Druhá světová válka

Aristides de Sousa Mendes: Neznámý zachránce Židů před nacisty

V roce 1966 udělil Jad Vašem, památník obětí a hrdinů holokaustu v Izraeli, na základě ověřených výpovědí některých zachráněných uprchlíků portugalskému diplomatovi Aristidu de Sousa Mendesovi (1885–1954) titul Spravedlivý mezi národy. Byl to první krok

Portugalský diplomat pomohl k útěku více než 30 tisícům lidí. Po 70 letech se zachránění a jejich potomci snaží obnovit jeho čest.

Jiří Kasl 27.3.2012

15. březen 1939: Tragické vyústění rozpadu Rakouska-Uherska?

Snad každý si z učebnic a historických publikací či dokumentů pamatuje fotografie, na nichž obyvatelé Prahy zatínají pěsti a vyjadřují opovržení nad německými vojáky.

I veteránům protirakouského odboje záhy po německé okupaci došlo, že časy habsburské monarchie jsou definitivně pryč.

Petr Koura 19.3.2012

Čtěte román o ožebračení obyvatelstva. Je opět krutě aktuální.

Román Černý obelisk z roku 1956 se netýká starých vyčpělých událostí, ale cykličnosti dějin. Pozor na to!

Sedm miliard lidí. Člověk není ohrožený druh.

Lidstvo se i během toho nejvražednějšího století a navzdory všem masakrům, světovým válkám a epidemiím rozrostlo a rozmnožilo o pět miliard.

Mohou lidská práva platit univerzálně?

Výdobytek 20. století, Všeobecná deklarace lidských práv, je výjimečné, ale dnes i mimořádně obtížné dědictví.

Válka s korupcí ještě nezačala! Jsme před březnem 1939!

Téměř 81 procent top manažerů oslovených ČESKOU POZICÍ nesouhlasí s premiérem, že protikorupční iniciativy jsou jako partyzáni z dubna 1945.

Jean Malaquais: Život na hranici ilegality

Francouzský spisovatel polského původu Jean Malaquais (1908–1998) pocházel z emancipované, nepraktikující a kultivované židovské rodiny, která se celá stala obětí holocaustu.

Francouzský spisovatel polského původu se drsností popisu vyrovná Louisi-Ferdinandovi Célinovi a důsledným antitotalitarismem Orwellovi.

Martin Hybler 26.10.2011

Pozor na srpny! Žádná okurková sezóna se nekoná.

Srpen vymyslel Gaius Julius Caesar z původně latinského měsíce sextilis – šestý měsíc tehdejšího kalendáře. Během tohoto měsíce se pak v dějinách odehrálo mnoho převratných událostí.

Z nedávné i dávné historie vyplývá, že srpen je ročním obdobím s abnormálním výskytem významných událostí, jež však jsou spíš negativní.

Kapitola 28. O umění milovat (sebe)

Psycholog Erich Fromm (1900–1980) ve svém díle shrnul psychický stav bílého muže v nacistické a postnacistické době.

Selhání kultury bílého muže podle Ericha Fromma nespočívá v individualismu, jak tvrdí kolektivistické ideologie.

Kapitola 26. Kritická vada bílého muže

Morální bankrot německých církví a víc než roční věznění přivedly pastora Dietricha Bonhöffera k úvahám o ztrátě smyslu a podstaty organizovaných církví a o osobním nacházení čirého božství.

Odkaz generace, která úzkostlivě dbala, aby se nikdy nemohla opakovat nacistická perzekuce.

Navzdory hrůzám 20. století je lidstvo stále na vzestupu

Války jsou nejlepšími tvůrci času, nejefektivnějšími kondenzátory. Desetiletí 1937 až 1947 zahustila druhá světová válka. A iluze se ocitly v obrovském mlýnku na maso.

Jako by se od 11. září 2001 vůbec nic nestalo. Lidstvo si v boji o přežití a získávání vědomostí nikdy nevedlo stejně dobře.