Halíkovo napětí mezi ano a ne prezidentské výzvě

Svého času se Václav Havel nechal slyšet, že Tomáš Halík by byl dobrým a zralým kandidátem na prezidenta ČR. Jsme však také konfrontováni s názorem, že katolický kněz nemůže na prezidentský post ani pomýšlet, natož být zvolen. Nad Halíkovou kandidaturou se zamýšlí Martin Kočí.

Tomáš Halík na Hrad? Ilustrace Richard Cortés. foto: Česká pozice

Tomáš Halík na Hrad? Ilustrace Richard Cortés.

Nedávno jsem napsal, že udělením Templetonovy ceny se katolický kněz a profesor sociologie Univerzity Karlovy Tomáš Halík stal pro zahraniční veřejnost reprezentantem České republiky v oblasti morální, duchovní a intelektuální. V jistém smyslu tím pokračuje v tradici Václava Havla.

Od té doby uplynulo několik měsíců a česká média oživila téma Halíkovy případné kandidatury na prezidenta. Proč Tomáš Halík nikdy neodpověděl jednoznačně ano, či ne na otázku, zda by byl ochotný kandidovat na prezidenta ČR?

V knize Co je bez chvění, není pevné věnuje čerstvý laureát Templetonovy ceny mnoho prostoru reflexi neustále se vracející prezidentské výzvy, která ho pronásleduje od jeho 50. narozenin. V knize mimo jiné říká: „Absolutní ne se říká jen na věci, které jsou samy v sobě morálně špatné… Ergo: věc je třeba nechat přinejmenším otevřenou.“

Názorová kontinuita

V případě univerzitního profesora, kněze a veřejného intelektuála Tomáše Halíka najdeme nejen mnoho argumentů na podporu jeho prezidentské kandidatury, ale i proti ní. Který seznam argumentů je delší a přesvědčivější, není třeba rozhodnout nyní. Toto rozhodnutí musí nakonec učinit Halík vždy sám a znovu, objeví-li se téma jeho možné kandidatury.

Neprospěl by Tomáš Halík nejlépe jako hlava státu? Je to pokušení? Je to výzva? Na tyto otázky si musí odpovědět sám.

Mnohem důležitější je, že myšlenka téměř nemožné možnosti Halíkovy kandidatury na prezidenta je stále přítomná. V roce 2002 ve zmíněné knize Halík napsal: „Asi na 97 procent bych dnes řekl ne, asi na tři procenta ano.“ Ve hře jsou obě možnosti. Není důležité, kterou část jeho výroku média použijí a ohlásí světu. Podstatné je, že se Halík vystavuje napětí mezi ano a ne. Těžko někdo Halíkovi tento kříž závidí.

Na jedné straně Halík prohlašuje, že v otázce možného prezidentství cítí vnitřní svobodu. To ukazuje jeho veřejné vystupování, ve kterém neváhá zastávat vlastní názory bez ohledu na politický prospěch. Kdo zná Halíkovy knihy, musí uznat jeho názorovou kontinuitu. Na druhé straně se nelze divit, že v současné době nejznámější český intelektuál považuje za potřebné přispět k obecnému dobru své země.

Součástí toho je i myšlenka, zda by neprospěl nejlépe jako hlava státu. Je to pokušení? Je to výzva? Na tyto otázky si opět musí Halík odpovědět sám.

Stále otevřená možnost

Příznivci a kritici Tomáše Halíka by se mohli shodnout v jedné věci – skutečnost, že se jeho jméno stále znovu objevuje v souvislosti s postem prezidenta ČR, zdravě rozechvívá údajné jistoty české politické scény. Prezidenta, který bude nejen pragmatickým politikem, ale i ztělesňovat morálně-duchovní rozměr prezidentství, by si totiž měl přát každý občan, jemuž není osud české společnosti lhostejný.

Analýzy, zda by byl Halík dobrým prezidentem, či vůbec volitelným kandidátem, jsou však předčasné. Soutěž bývalých vrcholných politiků, že pokud bude kandidovat Halík, pak oni také, je spíše trapná. Škoda, že se nepíše o Halíkovu dlouhodobém záměru propojit duchovní a politické ve smyslu Masarykova výroku: „Politika je jen skrovnější částí života duchovního.“

Stále otevřená možnost takřka nemožného Halíkova prezidentství nepřetržitě narušuje čistě technokratické pojetí české politiky

Obsah duchovní složky není katolický ani žádný jiný vymezený náboženský světonázor. Inspiraci tohoto Halíkova postoje je třeba hledat u největšího českého filozofa Jana Patočky. Duchovní člověk hledá moudrost, nezříká se odpovědnosti a žije ctnostně. Slova moudrost, odpovědnost a ctnost se však v českém politickém slovníku často neobjevují.

Stále otevřená možnost takřka nemožného Halíkova prezidentství nepřetržitě narušuje čistě technokratické pojetí české politiky a aktualizuje výzvu k prostupnosti mezi duchovním, morálním a politickým rozměrem lidského bytí. A to je dobře.

M. Pechar Re: cirkev? Za kolik prodáváte? 13:37 19.8.2014
R. Jackl Re: cirkev? to musíte za Halíkem!! 20:55 19.8.2014

Počet příspěvků: 79, poslední 30.8.2014 02:11 Zobrazuji posledních 79 příspěvků.