Bible

Není bojkot genetické modifikace rostlin pouhou iluzí?

Nové zemědělství je technickým prostředkem k náhradě obhospodařované půdy, ekologické spáse přírody a k blahobytu lidstva.

Janos Sebeök 31.10.2012

Jak zastavit kriminalizaci kopírování. Goethe a Messi to vědí.

Dynamika nových médií se vymkla kontrole ochránců autorského práva. Je třeba modernizovat způsob uvažování o původním díle a kopii.

Bláhové snění (10.) O dvou zakladatelích úspěchu západní civilizace

Autor dramatických příběhů Achilla, Agamemnona a Odyssea, jenž vešel do dějin literatury pod jménem Homér, je stejně neznámá osoba (či osoby) jako autor (či autoři) Bible.

Homér i autor Bible mají schopnost vyprávět dramatický příběh, dávat postavám hrdinské nebo padoušské vlastnosti a rozlišovat dobro a zlo.

Benjamin Kuras 25.4.2012

Bláhové snění (9.) Jeden z nejúspěšnějších imigrantů a jeden velesnílek

Mojžíš, nejhrdinštější literární postava všech dob v největším bestselleru všech dob, poráží mocný faraonský Egypt bez armády a beze zbraně pomocí „deseti ran egyptských“.

Sklon k padoušství lze zvládat jen zákony pro všechny stejně platnými, srozumitelnými a dodržovanými z vlastní vůle každého. Stačí jich deset.

Benjamin Kuras 20.4.2012

Naděje Evropy: Vrátit se po desetiletích bloudění k velikonočnímu poselství

Velikonoce souvisí s naší hospodářskou a politickou krizí. Společnost bez ochoty k oběti je společností bez budoucnosti.

Bláhové snění (4.) Bohové jsou rošťáci, ale nehřeší

Řekové mají zhruba ve stejné době, kdy se Bible začíná psát, 59 bohů a 69 bohyň.

K jakým lidským činům a k pěstování jakých charakterů inspirují? K jaké civilizaci vedou? Jak přispívají k dramatu lidských dějin a evoluce?

Benjamin Kuras 22.3.2012

Do celého světa se vrací Bůh – kromě Evropy

Křesťanství, islám, hinduismus a buddhismus se derou zpět do veřejné arény a pohánějí nejen kulturu, ale i politiku. A krvavě se střetávají.

Profesor filozofie, jenž toho má mnoho na svědomí

Mysliteli Leo Straussovi je nespravedlivě přičítána role, kterou sehráli jeho někdejší žáci v souvislosti s válečnými konflikty za vlády amerického prezidenta George W. Bushe.

Byli neokonzervativci skutečnými žáky Leo Strausse?

Kapitola 46. Pět fází kolosálního úspěchu Západu

Francouzský filozof Philippe Nemo je vášnivým stoupence ideje evropanství, se vší rozmanitostí a kulturním bohatstvím jednotlivých národů. Brání svou milovanou Evropu před destruktivní politikou Evropské unie.

Filozof Philippe Nemo je vůdčí osobností francouzského pravicového prozápadního myšlení, které si též říká „atlanticismus“.

Benjamin Kuras 11.10.2011

Kapitola 13. Mléko způsobuje různobarevnost lidí

Čím víc se v Evropě posunujeme na jih, tím víc nacházíme lidí, kteří jsou alergičtí na mléko.

Ani Bible, ani žádná vědecká teorie nedokážou náležitě vysvětlit příčinu různobarevnosti lidí. Mohlo by to být mléko.