Hyde Park ČT: Přestaňte předstírat, že názor diváků někoho zajímá

V Hyde parku ČT24 mohou diváci klást otázky a ohodnotit ty ostatních. Dle moderátorů otázky s vyšším ohodnocením mají větší šanci na odpověď hostem. Opak je pravdou.

Hyde Park (ilustrační foto). foto: Česká televizeČeská pozice

Hyde Park (ilustrační foto).

Pořad Hyde Park na programu ČT24 je svou myšlenkou originální a pro diváky atraktivní. Je to jeden z mála pořadů, ne-li vůbec jediný, kde mohou diváci přímo zasáhnout do průběhu vysílání a dozvědět se odpovědi na otázky, které nikde jinde nenajdou. ČT předem ohlásí, kdo bude hostem příštího vysílání, a diváci mají na stránce pořadu možnost klást vlastní otázky. Kromě toho mohou také každé otázce dát „palec nahoru“ nebo „palec dolů“ a tím přidají nebo uberou této otázce jeden bod v celkovém ohodnocení.

Dřív také moderátoři přímo oznamovali, že „palce“ mají vliv na to, jestli daná otázka přijde na řadu...

Dřív také moderátoři přímo oznamovali, že tyto „palce“ mají vliv na to, jestli daná otázka přijde na řadu (například 19. června 2014, stopáž 3:15: „můžete svými palci dát té které otázce větší šanci se do vysílání Hyde Parku dostat“) – dnes už to neříkají, ale stránka pořadu se nezměnila a na palce je stále možno kliknout.

Nedávno jsme se v článku Hyde Park v České televizi – podvod v přímém přenosu pozastavovali nad tím, že moderátoři věnují otázkám diváků stále menší prostor a místo toho kladou hostu vlastní otázky, na které se nikdo z diváků neptal. Na tom by samo o sobě nemuselo být nic špatného, jen by redakce pořadu neměla vzbuzovat dojem, že host je tu pro diváky, ale měla by jasně sdělit, že nejen hosta a téma, ale i většinu z otázek určuje ona sama.

Jak je to s „palcováním“

Nyní jsme pořad nějaký čas sledovali, abychom zjistili, které otázky redakce ze zaslaných diváckých otázek vybírá a zdali nějakým způsobem respektuje hodnocení, které diváci pomocí palců otázkám dali. Výsledek je bohužel dost zdrcující.

Čím větší je průměrné pořadí vybraných otázek, tím méně bodů tyto otázky měly a tím víc se výběr otázek lišil od toho, co si diváci přáli...

V následující tabulce je ke každému vysílání nejdříve uveden celkový počet diváckých otázek, počet otázek, které moderátoři skutečně hostu položili, a potom průměrné pořadí položených otázek v diváckém ohodnocení: to jsme spočítali tak, že jsme nejdříve všechny otázky seřadili sestupně podle počtu bodů, pak jsme sečetli pořadí jednotlivých položených otázek a vydělili jejich počtem. Například když moderátor položí pátou, jedenáctou a dvacátou otázku z diváckého žebříčku, je jejich průměrné pořadí (5 + 11 + 20) / 3 = 12. To nám umožňuje zjistit, jak dalece se hodnocení promítlo do výběru otázek: čím větší je průměrné pořadí vybraných otázek, tím méně bodů tyto otázky měly a tím víc se výběr otázek lišil od toho, co si diváci přáli.

A konečně v posledním sloupci je procento otázek, které byly vybrány z nejlépe ohodnocených, například položil-li moderátor dvanáct otázek a z nejlépe ohodnocených dvanácti vybral jen tři, je to 25 procent. Ideálně by průměr vybraných otázek měl být co nejnižší, kolem sedmi, a poslední sloupec by se měl blížit sto procentům.

Hyde Park ČT24 2014/2015

Bohužel ale vidíme, že ve všech případech byly skutečně vybrány ne ty otázky, které nejvíc diváků chtělo slyšet, ale většinou ty z prostředku, nebo dokonce z konce diváckého žebříčku. Ještě tak nejlepší korelaci můžeme vidět 23. ledna 2015, kdy více než polovina položených otázek byla z prvních dvanácti – zřejmě proto, že téma pořadu, DNA testy, je vysloveně vědecké a apolitické, takže redaktoři necítili příliš velkou potřebu do diváckých preferencí zasahovat. U kontroverznějších témat vidíme, jak naopak redaktoři bez výjimky ignorují divácké hodnocení a vybírají málo ohodnocené otázky (a jak už jsme zjistili minule, moderátoři tráví hodně času kladením vlastních otázek).

Nedůslednost a „oblíbenci“

Televize je přitom ve svém přehlížení diváckých otázek nedůsledná: po celou dobu pořadu běží v horní liště otázky diváků, asi v nějakém náhodném pořadí, a tam se objevují i otázky, které redakce položit vůbec nechce, takže diváci často vidí, že je tu rozpor mezi tím, na co se moderátor ptá, a tím, co chtějí vědět diváci.

