Češi ani Slováci nejsou netolerantní barbaři

Česká a slovenská společnost jsou i v evropském kontextu nadprůměrně umírněné. Například česká ani slovenská radikální mládež nezapaluje auta jako ve Švédsku. To je barbarství, píše Roman Joch v reakci na fobie Martina M. Šimečky v článku v časopisu Respekt. A nejvíce ho zaráží Šimečkova nenávist.

Roman Joch 15.1.2015

Češi, Slováci, islám a katolicismus foto: Ilustrace Richard CortésČeská pozice

Češi, Slováci, islám a katolicismus

Říká se, že „antikatolicismus je antisemitismem levicových liberálů“. Aby této zásadě Martin M. Šimečka nezůstal nic dlužen, hned na začátku Nového roku zveřejnil v týdeníku Respekt článek Česko-slovenské fobie. O Češích a Slovácích, píše: „Co když oba národy mají vinou svých různých fobií stejně blízko k barbarství?“ Celkem rázná teze, že Česko a Slovensko se v roce 2015 ocitají na hraně barbarství.

Nejdříve uvedu Šimečkovu obžalobu. Na Slovensku „bude referendum, v němž Slováci řeknou ano, či ne názoru, že slovo ‚manželství‘ má být vyhrazeno jen pro svazek mezi mužem a ženou“. Je v demokratické zemi projevem barbarství referendum o legitimní politické a společenské otázce? Je snad barbarem ten, kdo si myslí, že manželství je jen mezi mužem a ženou?

Katolicismus, fašismus a muslimští imigranti

Šimečka míří na něco jiného – slovenským barbarstvím jsou katolíci: „Katolicismus neměl v této zemi po tisíc let vážného protivníka a v kombinaci s národním komplexem méněcennosti vyvrcholil do fašistické formy ve čtyřicátých letech 20. století.“ Tedy fašismus coby vrchol katolicismu.

Podle Martina M. Šimečky jsou slovenským barbarstvím katolíci. A Češi jsou netolerantní barbaři, protože nechtějí muslimské imigranty.

Co „starší bratři“ Češi? Ti jsou také barbaři a fašisté? „V Česku katolicismus byl po staletí symbolem útlaku a nesvobody. Jenže má to háček. Český odpor vůči katolicismu a náboženství jako takovému vede v nové době k nové netoleranci: rostoucímu odporu vůči muslimským přistěhovalcům.“

Takže Češi jsou netolerantní barbaři, protože nechtějí muslimské imigranty. Z čehož dle Šimečky vyplývá: „Výsledkem je stejně barbarský postoj, jaký zastává slovenský katolicismus, který se nevzdal svého fašistického dědictví.“ A je to: Češi i Slováci jsou barbaři, byť z jiných důvodů.

Legitimita jiného názoru

Takovou spoustu bigotnosti a nesnášenlivosti jako v Šimečkově článku aby pohledal. Považovat za vrchol slovenského katolicismu fašismus snad bylo možné v roce 1945 – a ani to ne zcela, neboť část slovenských katolíků byla antifašisty. Jenže se píše rok 2015. To si Šimečka nevšiml, co se stalo za těch 70 let – Druhý vatikánský koncil, Jan Pavel II.?

Není vrcholem slovenského katolicismu inspirace slovanským papežem? Nejsou jím lidé, jako je Silvo Krčméry (vězeň svědomí za komunismu), kněz Anton Srholec či disident František Mikloško a další, kteří organizovali nenásilnou „svíčkovou“ demonstraci v březnu 1988, nejmasovější volání po svobodě na Slovensku za normalizace?

Šimečka ani na chvíli nepřipouští, že jiný názor než jeho by mohl být v pluralitní svobodné společnosti legitimní. Tím je jen ten jeho, a kdo jej nesdílí, je barbar.

Nebyli to katolická církev a Jan Pavel II., kdo povzbuzovali odpor proti komunismu v největší zemi střední Evropy Polsku, čímž značně přispěli k jeho pádu i u nás? Nebyl nejsilnější protitotalitní disent na Slovensku (na rozdíl od Česka) právě katolický? I díky katolické církvi a jejímu statečnému postoji proti komunismu a za lidskou svobodu a důstojnost dnes Martin M. Šimečka žije ve svobodě.

