Dukovany třikrát zaplacené: Slepička snáší zlatá vajíčka

První blok jaderné elektrárny Dukovany oslaví v příštím roce třicet let spolehlivého provozu a do léta 2017 budou postupně oslavovat ostatní tři. Za dobu svého provozu si elektrárna získala skvělou mezinárodní pověst. Jednak velmi dobrým projektem a kvalitními dodávkami, ale i díky kvalifikované obsluze a údržbě. Píše František Hezoučký.

Jaderná elektrárna Dukovany. foto: Tomáš HájekLidové noviny

Jaderná elektrárna Dukovany.

Jaderná elektrárna Dukovany patří dlouhodobě podle indikátorů WANO do první pětiny nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě. Za poslední roky na ní nedošlo k žádné poruše větší než stupeň 0 stupnice INES (anomálie) ani k žádnému automatickému odstavení reaktoru. Kolektivní efektivní dávka pracovníků elektrárny v roce je hluboko pod bezpečnostními normami. Je těžké na světě hledat elektrárnu, která by s ní mohla právě v tomto parametru soutěžit. Elektrárna je i držitelem osvědčení Bezpečný podnik, které vydává ministerstvo práce a sociálních věcí pod garancí Českého úřadu bezpečnosti práce.

Elektrárna za celou historii nezaznamenala žádnou havárii, která by si zasloužila číslo na stupnici havárií. Nejzávažnější událostí bylo odpojení celé elektrárny od sítě v roce 1992 chybnou manipulací v rozvodně Slavětice, spravované cizí firmou, která ale nespadá do jaderného zařízení elektrárny.

Elektrárna za celou historii nezaznamenala žádnou havárii, která by si zasloužila číslo na stupnici havárií

EDU je držitelem certifikátu ISO 14001 – Ekologický podnik. Za 29 let svého provozu dukovanské bloky vyrobily energii 374 TWh, ekvivalentní spálení 260 milionů tun uhlí, díky čemuž do atmosféry nemuselo být vypuštěno 320 milionů tun CO2. Na státem kontrolovaný „jaderný účet“ (fond s prostředky na výstavbu a správu trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva) platí 50 Kč za každou vyrobenou MWh, denně tedy přibližně 2,1 milionu korun. V současné době má jaderná elektrárna Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213, původně každý o elektrickém výkonu 440 MW, dnes díky nedávné modernizaci z let 2005–2012 o elektrickém výkonu 4 × 500 MW.

Životnost ještě na několik desetiletí

Elektrárna stála 27 miliard Kčs, podle údajů ČEZ se od doby uvedení do provozu do roku 2014 už třikrát zaplatila. Cena vyrobené elektřiny je méně než 60 haléřů za kWh. Slepička snášející zlatá vajíčka.

Díky technickým vlastnostem za sebou mají dukovanské bloky polovinu své technické životnosti, a mohou tedy být bezpečně provozovány do poloviny čtyřicátých let tohoto století. I potom je ale možné provést úpravy, kterými se prodlouží životnost nevyměnitelných komponent – tlakových nádob reaktoru. Jde o vyžíhání tlakové nádoby, které vyvolá rekrystalizaci materiálu, a tím možnost další bezpečné služby. Technologie žíhání je osvojena ve Škoda JS, která žíhání provedla na finské elektrárně Loviisa v roce 1996 a blok je od té doby v provozu už dalších 17 let.

Dukovanské bloky mohou být bezpečně provozovány do poloviny čtyřicátých let tohoto století

Jaderné bloky elektrárny Dukovany během svého provozování prošly řadou modernizačních úprav, které stav zařízení drží na úrovni odpovídající nejen potřebám legislativy. Do bezpečnosti a modernizací byla od spouštění elektrárny investována číselně stejná částka, kolik stála výstavba (27 miliard). Bloky procházejí i periodickými prověrkami jak domácími, tak i mezinárodními.

Dukovanské bloky mají svoje sourozence na Slovensku (dva provozované bloky v Jaslovských Bohunicích, dva provozované bloky v Mochovcích a dva bloky v Mochovcích ve výstavbě) a čtyři bloky maďarské JE Paks.

Občas jsou slyšet (většinou z úst lidí z Bruselu, kteří dukovanský projekt pořádně neznají) kritické hlasy k netradičnímu kontejnmentu – hermetické obálce bloků tohoto projektu. Ano, nejde o plnotlaký kontejnment, jak jej známe u řady bloků. Jde však o obálku, v níž je zařízení umožňující v případě nehody s únikem primárního chladiva pasivní potlačení tlaku v obálce. Kromě toho mají bloky i aktivní nezávislé bezpečnostní systémy s trojnásobným zálohováním. Většina západních provozovaných bloků přitom mívá pouze dva bezpečnostní systémy a žádný pasivní. Mohou tak Dukovanům jen závidět.

V současné době se připravuje řízení, které má povolit provoz bloků na dalších deset let. (Paks má povolení už na dalších dvacet let.) A na Dukovanech není technického důvodu, aby nenásledovala povolení další – až do vyčerpání životnosti. Samozřejmě vždy po kontrole, že bloky dalšímu provozu vyhovují. To je ale v české jaderné energetice samozřejmostí. Takže je otázka: skloní se naši politici před politickými tlaky z Bruselu? U Maďarů a Slováků bych se vsadil, že budou své zájmy obhajovat.