Země

Z klimatologického panelu OSN se stal mamut

Výzkum planetárních změn klimatu se už rozrostl do obřích mezí, říkají kritici.

Mezivládní panel ke změnám klimatu (IPCC) produkuje větší a větší kvanta studií. Zpřesňuje výsledky, ale co dál?

Trvalým růstem ke globální katastrofě

Všechny představy o budoucí prosperitě musejí brát na vědomí limity Země. Proto by bylo užitečné mít v záloze systém prosperity bez růstu.

Lidstvo musí překonat věk zemědělství

To, co začalo přechodem z živé síly na sílu motorickou, musí být provedeno i v potravinářském průmyslu – syntetickou biologií.

Čas levných potravin skončil. Už se to psalo v Hlavě XXII.

USA i Rusko zasáhla nebývalá sucha. Sezonní monzuny v Indii byly o 20 procent nižší. A všežravé kobylky napadly západní Afriku.

Kdyby zemědělské plodiny nebyly používané na výrobu pohonných hmot, jejich ceny by se snižovaly.

Bláhové snění (8.) Když byl bůh bohovi vlkem

Ve starém Egyptě se nade vším a mimo vše se vznáší tvůrce všeho, samostvořený a věčně sebetvořící bůh Amun. Nepochopitelný, nezosobnitelný, nepřístupný, neviditelný, a tudíž nezobrazitelný. K jeho částečnému zviditelnění se musí přidat přízvisko Ra (Amun

Ve starověkém Egyptě s mnoha bohy se o světě bez padouchů nikomu dlouho ani nesnilo. Až do příchodu Josefa syna Jákoba přezdívaného Izrael.

Klimatická Heartlandgate se nekoná, zůstává již jen alarmistická Fakegate

Spor o výklad klimatických změn měl v únoru další emotivní kapitolu: Heartland Institute.

Materiály z amerického think tanku podloudně vylákal klimatolog Peter Gleick, jenž byl frustrován útoky na svou vědu.

Únik dokumentů: I popírači globálního oteplování už mají svou aféru

Zelená nebo modrá planeta? Ve sporu o globální změny klimatu se objevily podstatné argumenty. Vlivná organizace se podílí na znevažování oficiálních zpráv OSN.

Tajné dokumenty naznačují, že si nezisková organizace platí některé novináře i výuku proti nauce o změnách klimatu. Jde o podvrh?

Smrtelný souboj alternativního Steva Jobse s mainstreamem

Podle jednoho amerického odborníka mohl být zakladatel firmy Apple dosud naživu, kdyby od počátku využíval možností západní onkologie.

Janos Sebeök 5.1.2012

Skončil kosmický věk uzavřením amerického programu Space Shuttle?

: V rámci programu Apollo se dostalo na Měsíc celkem dvanáct kosmonautů. Dvanáct apoštolů.  Od té doby tam nikdo nebyl. Už několik desetiletí.

Space Shuttle byl ve srovnání s programem Apollo co do cílů krokem zpět, sestupem z Měsíce na dráhu kolem Země.

Janos Sebeök 14.9.2011

Jsou dějiny ekologie dějinami omylů?

Žádný z omylů ekologických hnutí nesvědčí proti jejich oprávněnosti hledat řešení škod na životním prostředí a zvyšovat politický vliv.

Možná jsme ve vesmíru sami. Konspirační teorie, nebo zpráva?

Potvrzení existence mimozemské inteligence by znamenalo, že se historie jednou provždy vymaní z lidské svrchovanosti a hegemonie.

Janos Sebeök 22.6.2011

Nová geologická éra. Je člověk ještě součástí přírody?

Vláda homo sapiens je trochu jiná než dominance dinosaurů. Ti třeba nestavěli atomové elektrárny. A nepotřebovali sebekázeň.

Pozor, lidské nebezpečí! Pozor, nebezpečí radiace!

Radioaktivita z poškozené jaderné elektrárny Fukušima představuje dnes pro Tokio větší hrozbu než tsunami.

Fukušimská jaderná krize neznamenala z jakéhokoli hlediska obrat či vážnější krok k novému, ekologickému světovému řádu.

Kapitola 15. Kdo zeměkouli infikoval, ať ji také vyléčí!

Musíme nechat Zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahradily přírodní.

Jak pseudomystici z hnutí New Age a amatérští ekologisté včetně „zeleného“ hnutí zmrzačili myšlenku o planetě Gaia.

Kapitola 10. Deset metod k zániku Západu

Důsledkem humánních idejí bílého muže je uskutečňování marxistického snu o pestrobarevné univerzální civilizaci. Tím civilizace bílého muže zaniká.