Čtěte také

Vinařská inspekce se zbláznila

Nejdřív výtečně hodnocený audit, vzápětí kontrola, jež audit totálně popřela. Tak učinila státní inspekce v Templářských sklepech Čejkovice.

Konkurence, nebo někdo, kdo nemá rád Templářské sklepy Čejkovice, se připravila dobře. Billboard byl vylepen vzápětí po rozhodnutí inspekce, kvůli němuž museli Čejkovičtí stáhnout z prodeje více než milion lahví vína. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © Templářské sklepy ČejkoviceČeská pozice
Konkurence, nebo někdo, kdo nemá rád Templářské sklepy Čejkovice, se připravila dobře. Billboard byl vylepen vzápětí po rozhodnutí inspekce, kvůli němuž museli Čejkovičtí stáhnout z prodeje více než milion lahví vína. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Výsledkem kontroly, kterou Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vyslala do Templářských sklepů Čejkovice měsíc po velice úspěšném auditu, je zapečetěný milion litrů jakostního vína. Všechno kvůli právně sporné kvalifikaci neznámého původu hroznů.

Proti rozhodnutí o stažení jakostních vín ročníku 2009 z prodeje se nemůže vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice účinně bránit, protože kontrola nebyla dosud oficiálně uzavřena. Nepodaří-li se však vinařům výrok inspekce zlomit, skončí veškeré vyrobené jakostní víno ve stoupě. Nelze ho už zařadit ani do nižší kategorie stolních vín, kde původ hroznů nikoho nezajímá. Není ani možné ho nechat zkvasit na vinný ocet. Víno bude muset být draze zlikvidováno jako nebezpečný odpad. Přitom je to zdravotně nezávadná potravina nejvyšší kvality. Jedinou závadou je, že se producent vína a státní inspekce nemohou shodnout, co podle mladého vinařského zákona stačí a co už ne na prokázání domácího původu hroznů.

Inspekční Jekyll a Hyde

Pochybení je zcela zásadní. Chyběl pěstitel, říká ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta.

Pro veřejnost se inspekci podařilo svoje kontrolní rozhodnutí o Templářských sklepech zkoncentrovat do dvou vět: „Při výrobě vína byly k hroznům neznámého původu přimíseny taky hrozny známého původu, které byly tímto znehodnoceny pro výrobu a uvádění vína do oběhu... Z tohoto důvodu se zákaz stahování z tržní sítě vztahuje na všechny šarže jakostního vína ročníku 2009.“

Tímto rozhodnutím ovšem SZPI poslala na propadliště dějin i dvě odrůdy – Tramín a Sauvignon, které už v únoru zatřídila jako jakostní a povolila je uvést na trh. A to na základě stejných podkladů, které nyní považuje málem za zločinecké.

Nechce se věřit tomu, že závěr předchozího auditu vypracovala a oficiálně vydala tatáž inspekce a že se týká týchž Templářských sklepů: „Auditovaná osoba je schopna doložit vznik finalizované šarže vína prokazatelnou formou, dále doložit protokoly o výstupech, laboratorních kontrolách a expedici hotových výrobků konkrétním, přesně specifikovaným odběratelům. Auditovaná osoba je tak schopna identifikovat osoby dodávající jí suroviny k přimísení do potravin, byly předloženy nabývací podklady (výkupní lístky, dodací listy, faktury, daňové doklady) prokazující jejich původ...“ 

Správnost ověřování původu hroznů ohodnotili auditoři i na jiném místě protokolu: „Auditovaná společnost má zavedený systém sledování dodavatelů surovin – při výkupu hroznů on-line ověření jejich původu...“

Jak se v Brně na inspekci vyspí, takové je zřejmě hodnocení. Ústřední ředitel SZPI, exministr zemědělství Jakub Šebesta, však vůči auditu otočil a v Českém rozhlase vystoupil s nekompromisním názorem: „Pochybení je zcela zásadní. To jsou povinnosti, které každý výrobce má, poněvadž my musíme znát původ těch hroznů, z kterých bylo víno vyrobeno. Poněvadž například nemůže se vyrábět v Evropské unii víno z hroznů ze třetích zemí. Templářské sklepy nakupovaly hrozny přes dva překupníky, kde byly uvedeny údaje o hmotnosti a o odrůdě, ale nebyl tam uveden pěstitel těch hroznů. Oni vyrábějí to víno, oni za to zodpovídají. Tenhle údaj na těch podkladech, přes které nakupovali hrozny, nebyl. Chyběl pěstitel,“ natvrdo vyžaduje Šebesta.

