Evoluce

Jsme předurčeni přírodou, nebo kulturou?

Tim Ingold, Gísli Pálsson, Biosocial Becomings: Integrating Social and...

Vědecké diskuse o biologické a kulturní determinaci se mohou jevit vzdálené běžnému životu. Odvíjejí se však od nich představy o uspořádání společnosti, o tom, co je a není přirozené, a promítají se například do názorů, zda mají registrovaní partneři mít právo adoptovat děti.

Martin Soukup 13.8.2014

Fotografie: Němý svědek počátku antropologie v rasismu

Mnoho etnografických fotografií z 19. a 20. století nejsou nezatížené záznamy skutečnosti, ale promyšlené výtvory odrážející dobové názory.

Martin Soukup 9.3.2014

Evoluční vývoj, umělá inteligence a informační technologie

Člověk netvoří vrchol evoluce. Je pouze nástrojem, který umožní sestrojit přístroje urychlující vývoj, protože toho už on sám není schopný.

Ovlivňuje nás více kultura, nebo příroda?

Opět vzplál ideologický spor o základech kulturní antropologie, jež se zabývá způsoby života lidských populací v minulosti i současnosti.

Nesmrtelnost na dosah! Přestěhujeme se do počítačů.

Utopie o věčném životě v tělech robotů, umělé inteligenci a digitálním zmrtvýchvstání se pozvolna stává realitou.

Až západní civilizaci ovládne levý mozek…

Rebelie levé části mozku proměňuje svět v dogmatickou tyranii potírající individualitu, kreativitu i svobodné myšlení.

Vědu škrtí desatero zastaralých dogmat

Newtonova mechanika přežila svou užitečnost a brzdí myšlení ve fyzice, biologii a medicíně. Stane se z vědecké komunity něco jako inkvizice?

Víra v Boha není znakem intelektuální a emoční nedospělosti

Dle anglického konzervativního filozofa Rogera Scrutona Bůh není hypotéza zařaditelná mezi základní konstanty a zákony kvantové mechaniky.

Benjamin Kuras 30.4.2013

Náboženství je přírodní jev

Podle Daniela C. Dennetta je až trestuhodné, jak málo skutečně vědeckých informací o náboženství máme.

Bláhové snění (54.) Jak z úsilí o svět bez padouchů učinit vědní obor

Náboženství musí nejen udržovat komunikaci mezi osobním lidstvím a transcendentním „ratiem“, ale i obsahovat kritéria Roberta G. Ingersolla.

Proč potřebujeme vůdce

Potřeba následovat vůdce je u většiny lidí tak silná, že nemají-li k dispozici kvalitní vůdce, vytvoří si nekvalitní, protože je k tomu evoluce nutí.

Bláhové snění (38.) O přírodě aneb Tak to na světě chodí

Titus Lucretius Carus (okolo 97–55 před naším letopočtem) a jeho báseň De rerum natura.

Básník Lukrécius v básni se sedmi tisíci verši shrnul Římanům v nádherné poetické latině řecké vědecké poznatky o tvůrčím kosmu a přírodě.

Není bojkot genetické modifikace rostlin pouhou iluzí?

Nové zemědělství je technickým prostředkem k náhradě obhospodařované půdy, ekologické spáse přírody a k blahobytu lidstva.

Janos Sebeök 31.10.2012

Jak lidi motivovat k práci? Neotravujte je penězi.

Systém úkolování spojeného s finanční odměnou je prý relikt minulého století.

Benjamin Kuras 10.9.2012

Hledá se přímý předek současného člověka

Seznamte se: Homo rudolfensis. Lebka KNM-ER 1470 nalezená v roce 1972 zkombinovaná s téměř kompletní dolní čelistí KNM-ER 60000 nalezenou v průběhu let 2007 až 2009. Dolní čelist je znázorněna jako fotografická rekonstrukce, lebka je založena na digitáln

Nové objevy potvrzují, že v raných fázích lidské evoluce vedle sebe žili ve východní Africe příslušníci tří různých druhů rodu Homo.