Neoliberalismus

Kam v době nejistoty zavede Evropu migrace?

Z Afriky připlouvají každý měsíc stovky nových uprchlíků.

Africkou a arabskou migraci nelze interpretovat bez uvědomění si proměny evropské demokracie po roce 2010. Náboženství úspor, triumf dluhu jako formy vládnutí a kontroly lidí, atomizace a pocit rozpadu soukromí v důsledku digitálních technologií mění evropské společnosti včetně české rychleji, než si změnu uvědomují. Píše Jan Čuřík.

Jan Čuřík 16.6.2015

Snad Václav Klaus klasický liberalismus úplně nezničil...

Předpoklad, že se trestá překročení jasných, tvrdých pravidel, jež platí pro všechny stejně, nebyl v Česku devadesátých let často naplňován.

Usiluje Rusko o další světovou válku?

Alexander Dugin, hlavní ideolog ruského nacionálního bolševismu a Putinův Rasputin, prosazuje vítězství Eurasie nad Atlantidou v čele s USA.

Roman Joch 9.4.2014

Polemika: Nebezpečné iluze Petra Druláka o bratrství

Dle Romana Jocha většina lidí z protestních sociálních hnutí patří k morálním anarchistům. A ptá se: Měli by nás poučovat o našich životech?

Roman Joch 31.1.2014

Utrpení levicových „inťoušů“: Miloš Zeman ničí jejich milovanou ČSSD

Roman Joch by málem uronil slzu. A uvádí šest důvodů pro střet sociální demokracie s prezidentem kvůli obraně parlamentarismu.

Roman Joch 20.8.2013

Je kapitalismus slučitelný s demokracií?

Politika dnes neumně klopýtá za kapitálem a přitom dělá, co může, aby si to nerozházela s investory.

Buďme demokraty! Ať to komunisté zkusí ještě jednou.

Proč se na krajské úrovni nepřesvědčit o posunu KSČM od listopadu 1989? Má-li vstoupit do celostátní politiky, je dobré vědět, co nás čeká.

Dva filmové pohledy na krizi aneb Co se Řekům honí hlavou

Na internetu lze zhlédnout dokumenty Debtocracy a Catastroika. Řečtí filmaři v nich ukazují svůj pohled na dluhovou krizi a nabízejí řešení.

Zábavná výzva ke svržení kapitalismu

Poplach! Je tu nová revoluční vlna a s přežitím systému a s ním i demokracie to vůbec není jisté.

Globální dluh tvoří desetinásobek ročního HDP všech zemí na světě

Konec krize se nerýsuje a hrozí další regres, tvrdí v nové studii ekonomové Výzkumného ústavu světového hospodářství Maďarské akademie věd.

Masová privatizace přivedla postkomunistické země na mizinu

Politickým tvůrcem a symbolem masové privatizace v České republice byl v devadesátých letech ministr financí a posléze premiér Václav Klaus.

Dle autorů studie z Harvardu a Cambridge existuje „přímá spojitost“ mezi rychlou masovou privatizací a ekonomickým úpadkem a úplatkářstvím.

Brian Kenety 27.4.2012

Jak finančníci drží politický systém v šachu aneb Krutost bez hranic

Velké ratingové agentury, ty samé, které nyní hodnotí evropské země, oceňovaly i ty nejrizikovější hypoteční úvěry ratingem AAA.

O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují jejich demokraticky zvolené parlamenty, ale ratingové agentury, bankéři a úředníci.

Neoliberalismus není sprosté slovo

Ovlivnilo pojetí neoliberalismu – třetí cesty – německého sociologa Alexandra Rüstowa bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherová nebo někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana?

Kritici neoliberalismu si evidentně neuvědomují, že jedním z jeho původních hlavních rysů byla kontrola volných trhů a jejich síly.

Think tank Cesta ztělesňuje úpadek Západu

První diskuse nazvané Má ještě smysl sociální stát?, již uspořádal 17. ledna think tank Cesta, se zúčastnil politolog Jiří Pehe (první zprava), bývalý ministr financí Pavel Mertlík (ČSSD, uprostřed) a současný úřadující předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Čeští levicoví intelektuálové by se mohli inspirovat Georgem Sorosem a idejemi jeho Institutu pro nové ekonomické myšlení.

Šest poznámek k manifestu Spojenectví práce a solidarity

Členové platformy si možná myslí, že socialistický experiment má stále šanci stát se skutečností.