HLAVÁČ: Parlamentní demokracii v EU nahradil levicový liberalismus

Každá členská země EU má právo se ve volbách rozhodnout, zda chce omezit parlamentní demokracii ve prospěch elitářství. Pokud se rozhodne pro demokracii, má právo převzít kompetence a pravomoci z Bruselu a řídit se většinou svých občanů.

Tomáš Hlaváč 26.2.2019

Kolik blbosti unese demokracie? foto: Richard Cortés, Česká pozice

Kolik blbosti unese demokracie?

K udržení celistvosti používá Evropská unie stejně jako jiné podobné celky metody cukru a biče. Cukrem je vlastní společný trh, z nějž profitují všichni, někdo víc, někdo méně. Další pozitivní motivací jsou dotace, hospodářské programy a pro některé skupiny obyvatel i levicově liberální doktrína. Biče nebylo až do brexitu třeba. Do té doby se žádná vážně míněná snaha o vystoupení nevyskytla.

Po prvním šoku začala bruselská byrokracie uplatňovat strategii, že odchod z EU Británii náležitě osolí, čímž odradí eventuální další zájemce o exit. Zda a jakou dohodu o odchodu se podaří uzavřít, se zatím nedá odhadnout, ale před volbami do europarlamentu by mělo být jasno. Dalším bičem je hrozba odejmutí dotací, pokud EU dospěje k názoru, že demokraticky zvolená vláda některé členské země porušuje takzvané eurohodnoty. Tento bič je ale dost bezzubý, protože revoltujících zemí přibývá a sankce vůči jedné by musely schválit všechny ostatní.

Selektivní svoboda slova

Evropská unie se chová k některým členským státům, jako je Maďarsko či Polsko, způsobem, jenž připomíná Brežněvovu doktrínu omezené svrchovanosti. K občanům členských států se EU staví jako poskytovatel absolutního dobra, jež je schopná prosazovat i proti vůli většiny obyvatel. Zajímavé je, že doktrína omezené svrchovanosti nebyla použita proti Španělsku s cílem vynutit respektování katalánské většiny a propustit politické vězně. Je to bohužel zářný příklad toho, co si eurobyrokracie dovolí vůči malému členskému státu, a jak sklopí uši před velkým.

Svoboda slova je chápána elitáři velmi selektivně a výlučně za účelem podpory levicově liberálních doktrín. To se týká jak projevů na sociálních sítích, tak na veřejnosti.

Lepší demonstrace toho, proč by malé členské státy měly opustit ideologicko-politickou nadstavbu EU, snad ani není možná. Mezi obyvatelstvem přibývá nespokojenosti s vládnoucí doktrínou a občané členských států se výrazně polarizují. Je to v podstatě obdoba situace v USA po nástupu Donalda Trumpa. Příčinou je kromě jiného fakt, že v uplynulých 20 letech byla parlamentní demokracie nahrazena, za mohutné podpory mediálního mainstreamu, levicovým liberalismem. Svoboda slova je chápána elitáři velmi selektivně a výlučně za účelem podpory levicově liberálních doktrín.

To se týká jak projevů na sociálních sítích, tak na veřejnosti. Nezpochybnitelné heslo o ochraně lidských práv je zneužíváno pro znevýhodňování většiny proti menšině pod taktovkou bruselských elit. Nestačí, že jste nejlepší kandidát na nějakou pozici, musíte mít ještě to správné pohlaví. O rizika spojená s migrací kulturně nekompatibilního etnika se nikdo nestará, podstatné je nově definované právo na migraci.

Nejvyšší vývojové stadium komunismu

Vágní a všeobjímající pojem evropské hodnoty je zneužíván proti těm, kdo chápou demokracii v její původní podobě, tedy tak, že během volebního období vládne většina, zatímco menšina má jasně vymezená práva na ochranu. Není jistě náhodou, že největší vzdor vůči principům levicového liberalismu a elitářství pochází ze zemí střední a východní Evropy. Pokud máte za sebou zkušenost, že 15 milionům Čechů a Slováků vládne milion členů komunistické strany, a ještě si takové vládnutí dají drze do ústavy, už to na pořádnou porci nedůvěry vydá.

Pokud máte za sebou zkušenost, že 15 milionům Čechů a Slováků vládne milion členů komunistické strany, a ještě si takové vládnutí dají drze do ústavy, už to na pořádnou porci nedůvěry vydá. Nelze se divit ani názorům, že dnešní ideologie elit a levicového liberalismu je vlastně nejvyšším vývojovým stadiem komunismu.

Nelze se divit ani názorům, že dnešní ideologie elit a levicového liberalismu je vlastně nejvyšším vývojovým stadiem komunismu. Ideálně se dopady nadvlády menšin nad většinou dají prezentovat na výstavbě bytů a silnic. Pokud necháme malým skupinkám aktivistů možnost pomocí různých pseudoargumentů blokovat libovolně dlouho jakýkoli investiční projekt, nelze se divit, že v Praze stojí metr čtvereční bytu více než sto tisíc korun.

Každá členská země EU musí mít právo se ve volbách rozhodnout, zda chce omezit parlamentní demokracii ve prospěch elitářství. Pokud se rozhodne pro demokracii, musí mít právo převzít příslušné kompetence a pravomoci z Bruselu a řídit se většinovým rozhodnutím vlastních občanů a nesmí být Bruselem jakýmkoliv způsobem ostrakizována.