Koronavirus změnil a změní turistický ruch víc než 11. září 2001

Most Rialto v Benátkách - ilustrační foto.

Co bylo donedávna samozřejmé, najednou přestane. V létě k moři, v zimě do Alp nebo Dolomitů? Zapomeňte. Epocha svobodného cestování, jako byla v devadesátých letech, skončila po teroristickém útoku v roce 2001, nyní ale možná čekají ještě drakoničtější opatření. A jak se zdá, cestování i svobodě tiše zvoní hrana. Píše Pavel Matocha.

V očekávání Spasitele

V souvislosti s druhým příchodem Krista (plakát na pražském nábřeží) si zaslouží připomenout Markovo evangelium. Ježíš v něm varuje před falešnými spasiteli, kteří se vynoří vždy, když lidstvu teče do bot. „Budou dělat divy a zázraky, aby sváděli... Dávejte tedy pozor!“ Rádoby zachránců s ústy plnými sladkých slibů je víc než dost.

Státní služba a služební vztahy jako pracovní právo klotových rukávů

Nový „superúředník“ neboli náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka, který řídí pracovní vztahy 65 tisíc úředníků, v rozhovoru poodhalil své plány. Rád by zrychlil nábory mladých lidí, kteří po škole často končí mimo státní aparát.

Martin Shabu 9.7.2020

Británie a Evropa se nerozcházejí, ale vracejí tam, kde vždy byly

Podle Brendana Simmse, irského historika na Cambridgeské univerzitě, je brexit krokem v historickém kontextu vztahů ostrovní Británie a kontinentální Evropy. Ve své knize Britain’s Europe: A Thousand Years of Conflict and Cooperation pak z britské perspektivy mapuje jejich historii.

Petr Pietraš 8.7.2020

Řešení sucha a povodní: Požehnány buďte české a moravské rybníky

Třebíčský rybník Kuchyňka

Naši předkové sice neznali beton ani technologie pro výstavbu přehrad, ale použili selský rozum – budovali rybníky, přičemž půda jimi zaplavená nejen přinášela užitek, ale její výnos se rybničním hospodařením zvýšil. A obnova zaniklých rybníků se zdá nejrychlejším a nejlevnějším řešením problému sucha a povodní. Píše Václav Makrlík.

Investice do digitálních technologií pomohou překonat krizi

Digitální technologie.

Supermoderní technologie jsou podstatou nové ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a platy. Potřebujeme digitalizovat státní správu a reformovat školství, ale to jsou předpoklady prosperity, ne budoucí motory ekonomiky. A jak jsme se přesvědčili a možná přesvědčíme, závislost na výrobě a autoprůmyslu se nám vymstí. Píše Jan Klesla.

Jan Klesla 10.7.2020

Žádný orgán státní správy nemůže žádat smazání internetového obsahu

Internet a kyberkriminalita.

Kauza Jaroslava Duška vyvolává diskuse o svobodě projevu a umělecké tvorby, ale v tomto případě je jedno, zda šlo o projev umělecký, či neumělecký – veřejná moc neměla možnost proti němu jakkoliv zasáhnout. Neměla k tomuto kroku kompetenci, neboť divadelní představení neporušilo žádné ustanovení právního řádu. Píše Jan Hořeňovský.

Fórum

Naše výhoda oproti škole je, že děláme jen s dětmi, které chtějí

Milan Appel, bývalý ředitel Centra volného času v brněnských Lužánkách.

„Máme větší klid, nejsme pod takovým tlakem rodičů jako školy, takže si můžeme zvolit nejen formy a nástroje, ale především tempo. A můžeme ho přizpůsobovat skupině, s níž pracujeme,“ říká v rozhovoru Bývalý ředitel Centra volného času v brněnských Lužánkách Milan Appel.

Vybrané komentáře