Míra dlouhodobosti

Takový postoj se snaží čejkovické vinařské družstevníky připravit přinejmenším o 60 milionů korun v zabaveném víně. Žádná sleva za to, že se inspekce celých pět let předtím se zvoleným systémem mlčky ztotožňovala. Ani bonus za tak příznivý audit, který si v Čejkovicích jistě nechají zasklít jako vzpomínku na lepší časy.

Že se ústřední ředitel Šebesta s Čejkovickými nemíní mazlit, svědčí i to, že jejich vinařskou laboratoř nechal vyškrtnout ze seznamu pověřených, přestože patří k nejlépe vybaveným a s uváděním či neuváděním pěstitelů nemá nic společného. „Chování sklepů mi nedává záruku, že by se jednalo o důvěryhodného partnera. Je to společnost, která dlouhodobě ignoruje právní předpisy této země,“ prohlásil Šebesta.

Problém s laboratoří by mohl být považován za epizodní. Kdyby výmluvně nenaznačoval, že Šebesta bere represe vůči Templářským sklepům až příliš osobně.

Je třeba se zamyslet nad slovem „dlouhodobě“. Je to správný výraz pro období mezi červnem 2010, kdy byl vydán spokojený audit, a listopadem, kdy bylo z oběhu staženo deset odrůd a přes milion litrů vína? Dlouhodobě spíš lze mluvit o letech spolupráce zakončené oním auditem. Pak nastal spor, jehož prudkost svádí k dalším otázkám.

Pastva pro parazity

Je, nebo není náhoda, že konečný zákaz prodeje přišel 29. listopadu, tedy na samém začátku vinařských žní před vánočními svátky a Silvestrem, kdy se osiřelé regály řetězců po staženém vínu bezděky otevřely konkurenčním firmám­? Zákaz provázela doslovná mediální masáž. Slovo sice dostali i čejkovičtí vinaři, ale už nikoli v rovné roli. Nálepka viníka – vydaná státním úřadem – překvapivě dobře drží.

„Pocítili jsme to na mírném poklesu prodeje,“ uvádí generální ředitel Templářských sklepů Pavel Pastorek. „Jestliže se zákazníkovi dnes a denně vtloukají do hlavy zkreslené informace, jak jsme nedůvěryhodní a jak ignorujeme zákony, je nakonec pochopitelné, že mávne rukou a sáhne raději po jiném vínu. Našim sdělením, že zadržená vína jsou kvalitní a zdravotně nezávadná, žádné medium nevěnovalo pozornost,“ řekl Pastorek. A dodal: „Je to hrozné, když vás pořád nespravedlivě pronásleduje bublina označeného člověka, který se dopustil podvodu, a nemůžete s tím nic udělat.“

Překvapivě rychle, už 6. prosince, si Pastorek mohl ověřit, jak si jeho trable s inspekcí vychutnává konkurence. Na brněnské dálnici (na 173. kilometru od Prahy a 52. kilometru ku Praze) se objevily billboardy s textem „Vína plná (n)emocí a podvodů“ a s uvedením jeho jména. A s posměšným doplňkem „manažer roku“. Nepodařilo se vypátrat, kdo do podpásového úderu investoval. Konkurenční útok u dálnice trval osm týdnů.

Daň za velikost

Vinařský zákon dle šéfa Templářských sklepů vyžaduje, aby údaje byly vztaženy k dané vinici. Tím je prý zákonné povinnosti učiněno zadost.

