Jiří Mánek

Dejmalova cena šumavskou stopou

Držitelka Ceny Ivana Dejmala Dagmar Kjučuková.

Cenu Ivana Dejmala vyzdvihující mimořádně pozitivní počiny související s krajinou získala Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

Tetřev by to i přežil, ale úředníci chytračili

Tetřev hlušec má kromě kuny a lišky nového predátora.

Proč se turisté na Šumavě neprojdou po historické cestě Luzenským údolím na Modrý Sloup? Vysvětluje profesor Pavel Kindlmann.

Pavel Kindlmann 17.7.2013

Šumavská habaďůra: evakuační sjezdovka

Plánovaná lanovka a sjezdovka na svazích hory Hraničník má být vyňata z národního parku. Komu bude sloužit, kdo o ni bude pečovat?

Čestmír Klos 14.5.2013

Lesník 21. století na Šumavu nesmí

Seminář o tom, jak zacházet s lesy podle posledních vědeckých výzkumů, byl po sedmi letech vykázán ze zařízení Národního parku Šumava.

Velkodušnost ministra Tomáše Chalupy ohromuje kritiky

Ještě žádná novoročenka ministerstva životního prostředí nepoutala takovou pozornost. Je vtipná, profesionální a sebekritická.

Přiznejme si pravdu: Národnímu parku Šumava statut II. kategorie nepřísluší

Uschlý les na Černé hoře směrem od státní hranice s Bavorskem do vnitrozemí v Národním parku Šumava na leteckém snímku z 11. září 2012.

Šumavská kauza nevychládá, živí ji škodlivé „myši“, jelen sika a nyní i tlaky Mezinárodního svazu ochrany přírody, píše Radomír Mrkva.

Šokující vize ředitele Mánka pro Šumavu

Šéf národního parku představil své plány – elektrické vláčky do divočiny, zpoplatnění běžeckého lyžování, rodinné farmy. A co příroda?

Nová hrozba pro Šumavu: Co nesežral kůrovec, to okoušou myši

Norník rudý (na snímku) ohryzává mladou kůru a lýko především v zimě.

Správa národního parku si po odeznění kůrovcového žíru našla nový důvod pro tažení proti vlastním bezzásahovým zónám: přemnožené myši.

Zmizí nám Národní park Šumava před očima?

Zasahování lidí do lesních ekosystémů v Národním parku Šumava skončí, až jejich vývoj bude odpovídat dynamice přírodního lesa s plně fungujícími spontánními autoregulačními procesy.

Vpředvečer příjezdu emisarů EK na Šumavu vynesla rada parku trumf: usnesení o přesunu z druhé do čtvrté, mírnější, ochranářské kategorie.

Čestmír Klos 18.9.2012

Platí na Šumavě evropské směrnice?

Posoudit dodržování zásad ochranářské soustavy Natura 2000 přijel na Šumavu dvoučlenný tým Evropské komise. Rozhodnutí padne až po týdnech.

Čím Šumava zaměstnává Evropskou komisi

Český boj proti kůrovci dorazil do Bruselu.

Počínání správy národního parku bude podrobeno rozsáhlé diskusi. Emisaři z Bruselu přijedou 12. září.

Šumavský kolotoč a Václav Klaus jako spojenec environmentalistů

Proti návrhu zákona o Národním parku Šumava nečekaně vystoupil prezident Klaus. Vzkázal ministru Chalupovi, že je to „předpis zbytečný“.

Dejte jim medaili, šumavským hrdinům!

Náhlé probuzení inspekce životního prostředí, jež udělila národnímu parku pokutu, může vzbuzovat dojem, že se snažíme šumavský problém řešit.

Experti Evropské komise míří na Šumavu

Omladí se šumavský les, nebo neomladí? Smrčky odpovídají samy.

Nahromaděné stížnosti na ekologický management Národního parku Šumava má během dvou dnů vyřešit dvoučlenná mise z Bruselu.

Kácení na Šumavě směřuje do druhého extrému

Ředitel NP Šumava Jan Stráský kácel bez povolení. Nástupce Jiří Mánek žádá o povolení na všechny lesní porosty. Obé je porušením zákona.