Dvojaký odkaz Václava Havla

Zájemci o zpoplatněné využití Havlova jména by měli upřesnit, ze které doby si jeho jména váží. Bylo by totiž absurdní, kdyby ze správy osobnostních práv vyplývajících z chartistického období života Václava Havla těžily osoby, které tutéž dobu prožívaly deklarovaně antichartisticky.

Fotografie Vojtěcha Herouta Václav Havel nakukuje | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Fotografie Vojtěcha Herouta Václav Havel nakukuje | foto: Vojtěch Herout
Fotografie Vojtěcha Herouta Václav Havel nakukuje

Jméno Václava Havla by zůstalo pojmem pouze pro úzký kroužek fandů absurdního divadla, nikdy by se nestalo světově proslulým, nebýt jeho společenské angažovanosti. Kdyby se například v sedmdesátých letech nezastal perzekvovaných kvazimuzikantů, narkomanů a otcovrahů. Těmito a podobnými slovy režim častoval underground a dokonce přikročil k jeho trestnímu stíhání.

Václav Havel se tehdy zastal těchto mladých vlasatců. Učinil tak spolu s básníkem Jaroslavem Seifertem, filozofy Janem Patočkou a Karlem Kosíkem, literárním historikem Václavem Černým a spisovateli Pavlem Kohoutem a Ivanem Klímou, budiž jejich jména pochválena. Zastat se nespravedlivě stíhaných lidí, po nichž jim jinak vůbec nic nebylo, to byla ukázková definice solidarity. Byl to skutek z hlediska znormalizovaného československého občana nesmyslný, pro režim pak nečekaný a značně nepříjemný.

Změna

A pak se věci vyvíjely, vznikla Charta 77 a vzbudila mezinárodní ohlas, který československý režim ještě zvyšoval svými nesmyslnými represemi. Takto obtížně získávalo Havlovo jméno světové renomé, přestože v té době jiní jeho spoluobčané z různých důvodů mlčeli a rezignovaně chodili k volbám. Někteří dokonce podepisovali všelijaké anticharty a nechávali se režimem propagandisticky využívat.

Po změně režimu se i Václav Havel změnil. V něčem zůstal stejný, některé věci přestal říkat, jiné dokonce začal říkat jinak.

Po změně režimu se ale i Václav Havel změnil. V něčem zůstal stejný, některé věci přestal říkat, jiné dokonce začal říkat jinak. Samozřejmě, člověk je bytost dynamická a každý má na to právo. Každý má ovšem i právo stejně dynamicky aktualizovat svůj pohled na něj, nota bene když jsme ten národ Husův, hledající a střežící živou pravdu, nikoliv dogmata.

Nebudu polemizovat s intelektuálně výstředními a morálně vykloubenými názory obhajujícími čistě právnické stanovisko, že když správce osobnostních práv týkajících se jména Václava Havla může zpoplatňovat jeho „použití“, činí tak právem i v případech, kdy by použití Havlova jména nepřinášelo žádný finanční prospěch.

Věc je sama o sobě natolik absurdní, že i Nadace Vize 97 zařadila zpátečku a začala trapně mlžit, že pojmenování haifského náměstí prý chtěla zpoplatnit, protože „neměla informace a nikdo ji nepožádal o souhlas“. Český velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz však podle svého vyjádření s paní Havlovou korespondoval a souhlas od ní získal!

Dva různí správci odkazu

Politické při-zdi-korektnosti dám sbohem, a napíši místo toho, že Havlův netriviální osud by měl mít alespoň dva různé správce odkazu jeho jména. Jeden z doby, kdy své světové renomé získával, a druhý z doby, kdy své světové renomé využíval.

Havlův netriviální osud by měl mít alespoň dva různé správce odkazu jeho jména. Jeden z doby, kdy své světové renomé získával, a druhý z doby, kdy své světové renomé využíval.

Bude proto vhodné, aby příští zájemci o jakékoliv zpoplatnitelné využití Havlova jména upřesnili, z jakého Havlova období si jeho jména váží tak, že se stalo předmětem jejich zhmotnělého obdivu. Bylo by totiž absurdní, kdyby ze správy osobnostních práv vyplývajících z chartistického období života Václava Havla těžily osoby, které tutéž dobu prožívaly deklarovaně antichartisticky.

Jinými slovy, obranou proti zpoplatnění Havlova jména by mohl být argument, že jde o použití Havlova renomé z doby, kdy současná správkyně jeho osobnostních práv (Dagmar, tehdy pouze Veškrnová) podepsala Antichartu. A ta se na vzniku Havlova osobnostního renomé pozitivně nepodílela, tudíž by její signatáři neměli z něj kořistit ani nyní.

Počet příspěvků: 13, poslední 9.8.2015 11:28 Zobrazuji posledních 13 příspěvků.