Euroúčet – socialistický ráj jedna báseň

Europoslankyně Gebhardtová navrhuje vznik euroúčtu, jehož vedení by mělo být bezplatné a přečerpání limitu by nepodléhalo sankcím.

Když vloni v létě přišla Evropská komise s doporučením ohledně přístupu k základnímu platebnímu účtu, ťukal jsem si tehdy na čelo, že po eurobanánu, mobilním eurotarifu a nehořlavých eurocigaretách, přicházejí eurobyrokraté z Evropské komise (EK) s dalším šíleným nápadem, kterým se chtějí postarat o blaho euroobčanů.

Tehdy jsem však ještě netušil, že moje socialistická kolegyně z výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu se tohoto tématu chytne tak, že navrhne přijmout usnesení, kterým bude žádat EK, aby nezávazné doporučení o euroúčtu nahradila závazným legislativním aktem.

Jak by euroúčet dle německé socialistky Evelyne Gebhardtové (SPD) měl vypadat? Nabízet by jej musela každá retailová banka, která působí na území Evropské unie. Odmítnout zřídit euroúčet ze strany banky by bylo takřka nemožné. Zároveň by vedení takového účtu mělo být pokud možno bezplatné a při přečerpání limitu účtu by se nemusely platit sankce. Prostě a jednoduše absolutní likvidace trhu a socialismus jedna báseň.

Zavádět do bankovního trhu instrument euroúčtu, tak jak navrhuje europoslankyně Gebhardtová, trochu připomíná návrat doby reálného socialismu

Často se zlobím na svou českou banku, když od ní dostanu výpis a vidím, jak nekřesťanské částky si strhává na poplatcích. Je však mou vlastní chybou, že jsem kvůli své pohodlnosti s touto bankou dosud neskoncoval a nevyměnil ji.

V České republice dnes působí 44 bank, z nichž většina poskytuje klasické služby retailového bankovnictví. Toto číslo a skutečnost, že počet bank rok od roku roste, dokládá, že trh bankovních služeb v České republice je plně konkurenční a banky se předhánějí v honbě za klientem (tedy aspoň některé z nich).

Ano, na rozdíl od kolegyně Gebhardtové si dokážu představit větší liberalizaci na trhu bankovních služeb. A to například možnost přechodu klienta od jedné banky k druhé tak, aby klientům nevznikaly vysoké náklady a nezatěžovala je administrativa spojená se změnou, jak je tomu nyní. Dovedu si proto představit existenci úpravy podobné té, jež panuje u přenášení mobilních telefonních čísel mezi telekomunikačními operátory. A to včetně možnosti přeshraničního přenášení bankovního účtu, aby účet mohl jít za klientem i v případě stěhování do jiné země EU či změny sídla společnosti.

Takovým instrumentem bychom trh bankovních služeb opravdu rozhýbali a skutečně dosáhli fungujícího vnitřního trhu. Navíc bychom snížili transakční náklady, které vznikají podnikatelům při změně banky. Zavádět však do bankovního trhu instrument euroúčtu, tak jak navrhuje europoslankyně Gebhardtová, trochu připomíná návrat doby reálného socialismu, kdy si každý mohl zřídit unifikovaný sporožirový účet ve spořitelně. Tentokrát však jde téměř o socialistický ideál.

Počet příspěvků: 2, poslední 21.3.2012 02:45 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.