HÝBL: Pohled na OSVČ z druhé strany Milana Štěcha

Na návrh předsedy Senátu Milana Štěcha ve čtvrtek 15. června na sjezdu odborového svazu Kovo v Olomouci, aby osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které „nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využity“, vyřešily nedostatek pracovníků ve firmách, a jeho výroky v ČT 24 zareagovala OSVČ Ondřej Hýbl, japanolog a tlumočník.

Ondřej Hýbl 22.6.2017

Milan Štěch foto: Jindřich Mynařík, Lidové noviny

Milan Štěch

Vážený pane předsedo Senátu Milane Štěchu,
Typickým OSVČ není jen „majitel koloniálu na venkově“ či „řemeslník“, ale například i freelance odborníci a specialisté. Do této skupiny spadám i já, tlumočník. Uvědomuji si, jak nízký a nedokonalý je způsob mé obživy. Přidanou hodnotu nevytvářím, parazituji na systému, a i když nejsem politik, jen jinými slovy opakuji, co řekl někdo chytřejší pár okamžiků přede mnou.

Navzdory tomu jsem se přistihl, že si dovoluji pochybovat, zda vám senátní asistenti připravili relevantní podklady před vaším výstupem na jednání s odborovými svazy. Předpokládám, že všichni asistenti jsou v zaměstnaneckém poměru vůči Senátu či jednotlivým senátorům a nikdo z nich jako OSVČ nepracuje. Dovolte mi tedy k pohledu vašemu přidat též pohled z druhé strany.

Příprava na další projekt

Pokud si zrovna neužíváme nestandardně dlouhého neplaceného volna mezi zakázkami, pracujeme nejčastěji na krátkodobých projektech, které se týkají změn ve výrobě, školení zaměstnanců, přípravě nových technologií, optimalizaci a zefektivňování výroby, startu nových podniků.

S koncem jednoho projektu pro nás začíná intenzivní příprava na další. Nežádáme Evropskou unii o dotace na zvýšení kvalifikace, v oblasti nových technologií a trendů se před konkrétními projekty vzděláváme sami, flexibilně, podle konkrétních požadavků klienta.

Jistě víte, o čem mluvím. Vy o potřebě právě těchto aktivit také často hovoříte. Po dobu trvání projektu jsme pro klienta, někdy velkého zahraničního zaměstnavatele, jindy do zahraničí exportující českou firmu, naprosto klíčoví. Dnem implementace změn, zavedením nových standardů či podpisem smlouvy, jsme naprosto k ničemu.

Vytvářet ve firmě takovou stálou pracovní pozici ze samé podstaty nedává smysl. Proto s koncem jednoho projektu pro nás začíná intenzivní příprava na další. Nežádáme Evropskou unii o dotace na zvýšení kvalifikace, v oblasti nových technologií a trendů se před konkrétními projekty vzděláváme sami, flexibilně, podle konkrétních požadavků klienta.

Nebýt nemocní

V tomto mezidobí nejsme nikým placeni, ale i tak v této době odvádíme pravidelné zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Nestěžujeme si, činíme tak z vlastního rozhodnutí, míra nejistoty koreluje s jistou mírou svobody a dává nám v této oblasti tolik potřebnou flexibilitu a drahocennou zkušenost posledního vývoje v mnoha oborech.

Snažíme se nebýt nemocní. A není to kvůli nemocenské. Být schopen pracovat je jaksi prvním předpokladem toho práci získat. A pracovat dle uzavřené dohody asi většina z nás chápe jako elementární slušnost vůči tomu, kdo nám práci nabízí. V reakci na aktuální situaci na pracovním trhu většina podniků intenzivně řeší nemocnost zaměstnanců.

Snažíme se nebýt nemocní. A není to kvůli nemocenské. Být schopen pracovat je jaksi prvním předpokladem toho práci získat.

Zaměstnavatelé zpravidla cílí na nemocnost do pěti procent a zpravidla tohoto cíle nedosahují. I když zaměstnancům nabízejí různé benefity. Toto téma patří při tlumočení k náročnějším. Zahraniční investor ne vždy dokáže pochopit, proč nemocnost kulminuje až k sedmi až jedenácti procentům, zpravidla v závislosti na navazující svátky či momentální počasí.

V těchto okamžicích nepřestávám státní správě děkovat. Aniž jsme si toho všimli, byli jsme systémem vybaveni vysoce nadprůměrnou imunitou organismu. Marně se snažím vzpomenout, kdy jsem byl já nebo někdo ze spolupracujících kolegů v pracovní době marod.

Neřešená neefektivita

U zdraví zůstaňme. Zmiňujete nedostatek financí v systému veřejného zdravotnictví. Zároveň tento systém chcete uchovat dostupný zcela „zdarma“, respektive financovaný toliko administrativním přerozdělováním povinných odvodů všech, kteří pracují.

Potýkáte se s nedostatkem prostředků v systému, ale neřešíte jeho neefektivitu. Čím větší objem prostředků do neefektivního sytému přivedete, tím vyšší vygeneruje ztráty.

Potýkáte se s nedostatkem prostředků v systému, ale neřešíte jeho neefektivitu. Čím větší objem prostředků do neefektivního sytému přivedete, tím vyšší vygeneruje ztráty. Rostoucí náklady na zdravotní péči chcete řešit dalším nárůstem danění práce. Smyslu v tom dohledat neumím.

