Generální inspekce bezpečnostních sborů

Štrougalův stín Nečas nepřekročil

Expremiér ČSSR se kdysi marně snažil vyčlenit z resortu vnitra jeho inspekci. Skončí pokus s nově vzniklou generální inspekcí podobně?

Jmenováním Ivana Bílka do funkce šéfa generální inspekce ODS posílila

Prozatímním ředitelem generální inspekce bude exnáměstek policejního prezidenta Ivan Bílek, jenž je spojován s Ivanem Langrem.

Staronové téma vládní koalice: Kam s Radkem Johnem?

Lídr Věcí veřejných by se dle MF Dnes mohl stát předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Paggio a ČSSD: Chceme větší nezávislost generální inspekce

Osvědčeným způsobem jmenování šéfa generální inspekce je podle poslance Věcí veřejných Viktora Paggia pojistka v podobě souhlasu prezidenta.

Kdo se stane ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Měl by jim být člověk, který zajistí odtržení policie od GIBS. Současní adepti Jaroslav Salivar, Ivan Bílek a Dušan Brunclík to nejsou.

O bývalé šéfy tajných služeb se musí stát postarat. Je to bezpečnější.

Po uplynutí jasně vymezené doby zpravodajec doslova nabitý informacemi post opustí. A v tu chvíli vyvstane otázka: Kam s ním?

Mechanismus, jak bývalé superagenty zaměstnat ve státní správě i po skončení jejich funkčního období, by měl být popsán v zákoně.

Budou i šéfové tajných služeb stříhat metr?

Když je ředitel tajné služby dobrý, je deset let málo. Když tomu tak není, je deset let k nepřežití.

Pro ředitele zpravodajských a bezpečnostních složek jsou vhodná dvě pětiletá funkční období. Avšak nikoliv bezprostředně po sobě!

Úskalí protikorupčních vizí ministra Johna

Bylo by velkým úspěchem ministra vnitra, kdyby se věci alespoň trochu pohnuly žádoucím směrem, nikoli opačným. Úskalí však nebývají v hrubých záměrech, ale v detailech.

Dle ministra vnitra Radka Johna má jeho resort pět priorit. Některé přístupy jsou nové a není od věci se na ně kriticky podívat.