Ceska Pozice

Bláhové snění (53.) Boží vůle k potlačení našich temných sklonů nestačí

Náboženství a podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

„Dobří lidé konají dobro a zlí lidé konají zlo, ale aby dobří lidé konali zlo, na to potřebujete náboženství,“ je slavný výrok amerického fyzika Stevena Weinberga a laureáta Nobelovy ceny za rok 1979. Vyjadřuje historický statistický fakt, že ve jménu náboženství bylo spácháno víc zla než ze všech ostatních příčin a důvodů dohromady. Připočteme-li k tomu spornou, ale často nabízenou teorii, že určitou formou náboženství byly i fašismus, nacismus a komunismus, pak by to bylo víc než mnohonásobně.

Fašismus a nacismus se ostatně Bohem a Boží vůlí oháněly a měly podpory církví. Komunismus tomu říkal historická nevyhnutelnost, historická pravda nebo dialektický materialismus, ale zbožňoval je se stejnými davovými rituály a „bohoslužbami“ (oslavami svých „světců“, výročí, svátků, písní, tanců a obětí bohům), v nichž funkci kněží zastávali politruci a kádrováci.

Dlouhá řada otázek

Náboženství a jemu podobné víry v jediné správné pravdy dávají zlu punc správnosti ve jménu „vyššího dobra“ a umožňují lidem páchat padoušství, jaká by si jinak nedovolili. Je sice pravda, že to, čemu říkáme morálka, etika, vědomí dobra a zla, vzniklo původně v náboženstvích. Ale i to je možná jen díky tomu, v evoluci lidské psychiky, bádání a vědění vznikla náboženství dřív než všechny ostatní obory.

Za celé dějiny jsme si těch náboženství vytvořili několik desítek tisíc. Několik stovek jich přežívá dodnes, několik desítek jich přežilo dějiny a staly se literaturou. Bez ohledu na to, v jaké dějinné události svého vzniku věří či jaké rituály pěstují, stěžejní morálně filozofická otázka vztahu etiky a náboženství, dosud uspokojivě nezodpovězena, zní:

Z ní pak pramení dlouhá řada dalších otázek:

Jak si může upřímný a laskavý věřící vyřešit tento hlavolam:

Vysvětlení křesťanských teologů

Takto dnes Jozuův masakr Kanaánců vysvětlují mnozí křesťanští teologové:

Kanaánci byli morálně nejzvrhlejší a nejvíc zdegenerovaný národ starověkého světa, holdující sexuální perverzi, náboženské prostituci, sexu s kultovními kněžími a kněžkami, incestu, pedofilii, homosexualitě a zápalnému obětování dětí. Jejich vyvraždění bylo aktem Boží spravedlnosti, ale teprve po dlouhém období Boží trpělivosti čekající na pokání a nápravu. Jejich praktiky a vliv jejich hříšnosti na ostatní národy ohrožovaly přežití světa.

Mystériem vyvraždění Kanaánců není, proč je Bůh zničil, ale proč je nezničil mnohem dřív

Bůh coby lékař světa občas musí amputovat gangrénou postiženou nohu, aby zachránil zbytek těla. Co Bůh udělal (s použitím Jozuovy armády) Kanaáncům, se nijak neliší od toho, co provedl celému hříšnému lidstvu s výjimkou rodiny Noemovy, co pravidelně koná v přírodních katastrofách a co podle křesťanských proroctví provede hříšníkům na konci dějin.

Prvotní zákon vesmíru praví, že duše, která hřeší, zahyne a hřešící člověk ztrácí od Boha nárok na lidskou existenci. Mystériem vyvraždění Kanaánců tedy není, proč je Bůh zničil, ale proč je nezničil mnohem dřív.

Zkomplikování stejného argumentu

Stejným argumentem si dokážeme obhájit potlačení řecko-římského pohanství či genocidu Inků a Aztéků. A stejným argumentem se dnes chystá islám zničit nás.

Morální filozofii třeští hlava otázkou, podle jakého přírodního a přirozeného zákona by sexuální perverze měla být horším zlem než genocida

Historikům se toto vysvětlení trochu komplikuje vědomím, že Kanaánci, kterým se podařilo před Boží genocidou prchnout, byli Féničané, tvůrci jedné z největších civilizací tehdejší doby. Že zničením řecko-římského pohanství Evropa upadla do tisícileté temnoty. Že civilizace Aztéků a Inků byly pravděpodobně na vyšší úrovni než jejich křesťanských dobyvatelů. A že my požíváme výdobytky nejtvořivější a nejhumánnější civilizace, jejíž zničení by mohlo uvrhnout do tmy celý svět.

Morální filozofii mezitím třeští hlava otázkou, podle jakého přírodního a přirozeného zákona by sexuální perverze měla být horším zlem než genocida. A zda náhodou všechno to „Boží lékařství“ není jen zneužíváním Božího jména k lidské obhajobě prachobyčejné touhy jedné skupiny lidí okrást jinou. A zda by lidské psychice víc nepomohlo jednoduché přiznání, že takoví jsme byli, takové sklony za určitých okolností všichni máme, ale chceme je držet na uzdě. Jenže to bychom museli vědět proč. A odpověď, že je to vůle Boží, k tomu nestačí.

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.