On a hrstka levicově-liberálních intelektuálů by jí sami nikdy nedosáhli. Proč ho nenapadá nic lepšího než katolickou církev hanobit? Což činí, seč mu sily stačí. Tomu se říká levicově-liberální vděčnost. Šimečka ani na chvíli nepřipouští, že jiný názor než jeho by mohl být v pluralitní svobodné společnosti legitimní. Tím je jen ten jeho, a kdo jej nesdílí, je barbar.

Manželství

Manželství bylo vždy považované za svazek muže a ženy, ve kterém mohou vzniknout nové generace – děti. Ty se mohou narodit i mimo manželství, popřípadě se v něm nenarodit, ale pro děti a jejich výchovu je dobré stabilní prostředí – proto bylo manželství vždy oceňováno. Vždy však souviselo nejen s láskou, ale i se vznikem nových generací a péčí o děti.

Dvě osoby stejného pohlaví se mohou milovat a mít krásný vztah, ale společné vlastní děti mít nebudou – manželství nikdy nevytvoří. Je věcí společenské diskuse, nakolik má jejich vztah získat státní uznání, přičemž registrované partnerství je vhodným kompromisem.

Dvě osoby stejného pohlaví se mohou milovat a mít krásný vztah, ale společné vlastní děti mít nebudou – manželství nikdy nevytvoří

Z principu neexistuje „homosexuální manželství“. I kdybychom ho „manželstvím“ nazvali, nikdy jím nebude. Stejně jako kdybychom „létem“ nazvali jaro, podzim a zimu, nikdy se létem nestanou. Co je tedy špatného ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, přičemž osoby stejného pohlaví by měly legální možnost uzavírat svazky jiné a pod jiným názvem, například registrovaná partnerství?

Na tuto otázku lze mít jakýkoli názor, ale rozumné je uznat, že názor, který považuje manželství za svazek muže a ženy, není absurdní, natož barbarský. Nikoli však Šimečka. Ten se snaží sugerovat, že slovenští katolíci, kteří tento názor zastávají, tak činí proto, že se prý „nevzdali svého fašistického dědictví“.

To je stejně „férový“ postoj, jako kdyby někdo napsal, že Šimečka zastává v otázce manželství prohomosexuální názor, protože obdivuje nacistické bojůvky SA, v nichž homosexualita bujela. To je naprosto neférové, zákeřné, šířící nenávist a podlé.

Absurdita

Nyní přejděme řeku Moravu na západ. Považovat odpor většiny Čechů k islámské imigraci za projev či následek českého historického antikatolicismu je absurdní. Jak pak lze vysvětlit, že i mnozí čeští katolíci tento odpor k islámské imigraci sdílejí?

Považovat odpor většiny Čechů k islámské imigraci za projev či následek českého historického antikatolicismu je absurdní

Stejně jako v případě manželství coby svazku muže a ženy i v záležitosti nesouhlasu s islámskou imigrací Šimečka vůbec nepřipouští, že pro tyto názory mohou existovat i racionální důvody, jež je činí, pokud nikoli rozumnějšími, než jsou postoje jejich oponentů, jako jsem já, pak alespoň ve svobodné a demokratické společnosti legitimními.

Důvodem je radikální menšina uvnitř islámu, tedy netolerantní a vraždící islamisté, kteří jsou nekompatibilní s liberálně-demokratickými hodnotami naší společnosti a představují pro ni jasné a přítomné nebezpečí. Většina muslimů může být umírněná a přátelská, ale společnosti vždy dávají étos její odhodlané menšiny, jež jsou v rámci islámu děsivé.

Problém muslimské menšiny

Podle amerického experta na islám Daniela Pipese průzkumy mínění muslimů v Evropě ukazují, že 15 procent z nich jsou islamisté – požadují zavedení islámského náboženského práva šaría v celé společnosti, i pro nemuslimy – a třetina, tedy pět procent, je dokonce nekompromisními islamisty – kvůli zavedení práva šaría považují za přípustné zabíjet jinověrce.

