Smrt

Bláhové snění (38.) O přírodě aneb Tak to na světě chodí

Titus Lucretius Carus (okolo 97–55 před naším letopočtem) a jeho báseň De rerum natura.

Básník Lukrécius v básni se sedmi tisíci verši shrnul Římanům v nádherné poetické latině řecké vědecké poznatky o tvůrčím kosmu a přírodě.

Proč a jak může kniha umřít?

V Budapešti byla zahájena výstava Mrtvá knihovna – Nečtené knihy. Copak je kniha živá jenom tím, že se čte? A co vůbec znamená živá kultura?

Nejdelší rok života – s prezidentem

Ale pro koho? Pro Václava Klause, nebo pro jeho odpůrce? Čas je totiž velmi relativní veličinou.

Stane se zmrtvýchvstalý člověk umělcem či svatým?

Rozpor mezi duchem meditativním, nezávislým na předmětech, a tvořivým, jenž je na ně vázaný, je i rozporem mezi nesmrtelností a věčností.

Přehavlováno?

Podobně velkolepý pohřeb už Česko nejspíše nezažije: zemřel Václav Havel.

Za týden od prezidentova skonu se sousloví „Václav Havel“ objevilo ve 4417 záznamech, relacích a článcích. Kolik patosu snese papír?

O malé výhře nenávisti

Nahlédnutí do diskusních příspěvků k úmrtí Václava Havla vyžaduje jistou míru otrlosti, ale nabízí unikátní vhled do české povahy.

Renesance urnového háje aneb Jak nezapomenout na smrt

Mladý umělec Martin Chmelař svými designovými urnami vystrašil rodiče. A přiměl kamarády zamyslet se nad posledními věcmi člověka.

Petr Matějček 8.11.2011

Lévy: Kaddáfího lynč je zlomový bod

Libyjci se chodili osobně přesvědčit do mrazícího boxu obchodu v Misurátě, že vystavené mrtvé tělo uprostřed jsou skutečně pozůstatky Muammara Kaddáfího.

Francouzský filozof považuje nechutnou smrt diktátora za klíčovou událost pro budoucnost Libye.

Kaddáfí je mrtev, ať žije... Kdo?

Na snímku by měl být Muammar Kaddáfí, jehož ve čtvrtek 20. října povstalci dopadli v Syrtě.

Stále platí, že plukovník zanechal Libyi v chaosu a bez struktur, jež by umožnily rychlý přechod k funkčnímu, snad i demokratickému státu.

Pavel Pokorný 21.10.2011

Karel Schwarzenberg: Šumava je nejlákavější kořist

„Když můj předek Adam František Schwarzenberg podědil Šumavu, oznámil, že nám byl svěřen největší poklad Království českého,“ říká místopředseda vlády Karel Schwarzenberg.

Podle ministra zahraničí musíme v národním parku dodržovat pravidla postavená na bezzásahovosti a se ctí už z patové situace nevyjdeme.

Usáma bin Ládin, princ William a Jan Pavel II. dospěli ke svému cíli

Osud v nedávné době zosnovat tři události v podstatě najednou – svatbu prince Williama (uprostřed) 29. dubna 2011, blahořečení Jana Pavla II. (vpravo) 1. května a zabití Usámy bin Ládina, které připadlo na tentýž den. Všechny lze chápat jako nitky, jež v

Smrt bídáka, svatba šlechtice a blahořečení bývalého papeže jsou tři události, které uzavřely celá dějinná období.

Poselství 19. století: Jak nahradit dějiny oslavováním a zábavou

U skutečného spisovatele hraje rozhodující roli vztek, vzpoura proti vyumělkovanému „páchání dobra“, byť za cenu rizika nihilismu a násilí.

Jeden příběh o eutanazii, osudový

Walter Jens se jako spoluautor bestselleru v roce 1995 zastával eutanazie. Nyní sám prožívá "smrt uprostřed života". Jak reaguje jeho žena?

Tetovaná hlava pakipaki se vrací na Nový Zéland – po 136 letech

Spirály sloužily Maorům jako podpis, jímž signovali i smlouvy s Brity. Etnologové z lícního tetování rouenské hlavy chtějí rozpoznat oblast, ze které Maor pocházel.

Ve světě zůstává odhadem ještě asi 500 maorských hlav. Do Wellingtonu už jich zamířilo 180 z tuctu zemí, jako jsou Británie či Německo.