Bravo, Nečas - Seehofer!

Bravo, Nečas - Seehofer!

Radomír Šimek 27.12.2010

Zdá se to až neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak. V celé novodobé historii České republiky se nenašel žádný ministerský předseda Svobodného státu Bavorsko, který by do Česka zavítal na oficiální návštěvu. Teprve současný premiér Horst Seehofer se k tomu - bez ohledu na minulost a na některé nedořešené otázky - odhodlal a udělal velmi dobře. Zrovna tak dobře udělal český premiér Petr Nečas, když Seehofera pozval, takže se po pečlivých (utajených) přípravách oba státníci mohli minulý týden v Praze setkat.

V každém případě měli o čem hovořit. Nejen o společné, více než tisícileté historii, nejen o kulturních záležitostech, jež obě země spojovaly a nadále spojují, nejen o podobnostech naší a bavorské kuchyně a nejen o nejdelší společné státní hranici. Předmětem rozhovorů byla samozřejmě i nedávná historie po konci druhé světové války, ale posouzení této oblasti ponechám jiným, k tomu povolanějším lidem.

Vzájemný obchod dosáhl v roce 2009 téměř 12 miliard eur Co je pro mě - a samozřejmě pro celou česko-německou hospodářskou komunitu v Česku i v Bavorsku – důležité, je skutečnost, že se hodně hovořilo o ekonomické spolupráci firem a státních orgánů obou zemí. K tomu je třeba uvést několik základních fakt, která dokládají důležitost našeho nejbližšího souseda pro nás, a naopak naší důležitost pro něj. Například objem vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi dosáhl v roce 2009 téměř 12 miliard eur, čímž se Česko řadí na sedmé místo v žebříčku všech obchodních partnerů Bavorska. Mimochodem, uvedený objem je třikrát větší, než obchod mezi Českem a USA a zhruba stejný jako náš obchod s Čínou.

Přímé investice z Bavorska do Česka představují do dnešní doby více než šest miliard eur. Mezi hlavními investory najdeme giganty jako BMW, Linde, Allianz, Siemens, Burda, Knorr-Bremse, MAN, Wacker Chemie a řadu dalších. Rovněž české investice do Bavorska dosáhly vysokého objemu a tvoří 78 procent všech dosavadních českých investic do Německa.

Obě země se stýkají na mnoha úrovních, počínaje příhraniční spoluprací firem a úřadů v oblasti ekonomiky, ochrany životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury a společných turistických oblastí přes investice či společné využívání evropských fondů až po již zmíněné, vysoce rozvinuté obchodní vztahy. To bylo také předmětem diskuse na setkání obou státníků s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a s představiteli největších německých investorů v Česku.

Při pohledu na mapu se není co divit, že je spolupráce tak aktivní, vždyť vzdálenost z Mnichova do Prahy je mnohem kratší, než vzdálenost Mnichov-Berlín, Mnichov-Frankfurt či Mnichov-Hamburk.

Existuje ještě řada oblastí a témat mezi ČR a Bavorskem, v nichž není společný potenciál spolupráce zdaleka vyčerpánJe samozřejmé, že se v dnešním světě a v dnešní globální ekonomice všichni - Českou republiku a Bavorsko nevyjímaje - rozhlížejí a orientují se i dál než pouze za plot souseda. Je to pochopitelné a je to tak v pořádku. Nicméně, existuje ještě řada oblastí a témat mezi Českem a Bavorskem, v nichž není společný potenciál spolupráce zdaleka vyčerpán a kde je ještě hodně práce. Je proto jenom dobře, že si tuto skutečnost čelní představitelé obou zemí uvědomují a že se snaží nastavit všechny podmínky pro to, aby se uvedený potenciál naplnil. Nedávná návštěva Horsta Seehofera u nás tuto skutečnost jen potvrzuje, proto mi nezbývá než dodat: Děkujeme, pánové, už bylo načase!