Zvrat v insolvenčním řízení ECM: Firma je v konkurzu

Největší skupina věřitelů společnosti ECM již nehodlá prosazovat reorganizační plán. Soud jí vyhověl a prohlásil na firmu konkurz.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Podstatný obrat, a dodejme, že nikoliv první, nastal v insolvenčním řízení s developerskou společností ECM Real Estate Investments (ECM). Největší skupina věřitelů, která doposud zastávala názor, že nejlepším řešením situace v předlužené firmě je reorganizace, změnila názor. A stejně jako další věřitelé ECM začala prosazovat konkurz, který v pátek soud povolil.

Historie „kauzy ECM“

ČESKÁ POZICE se „kauze ECM“ věnuje průběžně. Zde je stručné shrnutí dosavadního průběhu:

  • Insolvenční řízení s developerem začalo 11. dubna 2011 na návrh České spořitelny. Na věřitelské schůzi, která se konala 20. července, bylo odhlasováno vyslání ECM do konkurzu. Mezi hlavní zastánce tohoto radikálního řešení patřila skupina PPF a insolvenční správce Ivo Hala.
  • Rozhodující roli na výsledku červencové schůze sehrál fakt, že správce nepřiznal hlasovací práva největší skupině věřitelů – držitelům eurobondů, jež zastupovala společnost Astin Capital. Právě tito věřitelé dávali přednost reorganizaci před konkurzem. Astin Capital se kvůli průběhu a výsledku věřitelské schůze obrátil na soud.
  • Vrchní soud v Praze v říjnu 2011 verdikt o prohlášení konkurzu kvůli procesním chybám zrušil. Věřitelská schůze proto jednala o osudu ECM znovu. Jenže výsledkem jednání 22. listopadu 2011 bylo, že se věřitelé nedokázali dohodnout na řešení, a verdikt o konkurzu anebo reorganizaci nechali na soudu.
  • V polovině března loňského roku Městský soud v Praze vydal usnesení, v němž povolil reorganizaci.

Loňským verdiktem ale příběh neskončil. Ve čtvrtek 7. února 2013 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dokument Zpětvzetí návrhu reorganizačního plánu a návrhu na schválení zprávy o reorganizačním plánu, který předložil Astin Capital Městskému soudu v Praze. Jak vyplývá z dokumentu, věřitel již reorganizační plán prosazovat nehodlá.

Proč věřitel „otočil“?

„Jak předkladatel (Astin Capital – pozn. red.) informoval věřitelský výbor na jeho včerejší schůzi, s ohledem na aktuální stav insolvenčního řízení, na stav podniku dlužníka (ECM – pozn. red.), a též s ohledem na převažující názor věřitelského výboru dlužníka, že konkurz považují za jediný možný a vhodný způsob řešení úpadku dlužníka, přehodnotil předkladatel svůj záměr nadále prosazovat přijetí reorganizačního plánu,“ píše se v dokumentu zaslaném soudu.

„Rozprodávají se projekty, trvalo by měsíce, než by byl přijat reorganizační plán a věřitelé by peníze viděli bůhví kdy“Astin Capital dále kostatuje, že svůj názor na reorganizaci změnil poté, co zvážil zejména náklady, zdržení a možné spory, které by byly s prosazováním reorganizačního plánu spojené. „Pokračovat v reorganizaci nedávalo vzhledem k situaci smysl. Rozprodávají se projekty, trvalo by měsíce, než by byl přijat reorganizační plán, a věřitelé by peníze viděli bůhví kdy,“ dodal zdroj ČESKÉ POZICE obeznámený se situací.

Na věřitelské schůzi, která proběhla ve středu 6. února, bylo jednomyslně přijato usnesení, v němž je vyjádřena podpora prohlášení konkurzu. Soud pak v pátek 8. února věřitelům vyhověl a konkurz povolil.

V dobách realitního boomu byl symbolem developerské společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) rozsáhlý projekt výškových budov City na pražské Pankráci. Pak ale přišel pád a firma skončila v insolvenci. Věřitelé zadlužené developerské společnosti přihlásili u Městského soudu v Praze pohledávky v celkové výši 9,44 miliardy korun. Cena majetkové podstaty stanovená znaleckým posudkem, který schválili věřitelé koncem ledna letošního roku, dosahuje necelých 1,2 miliardy korun.


Křivohubý Edward NEBE ! 13:26 13.2.2013

Počet příspěvků: 1, poslední 13.2.2013 01:26 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.