Češi stále víc preferují obnovitelné zdroje energie

V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR, odpovědělo na otázku, zda mohou obnovitelné zdroje energie (OZE) nahradit jádro a uhlí, poprvé víc Čechů kladně (49 procent) než záporně (42 procent), pro 68 procent je však nepřijatelné kvůli podpoře OZE zvyšovat ceny energií.

Obnovitelné zdroje energie. foto: Montáž Alessandro CanuČeská pozice

Obnovitelné zdroje energie.

Zatímco řada politiků i novinářů neustále opakuje, že obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou extrémně nepopulární, lidé to v průzkumech opakovaně vyvracejí. Za nejlepší zdroje energie považují slunce, vítr a vodu. Jaderné reaktory jsou až za nimi, zcela nepopulární je uhlí. Lidé se také stále častěji domnívají, že OZE mohou jádro a uhlí nahradit.

V nejnovějším průzkumu, který tento měsíc zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM AV ČR), odpovědělo na tuto otázku poprvé víc Čechů kladně (49 procent) než záporně (42 procent). A v loňském průzkumu 68 procent Čechů souhlasilo, že by stát měl využívání OZE finančně zvýhodňovat, jen 21 procent bylo proti.

Férově je však třeba dodat, že 68 procent Čechů považuje za nepřijatelné, aby se kvůli podpoře OZE zvyšovaly ceny energií. Pro 24 procent by to akceptovatelné bylo. Vzhledem k povaze otázky (kdo by chtěl vyšší účty?) je to docela slušný výsledek.

Kouzelné slovo „dostavba“

Není tajemstvím, že průzkumy veřejného mínění jsou povrchní a odrážejí i řadu jiných okolností než skutečné názory lidí. A že značně záleží na atmosféře, v níž se ptáte a jak přesně otázku položíte. Někdy bývá pro výsledek důležité i to, že se na něco nezeptáte. Otázka na přijatelnost zvyšování cen totiž v řadě seriózních průzkumů (zmíněné CVVM AV ČR) směřuje pouze k OZE.

Pokud je něco rozestavěno, má se to dostavět, velí instinkt. Jenže u nás rozestavěné jaderné elektrárny nejsou. V jejich areálu mohou být aktuálně rozestavěné pouze objekty s plochou menší než čtyři krát čtyři metry, nic většího bez stavebního povolení budovat nelze.

Přitom největším projektem, který by českým domácnostem mohl zdražit elektřinu, je zamýšlená výstavba nových jaderných elektráren v Dukovanech a/nebo v Temelíně. Takovou otázku ovšem CVVM neklade. Ptá se například na obavy z jaderné technologie (mají je více staří lidé a v průměru klesají), na obecnou preferenci jádra (je v pořadí za OZE a před uhlím, jak již bylo zmíněno) a na „dostavbu Temelína“.

Jak kouzelné slovo je „dostavba“! Ale manipulativní.Pokud je něco rozestavěno, má se to dostavět, velí instinkt. Jenže u nás rozestavěné jaderné elektrárny nejsou. V jejich areálu mohou být aktuálně rozestavěné pouze objekty s plochou menší než čtyři krát čtyři metry, nic většího bez stavebního povolení budovat nelze.

Řada negativních dopadů

Otázka na „dostavbu“ ovšem nemíří na přístřešky pro zastínění laviček, ale na obří projekt výstavby nových reaktorů. Jistě, v sedmdesátých letech 20. století bylo plánováno, že v Temelíně budou stát čtyři reaktory, a nikoli „jen“ dva, ale v rámci komunistických pětiletek byla naplánována spousta věcí.

Pokud nastane (pokus o) naplnění energetického mýtu, v jehož středu září novotou jaderné reaktory, přinese to řadu negativních dopadů. Lidé by o nich měli vědět.

Také bychom se mohli ptát, zda se mají „dotěžit zásoby hnědého uhlí“ či mají-li se „dostavět“ plánovaná panelová sídliště na místě řady vesnic. Plán na totální vyuhlení severních Čech také existoval a plánů na výstavbu nových sídlišť po roce 2000 najdeme ve „vizionářských“ plánech Komunistické strany Československa požehnaně.

Takto formulovanými otázkami a volbou, na co se ptát a na co ne, se veřejné mínění přetváří, nejen zkoumá. Dlužno poznamenat, že na tyto výtky CVVM reagovalo a uvedlo, že formulace promyslí. V dnešní době je třeba ocenit konstruktivní přístup ke konstruktivní kritice. Doufám, že to povede k posunu v průzkumech a budeme o něco blíž skutečným názorům a postojům lidí. A především by to bylo férové k veřejnosti.

Pokud totiž nastane (pokus o) naplnění energetického mýtu, v jehož středu září novotou jaderné reaktory, přinese to řadu negativních dopadů. Lidé by o nich měli vědět.Například i o ohromné částce, která bude chybět na investice do toho, co Češi stále víc preferují – na domácí, čisté obnovitelné zdroje energie.

Počet příspěvků: 2, poslední 29.9.2018 08:01 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.