Například otázky diváka „Hroší kůže“ (hrosikuze.cz) jsou v každém pořadu vítány, alespoň co se redaktorů týče

Rovněž je zajímavé si povšimnout, že ČT už má zřejmě svůj okruh diváků, na které se může spolehnout a kteří pokládají jen politicky korektní otázky. Například otázky diváka „Hroší kůže“ (hrosikuze.cz) jsou v každém pořadu vítány, alespoň co se redaktorů týče. V našem vzorku 22 pořadů byly jeho otázky vybrány v jedenácti rozhovorech, i když podle diváckých preferencí by skončily průměrně až na 82. místě.

V hodnoceném vzorku dopadly nejhůře dvě debaty o islámu: 8. ledna 2015 diváci kladli zdaleka nejvíc otázek (442), ale jen dvě z prvních třinácti byly hostu skutečně položeny a celkový průměr jejich pořadí, který by měl správně být asi sedm, byl ve skutečnosti 106.

„Moderátor“

Ještě hůř dopadl rozhovor z 28. ledna 2015, kdy diváci rovněž položili nadprůměrně mnoho otázek, ale žádná z prvních čtrnácti se nedostala na řadu – celkový průměr 169 je vůbec nejhorší z celého vzorku. Pro ilustraci uveďme, že čtyři z položených otázek měly pořadí nad 300, tedy že bylo víc než 300 jiných otázek, které chtělo slyšet víc diváků.

O tom, že host je tam pro diváky a jejich otázky, a ne pro veřejnou popravu se moderátorce zřejmě její nadřízení zapomněli zmínit

Ostatně tento pořad se vyznačoval ještě dalším rekordem: moderátorka Barbora Kroužková zjevně zapomněla, že slovo „moderátor“ pochází z latinského moderare, tedy mírnit nebo řídit, a svého hosta začala kádrovat způsobem, za jaký by se nemusely stydět ani blahé paměti zasloužilé členky uličního výboru KSČ. O tom, že host je tam pro diváky a jejich otázky, a ne pro veřejnou popravu se jí zřejmě její nadřízení zapomněli zmínit. O tom, že diváci mají za své peníze nárok na vyvážené zpravodajství, už ani nemluvě.

Hyde Park sice píše na své stránce:

  • Moderátor má velmi těžkou úlohu, neboť kontroverzní host a kontroverzní témata vyvolávají i kontroverzní až emotivní reakce diváků prakticky v přímém přenosu, které on je nucen korigovat – byť principem pořadu jsou dotazy diváků na hosta, za vyvážený a objektivní obsah pořadu jako celku podle zákona odpovídá Česká televize, personifikovaná v tomto případě moderátorem. Jsem toho názoru, že ne vnitřní přesvědčení, ale právě tato povinnost vedla moderátorku ke snaze relativizovat některá nekonkrétní prohlášení pana docenta Martina Konvičky či žádat jejich doplnění.“

To ale nemůžeme brát jako vysvětlení, protože tento pořad postrádal v první řadě vyváženost. Rozpor chování moderátorů při rozhovoru s Muhamedem Abbasem a s Martinem Konvičkou určitě nelze vysvětlit objektivitou nebo vyvážeností a na vybraných otázkách rovněž vidíme, že nejen moderátorka, ale i redakce měla jasnou vlastní představu o tom, jaký dojem si divák z tohoto pořadu má odnést.

Co na to Rada ČT?

Lze pochopit, že ne vždy je vhodné vybrat všechny nejlépe ohodnocené otázky, někdy se opakují nebo překrývají, nebo mohou být vulgární nebo jinak nevysílatelné (ale takové otázky se zřejmě do seznamu vůbec nedostanou). Nemůžeme vyloučit ani možnost, že host sám předem prohlásí, že na některé z nich nechce odpovídat, ale pak by redakce měla uvážit, zdali chce takového hosta vůbec zvát.

Buď – už podle názvu – je to pořad, v němž mají hlavní slovo diváci, a nebo je to obvyklý pořad ČT, kde se prezentuje „vyváženost“ tak, jak si ji vykládá ČT

Jiné zásahy do diváckých preferencí jsou nepřípustné, má-li se tento pořad ještě prezentovat jako platforma diváků. Jestliže mají redaktoři vlastní představu o tom, na co se mají diváci ptát, měli by si tohoto hosta pozvat třeba do pořadu Interview ČT24, kde mají veškerou kontrolu nad tím, na co se ho budou ptát.

Z vyjádření Hyde Parku můžeme usuzovat, že se redakce domnívá, že v rámci vyváženosti a objektivity musí korigovat názory diváků a vybírat otázky z obou konců názorového spektra, ale to je v přímém rozporu se směřováním tohoto pořadu: buď – už podle názvu – je to pořad, v němž mají hlavní slovo diváci, a nebo je to obvyklý pořad ČT, kde se prezentuje „vyváženost“ tak, jak si ji vykládá ČT; obojí dohromady dělat nelze.

Je-li hlavním cílem vyváženost, pak přece redakci nic nebrání položit hostu nejdříve polovinu otázek ze špičky diváckého žebříčku a druhou polovinu pořadu zvolit tak, aby vyrovnala nevyváženost, která by tím mohla nastat, třeba rozhovorem s vhodným komentátorem, těch má přece ČT dostatek. Z naší analýzy vyplývá, že je nejvyšší čas, aby se Rada České televize začala konečně zabývat tím, co ČT divákům za jejich peníze prezentuje.

Počet příspěvků: 13, poslední 10.2.2015 08:03 Zobrazuji posledních 13 příspěvků.