Ceska Pozice

Ano, policie šetří i bez dozoru. Někdy to vypadá na soužití mafiánského typu.

Šetření bez dozoru státního zástupce není jen policejní praxí, umožňuje ho i nečinnost žalobců, píše Zdeněk Ondráček.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

KOMENTÁŘ Zdeňka Ondráčka / V aktuálním sporu mezi pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou a ředitelem protikorupční policie Tomášem Martincem jde mimo jiné také o to, že policie před státními zástupci tajila desítky kauz a vyšetřovala bez dozoru státního zástupce. U mnohých kauz pak došla k závěru, že se nejedná o trestný čin, a podnět uložila. Tolik jsme se dozvěděli z rozhovoru s Lenkou Bradáčovou, který v sobotu zveřejnila MF Dnes. Jako příklad byla uvedena kauza Amun.re.

Je tento policejní postup vlastní jen protikorupční policii, jak nastiňuje Lenka Bradáčová, nebo se jedná o celorepublikově rozšířený nešvar? Se znalostí věci musím říci, že právě na protikorupční policii se úkony trestního řízení (tedy postup podle § 158 odst. 3 trestního řádu, kdy policejní orgán musí opis tohoto záznamu zaslat do 48 hodin státnímu zástupci) zahajovaly ve většině případů až tehdy, pokud k tomu dal pokyn státní zástupce nebo policista v řídící funkci. Což trvalo i několik týdnů od oznámení. Na jiných útvarech se rozhodovalo – a věřím, že i stále rozhoduje – podle skutečností, které byly policii známé a z nichž bylo možno učinit závěr, že byl spáchán trestný čin.

Mezi úředníky a funkcionáři, policejními důstojníky a pracovníky justice se za ty roky vytvořilo pouto, kdy jeden druhému pomáhá, chrání jej a neubližujeObjektivně však musím konstatovat, že postup šetření podle § 158 odst. 1 trestního řádu, tedy bez dozoru státního zástupce, se stal oblíbeným i u jiných policejních složek, zejména u kauz, které jsou problematické. Takovými kauzami jsou ty, kde se jedná o veřejné peníze, kde možnými podezřelými jsou zaměstnanci úřadů nebo volení funkcionáři samosprávy, ať již na úrovni měst a obcí nebo krajů.

Abych však nenasazoval psí hlavu jen policii, musím říci, že ani státní zástupci v mnohých kauzách nemají zájem objektivně, nebo alespoň rychle vyšetřovat. Mezi úředníky a funkcionáři, policejními důstojníky a pracovníky justice se za ty roky vytvořilo jakési pouto, kdy jeden druhému pomáhá, chrání jej a neubližuje. Nebál bych se to nazvat soužitím mafiánského typu.

Kauza „mýto“

Abych zde neuváděl jen obecné a ničím nepodložené proklamace, uvedu konkrétní příklad, který osobně znám.

Zde bych chtěl poukázat, že spisová značka na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 4 má za lomítkem rok 2013!

Horký brambor

Co dodat? VSZ mě ujišťovalo, že ve věci se již koná prověřování (tedy úkony pod dozorem státního zástupce), a proto podání postupují jinam. Tam, kam bylo postoupeno, to zůstalo několik týdnů někde ležet a mě vyrozuměli po pěti měsících. Žádné prověřování se však nekonalo, dozor státního zástupce tedy vykonáván nebyl (jinak by podnět nebyl „uložen“, ale „odložen“). Policie si podání přehazovala jako horký brambor, a když uběhla zřejmě ta správná doba, tak mě vyrozuměli, že o nic vlastně nejde.

Nabízí se otázka: Chce vrchní státní zástupkyně ještě tvrdit, že si policie něco vyšetřuje bez dozoru?Zde mohlo Vrchní nebo i městské, popřípadě obvodní státní zastupitelství dozor vykonávat, ale zřejmě nechtělo (jinak by policie nemohla podnět pouze „uložit“, aniž by se státní zástupce dozvěděl, k čemu svým šetřením dospěla). Proč asi? Nabízí se otázka: Chce vrchní státní zástupkyně ještě tvrdit, že si policie něco vyšetřuje bez dozoru? Ano, vyšetřuje, respektive šetří, a to i proto, že jí to umožňuje nefungující systém a také nečinnost státních zástupců.

Poznámka na závěr: Své podání jsem opíral o výsledky kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem. V ní se konstatuje, že v této kauze byl porušován zákon o veřejných zakázkách a že zavedení mikrovlnné technologie systému výběru mýtného je pro Českou republiku ekonomicky nevýhodné. Policie svým rozhodnutím toto nepotvrzuje. Dvě instituce placené ze státní kasy, a každá má jiný výsledek šetření...

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.