Antimonopolní úřad: Nástroj k zastrašování Českých drah?

Na začátku byl velký mediální humbuk Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o selhání Českých drah v oblasti veřejných zakázek s rekordní sankcí – a na konci závěr, že se nic nestalo. Jak je možné, že se ÚOHS může takto zásadně zmýlit? Tato i další otázky znepokojují. Ještě více však, že to není první selhání ÚOHS v celé věci.

Petr Rafaj, předseda ÚOHS. foto: MAFRA

Petr Rafaj, předseda ÚOHS.

Bylo to velké haló. České dráhy se před několika lety rozhodly koupit za mimořádně výhodných podmínek supermoderní soupravy Railjet od Siemensu pro dálkovou dopravu. Jenže společnosti Škoda Transportation se to nelíbilo. Napadala samotný nákup i nezbytné úpravy pro provoz v České republice.

Posléze firma napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) i pronájem lokomotiv Taurus od rakouských drah, jež jsou využívány pro provoz railjetů za situace, kdy Škoda sama nebyla schopná včas dodat nové elektrické lokomotivy. Cílem zřejmě bylo zabránit Českým drahám ve využití moderní a spolehlivé techniky ze zahraniční, když srovnatelný produkt sama vůbec nenabízí nebo jej není schopná státním drahám v souladu s uzavřenou smlouvou dodat.

Chybný výklad zákona

Krátce před Vánocemi 2013 dosáhla Škoda Transportation rozhodnutí ÚOHS, že se České dráhy dopustily mimořádně závažného porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti s úpravami jednotek Railjet. Za to antimonopolní úřad uložil Českým drahám historicky nejvyšší pokutu v oblasti veřejných zakázek ve výši 25 milionů korun.

Krajský soud v Brně i Nejvyšší správní soud shodně konstatovaly, že antimonopolní úřad chybně vykládal zákon v neprospěch Českých drah a porušil i jejich procesní práva

Dráhy se bránily tím, že argumenty stěžujícího neodpovídají ani realitě, ani zdravému rozumu, ale vše bylo marné. Podaný rozklad Českých drah předseda ÚOHS Petr Rafaj (jinak padlý politik ČSSD s voňavou trafikou) smetl ze stolu a přispěchal se štvavou tiskovou zprávou, že „nákup railjetů proběhl nezákonně“, ač v dané zakázce šlo vlastně jen o modifikaci nakoupených jednotek.

Dráhy se musely obrátit na soudy. A soudy jim daly za pravdu. Nejprve Krajský soud v Brně v listopadu 2015 rozhodnutí ÚOHS o pokutě zrušil. Rozsudek letos potvrdil i Nejvyšší správní soud. Shodně konstatovaly, že antimonopolní úřad chybně vykládal zákon v neprospěch Českých drah a porušil i jejich procesní práva. V návaznosti na to ÚOHS nedávno, nyní již bez tiskové zprávy, celou kauzu uzavřel s tím, že vše bylo z hlediska zákona v pořádku.

Ukrývaní podílů

Takže na začátku velký mediální humbuk ÚOHS o fatálním selhání Českých drah v oblasti veřejných zakázek s rekordní sankcí – a na konci závěr, že se nic nestalo. To však vede k mnoha otázkám.

  • Jak je vůbec možné, že se ÚOHS může takto zásadně zmýlit?
  • Proč zrovna v kauze, kde si zřejmě účelově stěžuje Škoda Transportation, která ani sama srovnatelné vlaky nevyrábí a je úzce provázaná se špičkami ČSSD, jež předsedovi ÚOHS Rafajovi loni zařídily prodloužení mandátu o dalších pět let?

Spíše se blížíme k některým „daňovým rájům“, které s takovou oblibou, jak se nyní dozvídáme, využívají vlastníci Škody Transportation k ukrytí svých podílů

Tyto otázky a kontext kauzy krajně znepokojují. Ještě více však znepokojuje skutečnost, že to není první selhání ÚOHS v celé věci. Takže se dokonce vnucuje otázka, zda se tento úřad nestává nástrojem (snad i dobrovolným) k zastrašování Českých drah na objednávku, aby si příště rozmyslely nakupovat od někoho jiného než od Škody Transportation.

A to už bychom asi nebyli úplně v demokratickém právním státě. Spíše se blížíme k některým „daňovým rájům“, které s takovou oblibou, jak se nyní dozvídáme, využívají vlastníci Škody Transportation k ukrytí svých podílů. Což je koneckonců pochopitelné za situace, kdy někteří z nich figurují mezi osobami odsouzenými ve Švýcarsku za tunelování Mostecké uhelné společnosti. Jediné, co v této kauze nelze pochopit, je chování Rafajova úřadu.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.