Evropa se stále víc odklání od svých duchovních kořenů

Nová Evropa nebude vulgárně ateistická jako sovětská říše. Spirituální agendu jí zajistí náboženský synkretismus na bázi „prolínání světů“.

Michal Semín 29.10.2012
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, R. CortésČeská pozice

Moderní Evropa ztělesněná utopickým projektem centrálně řízeného nadnárodního státu se čím dále víc odklání od svých duchovních kořenů. Proto nijak nepřekvapuje, že jsou v sídle Evropské komise vylepované propagační plakáty zobrazující rovný podíl různých, i zcela protikladných světonázorů na budování sjednocené Evropy.

Proti jejich vylepování vznesl protest britský poslanec Daniel Hannan především proto, že mezi symboly zobrazujícími taoismus, hinduismus, křesťanství, judaismus, islám, buddhismus či šintoismus byly zařazeny – a dokonce na samotný vrchol – i srp s kladivem. Chybí snad jen svastika, jejíž podíl na vytvoření alternativní Třetí říše považují někteří historici a politologové – například John Laughland a jeho kniha Znečištěný pramen – za prokazatelný.

Pouhý prostředek

Toto synkretistické pojetí původně křesťanské Evropy je výronem sekulárního humanismu a ideologie organizovaného naturalismu, jejichž vliv je v současných mocenských strukturách Západu dominantní. Jen ty jsou schopné poskytnout obyvatelům Evropské unie kontext pro vznik dosud neexistujícího „evropského lidu“, jenž je definovaný vyznáváním abstraktních práv neodvozených z lidské přirozenosti a relativizující doktríny multikulturalismu.

Náboženství ztrácí svou autonomní hodnotu a stává se pouhým prostředkem k modloslužebnému kultu evropské integrace a jeho představitelů

EU směřuje k tomu, že křesťanství bude tolerované, jen pokud přistoupí na začlenění do novodobého Pantheonu znemožňujícího činit si nárok na výlučnost v řádu pravdy. V takovém kontextu ztrácí náboženství svou autonomní hodnotu a stává se pouhým prostředkem k jediné povolené „bohopoctě“, k modloslužebnému kultu evropské integrace a jeho představitelů.

Nová Evropa tedy nebude vulgárně ateistická, jako byla říše sovětská. Její spirituální agendu zajistí náboženský synkretismus na bázi „prolínání světů“. O to víc překvapuje, že právě z řad poslanců Evropského parlamentu (EP) vzešel 24. října podnět vyzvat papeže Benedikta XVI. k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak o to výslovně žádala Matka Boží při svém, katolickou církví uznaném zjevení v portugalské Fatimě v roce 1917.

Podnět poslanců Evropského parlamentu

Tento podnět, o němž budou jednat orgány EP, podali dva italští poslanci Mario Borghezio a Lorenzo Fontana a následně se k němu připojili i poslanci z Rakouska a Irska. Uvádí se v něm, že mír ve světě a pokoj mezi evropskými národy jsou bezprostředně ohrožené. A také to, že zasvětí-li papež Rusko způsobem odpovídajícím výslovné vůli Panny Marie, bude opravdový mír ve světě na delší dobu zajištěn.

Zápas o duši Evropy se ještě víc dramatizuje. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Při této příležitosti se ve Štrasburku konala tisková konference, k níž byli přizváni P. Nicholas Gruner stojící v čele celosvětově působícího Fatimského centra a Christopher Ferrara, autor knihy Tajemství stále ukryté. V ní mimo jiné dokazuje, že takzvané třetí fatimské tajemství nebylo dosud jako celek zveřejněno, neboť obsahuje znepokojivé informace o krizi v katolické církvi vyvolané modernizačním Druhým vatikánským koncilem.

Zápas o duši Evropy se tím ještě víc dramatizuje. Kdo má uši k slyšení, slyš.