Dobří a špatní v protikorupční policii

V problematickém případu týkajícím se ŘSD byl nakonec obviněn policista, který upozorňoval na chyby ve vyšetřování.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

To, že je situace na Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK), zejména na odboru korupce nedobrá, víme již několik měsíců, přesněji několik let. Odbor neplní svoji funkci vyhledávat, prověřovat a vyšetřovat korupční trestnou činnost. Věděl to bývalý ředitel Tomáš Martinec, vědělo to vedení policie, ví to také vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a ví to okruh osob, které by měly být v hledáčku tohoto odboru. Ač mu to nepřísluší, převzal ochotně náplň práce tohoto odboru Útvar odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Výsledky jeho práce máme možnost sledovat téměř v on-line přenosu.

Jak je možné, že na ÚOOZ to jde a na speciálu ÚOKFK ne? Proč nové vedení útvaru za podpory vedení policie nesjedná nápravu a komu tento stav vyhovuje?

Nový ředitel útvaru Milan Komárek se ujal funkce v polovině června. Během dvou týdnů se domluvil se svým náměstkem Emilem Kračmarem, ten opustil svou funkci a vrátil se zpět na expozituru, odkud přišel. Od počátku tohoto měsíce jej nahradil Jaroslav Vild. Zda je Milan Komárek správnou personou na místo ředitele ÚOKFK, nechme stranou. A nechme stranou i údajné osobní vazby na náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Václava Kučeru. O výběrových řízeních u policie a o jejich objektivitě toho bylo napsáno i řečeno již mnoho. Soustřeďme se na fakt, že vedení útvaru je tedy kompletně obměněno a mělo by již začít pracovat, protože čas rychle běží a životnost ředitele tohoto útvaru nepřesahuje ani dva roky.

Každý dobrý skutek ať je po zásluze potrestán

Pokud chce nové vedení ÚOKFK znovu začít vyšetřovat korupci, mělo by si urychleně udělat vnitřní audit činnosti jednotlivých odborů a na základě jeho výsledků přijmout i personální opatření. Zabývat by se také mělo spokojeností, či spíše nespokojeností jednotlivých policistů na útvaru a hledat příčiny.

Z oznamovatele se stal obviněný. Zřejmě přecenil své síly a chtěl jít až proti svým vedoucím.

Zřejmě nejnapjatější je situace na odboru korupce. Podle informací, které mám, bylo Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) podáno několik trestních oznámení a otázkou vnitřních vztahů se zabývá i policejní ombudsmanka. Z vývoje v posledních dnech jsme se dozvěděli, že GIBS prověřování uvnitř odboru již ukončila a na základě zjištěných důkazů obvinila jednoho z policistů. Snad jen shodou okolností či náhod policistu, který na odbor přišel před pár měsíci a na nedostatky na odboru korupce hlasitě upozorňoval.

Z oznamovatele se stal obviněný. Zřejmě přecenil své síly a chtěl jít až proti svým vedoucím. Dalším jeho problémem může být i ta skutečnost, že si dovolil kritizovat i dozorovou státní zástupkyni, která o kritizovaných procesních pochybeních zřejmě věděla. Ta sice na Vrchním státní zastupitelství v Praze již nepůsobí (oficiálně ukončila studijní stáž), ale v případě, že by měl pravdu, poškodí to obraz celého Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Jedná se o kauzu ŘSD, zejména podezření, že policie a státní zastupitelství v honbě za „velkou rybou“ vykonstruovala a zmanipulovala důkazy, na základě kterých pak zahájila trestní stíhání. (Blíže jsme o případu psali v článku Proč tým Lenky Bradáčové opouští žalobkyně v kauze ŘSD. )

Z toho, co je o problematických důkazech v kauze známo, se však dá opravdu usuzovat, že policie s vedoucím odboru korupce v čele vyšetřovacího týmu pochybila a státní zástupkyně to přikryla. GIBS však místo policistů, kteří chybovali, obvinila policistu, který na nedostatky upozornil. Důvodem obvinění jsou úniky informací ze spisu. Ti, kdo takový protizákonný stav zavinili a možná vědomě porušovali zákon, zůstávají na svých místech a ve svých funkcích. Stav, který se stále opakuje a trvá již několik let.

Mnoho policistů z odboru, s nimiž jsem měl možnost v stavu uvnitř hovořit, si kladou otázku, kdo za těmito lidmi stojí, že jsou tak neprůstřelní, a zda se někdy něco změní. Případ obviněného policisty mi tak trochu připomíná kauzu Libora Michálka ze Státního fondu životního prostředí, který upozornil na možnou korupci na ministerstvu a jediným skutečně postiženým byl právě on sám.