Byrokracie lidi nepřestává dusit. A lépe zřejmě nebude.

Vnitro sice deklaruje, že má alespoň mlhavé plány, jak pokračovat ve snižování byrokratické zátěže občanů, ale v praxi se neděje nic.

Vláda ve středu 13. července projednala zprávu ministra vnitra o realizaci projektů s dopadem na snižování administrativní zátěže občanů. Z této zprávy vychází jako úspěšné projekty, které se přičinily o snižování byrokratické zátěže občanů (projekt Czech POINT) a zavádění eGovernmentu, jež je úzce spojené zejména s přijetím zákona o základních registrech a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Jedná se tedy o projekty, jejichž realizace byla nastartována v roce 2006, případně jejich legislativní úprava byla přijata nejpozději v roce 2009, ještě před nástupem úřednické vlády. Od té doby se toho bohužel v oblasti snižování byrokratické zátěže občanů moc neudálo. Ministerstvo vnitra neustále odkládá spuštění základních registrů veřejné správy, není s to v rámci centrálního zadávání vysoutěžit podmínky Komunikační infrastruktury veřejné správy pro nadcházející léta. A nově se hovoří i o odkladu spuštění elektronických občanských průkazů, bez nichž nemůže eGovernment účinně fungovat a zároveň chránit soukromí občanů.

Samotné ministerstvo vnitra sice deklaruje, že má alespoň mlhavé plány, jak dále pokračovat ve snižování byrokratické zátěže občanů, avšak jedním dechem dodává, že žádný ze zamýšlených projektů dosud nebyl zahájen.

Proces snižování byrokratické zátěže občanů se od spuštění datových schránek v roce 2009 zastavil

Občané si tak o zrušení místní příslušnosti či jiných úlevách, které by je zbavily shánění razítek po úřadech, mohou nechat jen zdát. Snad jediným projektem, jenž by mohl občanům ulehčit a který ještě nebyl dán definitivně k ledu, je projekt jednoho inkasního místa. Toho se snad občané dočkají v roce 2013.

Kam se ztratil reformní étos ve veřejné správě a snaha snižovat byrokratickou zátěž občanů, která zde byla ještě před několika lety? Byrokratická zátěž podnikatelů byla oproti roku 2005 snížena o 15,5 procenta a do konce roku 2012 by tento podíl měl dosáhnout 25 procent. V oblasti snižování byrokracie občanů byl od spuštění datových schránek v roce 2009 jediným aktem deklaratorní výkřik exministra Johna z prosince loňského roku. Ten se tehdy zavázal snížit do roku 2014 byrokratickou zátěž občanů o 20 procent. Od tohoto výkřiku se však v této záležitosti bohužel nic neudělalo.

Proč se v oblasti snižování byrokratické zátěže podnikatelů daří pokračovat v procesu, který byl nastartován ještě za éry Topolánkovy vlády? A proč se to samé nedaří v oblasti snižování byrokratické zátěže občanů? Je to snad tím, že poslední tři ministry vnitra více zajímaly policejní pistole a hasičské stříkačky než občané dusící se pod tíhou byrokracie nebo snad dokonce nekompetentnost samotných lidí sedících toho času v křesle ministra vnitra?

Počet příspěvků: 1, poslední 14.7.2011 11:48 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.