A ústavní svoboda projevu a umělecké tvorby je kde?

Praha 7 uložila umělci Rafovi pokutu za návrhy česko-romské vlajky. A člověk žasne, jak mnozí nemají cit pro pochopení našich ústavních práv.

Pět z celkem sedmi návrhů česko-romské vlajky od Tomáše Rafy. foto: © Galerie Artwall / montáž ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Pět z celkem sedmi návrhů česko-romské vlajky od Tomáše Rafy.

Člověk žasne, co vše je možné. Ne, člověk už ani nežasne; už se smířil, že (téměř) vše je možné. Ale přesto člověk stále žasne nad tím, jak mnozí u nás nemají cit pro svobodu a ústavnost, konkrétně pro pochopení našich ústavních práv.

Umělec Tomáš Rafa vloni v létě vystavil na vltavském nábřeží v Praze návrhy česko-romské „vlajky“, tedy své návrhy možného symbolu Romů v Česku (v rámci projektu galerie Artwall Výběrové řízení na Česko-romskou vlajku). Ty se jednomu líbit mohou, ale i nemusí. To je v pořádku. Někdo má rád holky, jiný zase vdolky.

Co však už v pořádku není, je šokující skutečnost, že Praha 7 to trestní oznámení považuje za oprávněné a Rafovi uložila pokutuNějací magoři z takzvané Dělnické strany sociální spravedlnosti však na Rafu podali trestní oznámení (za údajné porušení zákona o užívání státních symbolů České republiky). To je taky v pořádku – to se, konec konců, od magorů čeká, a je to jeden z jejich příznaků, že promiskuitně na kdekoho, s nímž v něčem nesouhlasí, tedy kdo má jiný názor, hned podávají trestní oznámení.

Co však už v pořádku není, je šokující skutečnost, že Praha 7 to trestní oznámení považuje za oprávněné a Rafovi uložila pokutu (Rafa se mezitím odvolal). To ti lidé na Praze 7 nemají žádný smysl pro svobodu? Zřejmě se řídili názorem, že paragraf 9 písmeno (j) zákona o užívání státních symbolů České republiky říká, že „na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak…“ – a Rafa toto písmeno tohoto paragrafu tohoto zákona porušil. Proto ta pokuta. Absurdní je ze dvou zásadních důvodů.

Rafa zákon porušil...

Za prvé, předpokládejme, že Rafa zákon porušil; což, jak za chvíli ukážeme, není vůbec zřejmé ani pravděpodobné. Ale pracovně předpokládejme, že ho porušil. Položil si ale někdo vůbec otázku, zda ten zákon samotný je ústavní? Zda náhodou není protiústavní – konkrétně to písmeno (j) paragrafu 9? Přece v Listině práv a svobod, která má ústavní váhu, a je tudíž normou nadzákonnou, jasně stojí:

„Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena“ (článek 15, odstavec 2) a „svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“ (článek 17, odstavec 1), „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“ (článek 17, odstavec 2), ale i „cenzura je nepřípustná“ (článek 17, odstavec 3).

Jinými slovy, i kdyby Rafa porušil zákon, pak ony pasáže zákona jsou protiústavní, neboť jsou v rozporu s ústavní listinou garantovanou svobodou projevu a umělecké tvorby, jež zahrnují právo „vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem“. Například návrhem vlajky. Ústava a její součást Listina práv a svobod prostě trumfují běžné zákony a vše, co jim v běžných zákonech odporuje, je neústavní, tudíž neplatné. Uvědomit si to však vyžaduje lásku ke svobodě a pochopení ústavnosti.

Rafa zákon neporušil...

Přitom to ale ani nemusí být tak horké. Rafa žádný zákon nejspíš neporušil. Písmeno (j) paragrafu 9 zákona o užívání státních symbolů České republiky totiž mluví o tom, že „na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak…“ Všimněte si, na „státní vlajce“, tedy na Vlajce České republiky!

Jenže Rafa na státní vlajku nic neumisťoval. On vytvořil návrh vlajky úplně nové. Opakuji – on vytvořil návrhy vlajek nových! Interpretovat jeho návrhy „česko-romské“ vlajky jako umísťování něčeho na státní vlajku České republiky by bylo to samé, jako interpretovat následující tři vlajky rovněž jako porušení českého zákona o užívání státních symbolů!

vlajky

A tudíž by následně někdo – Praha 7? – měl pokutovat Filipínskou republiku (vlevo) a americké potomky Franko-Kanaďanů žijících v deltě Mississippi (uprostřed), a taky balúčistánské rebely (vpravo)! Hodně štěstí, Praho 7!

Totálně absurdní. Naprosto směšné. Když někdo navrhne, vytvoří či užívá vlajku podobnou vlajce České republiky, ještě tím přeci neporušuje české zákony. Ale k pochopení tohoto elementárního faktu není nutná ani tak znalost legalistických detailů, jako spíše normální zdravý selský rozum – a láska ke svobodě!

Někdo navrhne vlajku, symbol – no a co? To je přece legitimní součást i projev jeho tvůrčí, názorové či umělecké svobody!Někdo navrhne vlajku, symbol – no a co? To je přece legitimní součást i projev jeho tvůrčí, názorové či umělecké svobody! Proč ho hned trestat, pokutovat, postihovat? Neměli bychom téměř čtvrtstoletí po listopadu 1989 konečně vycházet z presumpce svobody, nikoli z presumpce zákazů a trestů? Neměli bychom reflexivně stát na straně svobody, nikoli na straně reglementace?

Měli. A kdybychom i stáli (například na Praze 7), pak když někdo navrhne nějaký symbol inspirovaný českou vlajkou a nějaký magor na něj podá trestní oznámení, pak bychom i intuitivně věděli, co s tím trestním oznámením udělat – hodit ho do koše. Nikoli vyměřovat pokuty.

Ale jak říkám, to by chtělo především lásku ke svobodě…

Počet příspěvků: 32, poslední 18.4.2014 10:58 Zobrazuji posledních 32 příspěvků.