Templářské sklepy jsou vinařské družstvo, jediné v Česku. Přestože má 400 členů, od drobných pěstitelů vinné révy až po právnické osoby, rozmáchlo se k tak velké výrobě vína, že vlastní produkce členů pokryje sotva polovinu potřeby. Druhou polovinu potřebných hroznů musí podnik, rozsahem produkce pravděpodobně druhý největší v republice (po společnosti Bohemia Sekt), nakupovat. Při každém vinobraní provedou sklepmistři Templářských sklepů dva a půl tisíce výkupních operací hroznů. Mezi dodavateli jsou jak velké společnosti, transformované z bývalých JZD, tak sousedi z Čejkovic a okolí. „Myslím, že je správné vykupovat i od malých pěstitelů, což dělá jen málokterá větší vinařská firma,“ poznamenává Pastorek.

K dodavatelům patří i obchodní zprostředkovatelé, kteří nakupují u vzdálenějších pěstitelů a u těch, již nechtějí prodat svou úrodu jedinému zpracovateli, ale rozdělit ji mezi více výrobců. A právě s dokumentováním těchto nákupů přes prostředníky vznikly potíže.

„Každý dodavatel je u nás prověřen, ať přiveze 150 kilogramů na fréze nebo osm tun na náklaďáku. My nemůžeme znát každého pěstitele ani dodavatele, a i když je to náš člen, stejně pečlivě ho prověříme jako každého jiného dodavatele,“ popisuje Pastorek.

Probíhá to tak, že výkupčí nejprve určí odrůdu a posoudí kvalitu. To pro zkušeného sklepmistra nepředstavuje žádný problém. Vykupují se samozřejmě jen kvalitní hrozny.

Pak přijde ke slovu počítač, na němž se v registru viničních tratí vyhledá číslo vinice, odkud nabízená úroda pochází. Sklepmistr zkontroluje, zda se na ní opravdu nalézají keříky nabízeného druhu a zda odpovídá i množství. Vinařský zákon přiznává pouze úrodu do čtrnácti tun na hektar. Teprve když všechny tři údaje sedí, vydá sklepmistr výkupní lístek. „Naše firma prokazatelně provádí největší počet ověření původu hroznů na registru vinic,“ chlubí se Pastorek a je rozčarován, že SZPI tyto pečlivě ověřované údaje zpochybňuje. Navíc se výtky točí kolem malého procenta nákupů, a přitom ohrožují celou produkci jakostních vín.

„Když nám registr řekne ne, tak nevyjede výkupní lístek. Po této stránce jsme měli vždycky všechno v naprostém pořádku,“ uvádí Pastorek. A dodává: „Pídit se po jménu pěstitele, což najednou chce SZPI, je nad rámec toho zákona a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.“ Vinařský zákon vyžaduje, aby údaje byly vztaženy k dané vinici, a to si Templářské sklepy, jak zdůrazňuje Pastorek, zabezpečují počítačovým spojením on-line. Tím je dle Pastorka zákonné povinnosti učiněno zadost.

Budou vinaři najímat detektivy?

Výše popsaným způsobem využívají Templářské sklepy registr od roku 2006, kdy byl zprovozněn. „Za celou tu dobu nevznesla inspekce žádnou námitku, žádný návrh na zdokonalení,“ říká Pastorek a tvrdí: „V době vinobraní by nebylo ani technicky možné pátrat po majiteli vinice či pěstiteli. Vždyť nákupních lístků je dva a půl tisíce. Ani kdybychom podle nějakého klíče pátrali po majitelích několika desítek vinic, nebylo by to reálné. V té době není jediná ruka volná. Navíc by to bylo v rozporu se zákonem,“ brání se Šebestovým výtkám Pastorek.

Navzdory velké medializaci není kontrola dosud uzavřena a Templářské sklepy se nemohou proti rozhodnutím SZPI ohradit oficiální cestou.


Pepa Původ není vše 18:26 16.4.2011
dvekola Ale ano, zbláznil se autor... 6:35 31.3.2011
Čestmír Klos Vítejte, pane Dvekola! 13:25 31.3.2011
dvekola Vítejte, pane... 16:08 2.4.2011
Bogo Bláznivé to je 11:22 30.3.2011
Čestmír Klos Autor článku se zatím nezbláznil 11:03 29.3.2011

Počet příspěvků: 9, poslední 16.4.2011 06:26 Zobrazuji posledních 9 příspěvků.