Patnáct procent je malá menšina a 85 procent velká většina. Většiny však většinou mlčí a menšiny řvou. Takže pokud přijmeme 20 muslimů, tři z nich mohou být islamisté a jeden ochotný vraždit. Pokud 200 muslimů, pak tento podíl bude 30, respektive deset. V případě dvou tisíc, tři sta, respektive sto. To je samozřejmě pouze odhad, který se může i nemusí splnit, ale opřený o průzkumy mínění evropských muslimů. Stále však platí, že většina z nich je nenásilná a pohostinná. Problémem ale je menšina.

Český odpor k islámské imigraci souvisí spíše s nesouhlasem s názory a postoji, a bohužel i krvavými skutky odhodlaných menšin v dnešním islámu

Český odpor k islámské imigraci tudíž nesouvisí s včerejším antikatolicismem, nýbrž s nesouhlasem s názory a postoji, a bohužel i krvavými skutky odhodlaných menšin v dnešním islámu. Podle Šimečky to je netolerantní barbarství. Tím však vyvolává otázku vlastní intelektuální konzistence.

Lze hájit práva a privilegia homosexuálů a imigraci muslimů včetně islamistické menšiny, přestože nevíme, kteří budou umírnění a kteří džihádisté. Je však intelektuálně konzistentní hájit obojí? Jak by islamisté zacházeli s homosexuály?

Skutečné barbarství

Na Šimečkově postoji nejvíce zaráží jeho nenávist k většině ve vlastní společnosti, české a slovenské, to je velké odcizení od ní. Stejné odcizení a nenávist k ní chovají jen současní obhájci ruského prezidenta Vladimira Putina ať z radikální levice nebo nacionalistické pravice. Tato nenávist putinovců i Šimečky ke spoluobčanům opačného názoru je vskutku nevídaná. Je však současná česká a slovenská společnost skutečně natolik netolerantní, zlá a barbarská?

Je současná česká a slovenská společnost skutečně natolik netolerantní, zlá a barbarská?

Nepoužiji pravdivé, leč laciné příklady, že pokud se Šimečkovi nelíbí v Česku ani na Slovensku, považuje tyto společnosti za netolerantní a barbarské, ať zkusí Sýrii, Pákistán, Kongo nebo Zimbabwe, nemluvě o Severní Koreji. Já však tvrdím, že česká a slovenská společnost jsou i v evropském kontextu nadprůměrně umírněné a tolerantní.

  • Češi ani Slováci (a obecně Středoevropané) v nejnovějších volbách do Evropského parlamentu nezvolili nejsilnější extremistické strany, jako udělali voliči ve Francii, Řecku či Dánsku. Ani se nechystají do svých národních parlamentů zvolit nejsilnější extremistickou, radikálně levicovou stranu, jak hodlá učinit Řecko.
  • Naše radikální „mládež“ nezapaluje auta, jako se děje v Malmö a dalších švédských městech. To je barbarství.
  • U nás nikdo neodřezává hlavu vojákovi v uniformě, protože bojoval za vlast, jak se stalo v jižním Londýně. To je barbarství.
  • U nás nikdo nepostřílí mládež politické strany v jejím letním táboře, jak se stalo v Norsku. To je barbarství.
  • U nás zákon nezakazuje kritizovat či zpochybňovat imigraci, jak je tomu nyní ve Švédsku, a porušována svoboda politického projevu. To je barbarství.
  • U nás nikdo nestřílí děti a návštěvníky židovské školy či židovského muzea, jak se stalo ve Francii a v Belgii. To je barbarství.
  • U nás policie nečinně nepřihlíží masovému znásilňování 1400 bílých dívek ve věku od jedenácti do čtrnácti let (tedy ještě dětí) příslušníky gangu pakistánských imigrantů po dobu sedmi let od roku 2007, jak se stalo v anglickém městě Rotherham, protože se obává, že kdyby policisté proti muslimským mužům zasáhli, byli by označení za rasisty. To je superbarbarství.
  • A nejčerstvěji, u nás ozbrojenci v kuklách s kalašnikovy a granátomety nevystřílí redakci humoristického časopisu, jak se právě stalo v Paříži. To je také barbarské.

Netolerantní a barbarská není česká a slovenská společnost, ale některé jiné. A Martin M. Šimečka přinejmenším neví, co činí. A navíc nenávistně.

Počet příspěvků: 21, poslední 18.1.2015 06:43 Zobrazuji posledních 21 příspěvků.