Stát plánovanou novelou moc exekutorů neomezí

Podle LN by zavedení takzvaného předžalobního plnění mělo omezit výhodnost exekutorského byznysu. Skutečnost je poněkud jiná.

Jana Drlíková 17.1.2012

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) navrhuje novelizaci občanského soudního řádu. Plánovaná změna – zavedení takzvaného předžalobního plnění – by nově ukládala povinnost věřitelům upozornit dlužníka na existenci nezaplaceného dluhu ještě před tím, než dojde k žalobě. S informací přišly Lidové noviny, podle kterých by navrhovaná úprava měla omezit výhodnost exekutorského byznysu. Jenže podle Tomáše Novosada, viceprezidenta Soudcovské unie, se již dnes věřitelné snaží ve většině případů spor vyřídit mimosoudně. Novosad se rovněž domnívá, že změna nesníží počet exekucí.

Podle informací LN se ve vládním návrhu uvádí, že věřitel musí upozornit dlužníka na existenci dluhu a dát mu přiměřenou lhůtu na zaplacení. „Chceme zamezit přílišné tvrdosti práva. Když má někdo drobný dluh a neví o něm nebo na něj zapomene, měl by mít člověk právo být na dluh upozorněn a mít šanci ho zaplatit v původní výši,“ uvedl Pospíšil pro LN.

Jenže podle Novosada je tato povinnost obecně zakotvena v občanském soudním řádu. „Dá se to z něj vyčíst. Pokud to v zákoně bude výslovně zakotveno, tak je to jen dobře. Ale ve valné většině věřitelé dlužníky vyzývají už teď. Je to praxe již dnes běžná a obvyklá, alespoň podle mé několikaleté zkušenosti civilního soudce,“ uvedl Novosad pro ČESKOU POZICI.

Novosad se ani nedomnívá, že by změna vedla ke snížení exekucí v České republice. Přitom se nyní podle statistik uskuteční v Česku až 2000 exekucí denně. „Domnívám se, že nějaký zvláštní dopad na počet sporů to mít nebude. Většina dlužníků, i přes to že jsou vyzváni, tak nezaplatí. To mnohdy souvisí s jejich finanční situací.“

Není možné, aby první, co dlužník obdrží, bylo rozhodnutí od exekutora

Na otázku, zda se domnívá, že změna bude mít nějaký dopad na exekutory, Novosad odpověděl: „Tato změna nemá s exekutory nic společného. Jsou dvě fáze řízení. Je řízení nalézací, kde se zjišťuje, zda někdo někomu něco dluží. Pokud soud rozhodne že ano – že je někdo povinen někomu něco zaplatit a dlužník to dobrovolně nesplní – tak nastupuje fáze výkonu rozhodnutí, neboli exekuce. Navrhovaná změna předchází fázi exekučního vymáhání.“

Navíc podle Novosada není možné, aby první, co dlužník obdrží, bylo rozhodnutí od exekutora. „Dlužník ví, že je s ním vedeno řízení. Je mu posílána žaloba, předvolání k řízení, rozsudek. Je opakovaně kontaktován. Dnes se doručuje podle centrální evidence obyvatel. Každý má trvalý pobyt a na tu adresu se mu doručuje. Pokud tam však nebydlí či si pravidelně nekontroluje poštu, je to problém dlužníka. Samozřejmě, mohou být nějaké excesy, že se doručuje na nesprávnou adresu, ale to je naprostá výjimka.“

Významnější se tak zdá být druhá změna, kterou má resort spravedlnosti v plánu. Odměny pro exekutory a advokáty se mají snížit a omezit. U exekutorů by to mělo být dokonce až o polovinu. Ministerstvo tak pokračuje v trendu, který započaly rozsudky některých soudů. Ústavní soud zkraje roku zamítl stížnost vymahačské firmy Bazcom a odmítl jí přiznat náklady na externí advokáty. Přiznal jí tak pouze náklady na soudní poplatek, dluh a tisícikorunovou pokutu, nikoli však již další několikatisícové náklady na advokáta.

Počet příspěvků: 1, poslední 4.2.2012 09:03 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.