Teologie

Vítězové studené války prosazují ideály radikální levice

Členské státy EU a USA hlasovaly v OSN proti rezoluci o pozitivním vztahu tradičních morálních hodnot a lidských práv, již iniciovalo Rusko.

Není bojkot genetické modifikace rostlin pouhou iluzí?

Nové zemědělství je technickým prostředkem k náhradě obhospodařované půdy, ekologické spáse přírody a k blahobytu lidstva.

Janos Sebeök 31.10.2012

Je aritmetika nad Bohem? Nebo je Bůh aritmetika?

Matematicky lze vysvětlit i pojem Bůh, nikoli však už všechna od něho odvozená tvrzení různých náboženství o věcech mezi nebem a zemí.

Proč je maso vražda

Jeden z aktivistů v Barceloně, asi vegetarián, ba vegan či odpůrce španělské zábavy a tak trochu i kverulant, jenž si odepírá skvělou iberskou šunku. Je to podivín?

Někteří vnímavější jedinci stále chodí za práva zvířat demonstrovat do ulic. Známe jejich důvody?

Za vším hledej krávu aneb Antropologové na hnojárně?

Jedním z nejslavnějších pasteveckých etnik, jež antropologové zkoumali, jsou Nuerové v Súdánu. Dobytek je pro ně vším. Pomáhají cizokrajné poznatky modernímu zemědělství?

Na serveru Britské listy se diskutuje, zda na Českou zemědělskou univerzitu patří třeba i antropologický výzkum v Kyrgyzstánu.

Stane se zmrtvýchvstalý člověk umělcem či svatým?

Rozpor mezi duchem meditativním, nezávislým na předmětech, a tvořivým, jenž je na ně vázaný, je i rozporem mezi nesmrtelností a věčností.

K teologii v době ateistické

Pokleknout před Bohem. Nejen to se učí čeští kandidáti teologie, neboť se sféra zájmu jejich fakult rozšiřuje k dějinám umění, sociální práci, ale i historii. Je to správně, nebo ne?

V Česku studuje na pěti teologických fakultách pět tisíc lidí. Ne všichni míří k pastorační práci, na některých oborech ani nevěří v Boha.

Bůh mrtvý, obraz dobrý

V současném mediálním světě dosahujeme nebývalého mistrovství ve své schopnosti vdechovat do mrtvolných stínů život.

Bohové byli vyhnáni ze svých domovů

Je třeba odmítnout Huntingtonovu tezi o střetu civilizací. Vychází totiž z předpokladu, že základ civilizací tvoří náboženství, ale je tomu naopak.

Kapitola 31. Holocaust jako křesťanské selhání

Evropané, kteří zavraždili dvě třetiny evropských Židů, byli křesťané, pokřtění a odchovaní křesťanským učením.

Po holocaustu nemají křesťané právo klást na Židy žádné duchovní a morální požadavky, které nekladou sami na sebe.

Kapitola 26. Kritická vada bílého muže

Morální bankrot německých církví a víc než roční věznění přivedly pastora Dietricha Bonhöffera k úvahám o ztrátě smyslu a podstaty organizovaných církví a o osobním nacházení čirého božství.

Odkaz generace, která úzkostlivě dbala, aby se nikdy nemohla opakovat nacistická perzekuce.