Skanska

Stavební lobby musí Víta Bártu milovat

I když se z Bártových proklamací může na první pohled zdát, že je zapřisáhlým nepřítelem stavbařů, praxe dokazuje, že pravý opak je pravdou.

Kolik přehmatů Víta Bárty ve sporu se Skanskou napočítáme?

Postoj Víta Bárty coby ministra dopravy vůči Skansce coby soukromé firmě vytváří v Česku precedent.

Pět reklamovaných úseků, pět nesrovnalostí na straně ministerstva dopravy. Je Bárta opravdu oním spasitelem, bez něhož by se věci nehnuly?

Vít Bárta vynalezl unikátní metodu komunikace a PR

Ministr dopravy Vít Bárta si je vědom, že někdy jedná nestandardně.

Nový postup sebeprezentace ministra dopravy je postaven na tom, že důležité požadavky vůči firmám prezentuje výhradně přes média.

Skanska se bude soudit, pokud nezmizí z dálnic Bártovy cedule

Je velmi obtížné vysvětlit šéfům ve Švédsku, že komunikace se zákazníkem probíhá skrze ministra a sledovaný debatní pořad v televizi, říká ředitel Skansky Dan Ťok.

Vyvěšení cedulí a kritiku z obrazovky od ministra dopravy považuji za nestandardní jednání, nehodné vysokého úředníka vlády, říká ředitel Skansky.

Vít Bárta: Vůči Skansce nejednáme standardně. Nejsme hloupý Honza.

Ministr dopravy Vít Bárta si na tiskovou konferenci přizval ředitele ŘSD Jiřího Švorce (vpravo). I když kritizují společnost Skanska, s jejím vedením usednout ke stolu nechtějí.

Ministr dopravy se prý snaží vydupat peníze všude tam, kde se dá. A logicky, dle svého vyjádření, začal u největšího dodavatele staveb.

Skanska vyzvala Víta Bártu na „férovku“

Stavební firma považuje výroky ministra dopravy o své nekvalitní práci za šokující, žádá odstranění dehonestujících tabulí a hrozí arbitráží.

Skočíme zase Vítu Bártovi na skvělou mediální sebepropagaci?

Změnit systém je náročnější než pronášet mediálně atraktivní výkřiky nebo skandalizovat v televizi. Ministr dopravy Bárta se tím ale neřídí.

Povedou rozmary Víta Bárty k arbitrážím kvůli dálnicím?

Ministr dopravy Vít Bárta si představuje zastavení rozestavěných dálnic až příliš jednoduše.

Ke svému záměru stopnout již zahájenou výstavbu dálnic bude ministr dopravy podle smluv potřebovat souhlas stavebních firem.

Skanska hlásí za rok 2010 nižší tržby i zisk

Společnosti Skanska loni meziročně poklesly tržby i zisk. Oživení v rezidenčním developmentu nevyrovnalo výpadek veřejných zakázek.

Skanska zvažuje žalobu na Blesk kvůli spekulacím o svodidlech

Skanska se ohrazuje proti spekulacím, že svodidla na silnici R55 a dálnici D1 nejsou v souladu s technickými normami.

Kdo se zajímá o pražskou čističku za 20 miliard korun?

Pražský primátor Bohuslav Svoboda se tendru na novou čistírnu odpadních vod neobává.

O tendr za mnoho miliard kroun projevily zájem nejen stavební společnosti, jako je Skanska, Hochtief či SMP, ale i menší tuzemské firmy.

Hnutí Duha dalo za pravdu firmě Skanska

Hnutí Duha se omluvilo firmě Skanska, kterou nařklo, že fakturovala peníze za neexistující stavbu na dálnici D47.