Obávám se, že elementární míra spoluodpovědnosti za vlastní zdraví, reprezentovaná přímými platbami lékařům za ošetření v míře, kterou si všichni ze své kapsy můžeme dovolit, není alternativou, ale nezbytnou nutností, aby v pojištění zbývaly peníze na zákroky a léčbu, které si nikdo jako jednotlivec dovolit nemůžeme. V tom spatřuji solidaritu.

Zajištění jiným způsobem

Děkuji vám též za laskavou starost o výši mého starobního důchodu. Potěšil jste mě, já osobně jsem od průběžného důchodového systému v době, kdy bych se měl stát jeho klientem, opravdu již neočekával nic. Nikoli jako OSVČ, ale především jako běžný občan ČR. Odvody platím, ale na dobu, až již nebudu schopný pracovat, se snažím zajistit se jiným způsobem. Jak je nastaven teď, vámi preferovaný průběžný důchodový systém již dávno fungovat nebude moci.

Odvody platím, ale na dobu, až již nebudu schopný pracovat, se snažím zajistit se jiným způsobem. Jak je nastaven teď, vámi preferovaný průběžný důchodový systém již dávno fungovat nebude moci.

Toto není můj politický názor, to je matematikou pro první stupeň základních škol vyjádřený vztah nárůstu délky dožití a demografického vývoje. Zásadní reforma důchodového systému již měla být dávno. Můžete se donekonečna bavit o „změně nastavení parametrů průběžného systému“, ale tím nepřinášíte řešení.

„Nastavujete parametry“ pro crash landing. Tomu letadlu dochází palivo, všichni to vědí – a cestujícím je ve finále asi docela jedno, jestli spadne hned, nebo za dalších tisíc kilometrů až poté, co letušky naservírují oběd. My totiž, na rozdíl od vás, v době pádu ještě stále budeme na palubě.

Smysluplná cesta

Máte pravdu, míra zdanění práce je u zaměstnanců oproti OSVČ zásadně vyšší. Kromě srovnatelných odvodů na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem ji zásadně prodražují povinné odvody zaměstnavatele. Tak moc, že toto „sociálnězdravotní“ zdanění činí českou práci jednou z nejvýše daněných v rámci OECD. Ale stejně to ČR nestačí.

Jako laik bych si myslel, že smysluplnou cestou by bylo snažit se zaměstnavatelům ulevit, což by se mohlo odrazit v odbory tolik požadovaném nárůstu platů. Ale kdo ví...

Cítím se trochu provinile. Všechna tornáda, zemětřesení, tsunami a další živelné katastrofy, jejichž likvidace je ze státního rozpočtu každoročně hrazena, postihují ČR vždy v době, když jsem pracovně v zahraničí. Proto se financí v systému nedostává, již tak rekordní daň je nutné ještě zvýšit, a ani na smysluplné tempo rekonstrukce nejdelšího schodiště v Evropě, tepny mezi Prahou a Brnem, zdroje a kapacita nezbývá.

I v této vypjaté situaci však chápu, že s drakonickými odvody za zaměstnance je třeba něco dělat. Jako laik bych si myslel, že smysluplnou cestou by bylo snažit se zaměstnavatelům ulevit, což by se mohlo odrazit v odbory tolik požadovaném nárůstu platů. Ale kdo ví...

Rozpuštění horní sněmovny

Také děkuji za váš neutuchající boj se Švarc systémem, potíráte jej již léta. Změnily se normy, s klienty musíme sepisovat smlouvy o pronájmu jejich zařízení, poskytujeme-li jim služby v jejich areálu, účetnictvím pak proháníme několik faktur s reálným výsledkem nula, jen o koruny více odvádíme na dani, pojištění a DPH. U nového klienta často uvádíme, komu dalšímu poskytujeme služby. Děkujeme za navedení na zajímavé téma k úvodní konverzaci na novém pracovišti. O Švarc problému se ví, všichni se jej bojí jako čert kříže.

Jděte příkladem. Navrhněte rozpuštění horní sněmovny, instituce většinou společnosti stále vnímané jako zbytečné. Ušetřené náklady na provoz Senátu převeďte do zdravotního nebo penzijního pojištění a i s ostatními kolegy senátory se přednostně nechte zaměstnat.

Nedovedu si představit, že by mě kdokoliv ze současné klientely byl ochoten takto zaměstnat. Držím vám palce, současný gang firem nabízející zaměstnání tímto způsobem musí být mimořádně mazaný. Dle laického pohledu na věc, od zavedení evidenčních hlášení musí být odhalení fakturace OSVČ toliko jednomu subjektu, tedy skrytý zaměstnanecký poměr, odhalitelný a postižitelný velmi snadno a velmi efektivně.

Že v ČR aktuálně již nejsou zaměstnatelní zaměstnanci, vidí kdokoli, kdo má s výrobou cokoli společného. Je možné, že situace je opravdu natolik vážná, že je nutné změnou podmínek zlikvidovat po státu nic nevyžadující, mimořádně důležitý a neuvěřitelně flexibilní segment pracovního trhu a lidské zdroje z něj relokovat do zaměstnaneckých poměrů ve výrobě.

Pokud ano, pak se, prosím, i vy k situaci postavte jako muž. Jděte příkladem. Navrhněte rozpuštění horní sněmovny, instituce většinou společnosti stále vnímané jako zbytečné. Ušetřené náklady na provoz Senátu převeďte do zdravotního nebo penzijního pojištění a i s ostatními kolegy senátory se přednostně nechte zaměstnat.