Pavlačové drbání Ivany Řápkové

Poslankyně ODS  tvrdí, že „některé“ neziskovky placené státem radí klientům ze sociálně vyloučených lokalit, jak zneužívat sociální systém.

Poslankyně za ODS Ivana Řápková zaslala ministryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové (TOP 09) dopis, jehož jádrem je sdělení, že některé neziskové organizace při své práci v sociálně vyloučených lokalitách neposkytují svým klientům relevantní informace, tedy takové, které by jim pomohly efektivně řešit jejich tíživou situaci. Naopak jim prý radí, jak účelově obcházet zákon, jinýmy slovy – jak zneužívat sociální systém. A tyto organizace jsou financovány státem.

Bývalá primátorka Chomutova upozorňuje i na konkrétní způsob zneužívání dávek: rodiče se ze sociálních důvodů vzdají péče o své nezletilé dítě a péče se ujmou fiktivně prarodiče (žijící často na stejné adrese), kteří dostanou dávku ze systému. Na životu dítěte se ovšem nic nezmění.

V dopise Řápková proto Müllerovou nabádá: „Chci Vás jako předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace požádat, aby byla věnována mnohem větší pozornost kontrole činnosti neziskových organizací finančně podporovaných státem a aby v této souvislosti bylo zamezeno zneužívání veřejných prostředků k podpoře těch organizací, které svou činností nepřispívají k řešení problematiky sociálně slabých a sociálně vyloučených, ale naopak přispívají k prohlubování sociální diverzity…“

V čem je problém dopisu Ivany Řápkové? Poslankyně obviňuje některé neziskové organizace (potenciálně tedy vlastně všechny), že radí některým klientům vyloučených lokalit v místně nespecifikované oblasti. ČESKÁ POZICE oslovila Řápkovou, aby svá tvrzení konkretizovala, což odmítla. „Žádné organizace, které nabádají své klienty k obcházení zákona, jmenovat nebudu. Není to zdaleka to nejpodstatnější. Chtěla jsem upozornit na problém, s jakým jsem se setkala, který tu je a který by bylo dobré řešit,“ vysvětlila poslankyně.

Čili paní Řápková jedná podle tohoto systému:

  1. Označím problém (zneužívají se sociální dávky).
  2. Označím nekonkrétně viníka (některé neziskové organizace placené státem).
  3. Požaduji potrestání viníka (k obcházení systému nabádající neziskové organizace by neměly být placeny státem).
  4. Svá tvrzení o viníkovi ale nebudu konkretizovat, protože to není tak podstatné, podstatný je problém samotný.

Pro tento způsob argumentace se již před několika generacemi vžil pojem: pavlačové drbání. V nějakém domě se stala vražda (problém), paní „Konopásková“, místní drbna, ho správně definuje a řekne, že viníkem je tuhle Pepa, protože ten za zavražděnou neustále chodil, takže to byl prostě určitě on (označení viníka). A protože je Pepa nebezpečný, neměl by se pouštět z očí (zvýšení dozoru). Když se někdo paní Konopáskové zeptá, jestli má nějaký konkrétní důkaz, že to byl Pepa, tak řekne, že to není podstatné, protože se stala vražda a Pepa za zavražděnou chodil, čímž se argumentace ukončí.

Nečas: Co funguje, se má rozvíjet, ne měnit

Nečas: „Neziskové organizace ve spolupráci se státní správou v mnoha oblastech fungují mnohem lépe, než by to zvládl stát sám“

V samotné ODS je však o neziskový sektor interní spor. Premiér Petr Nečas totiž během své páteční návštěvy Kraje Vysočina (náhodně?) vydal tiskové prohlášení, v němž se mimo jiné píše: „Neziskové organizace ve spolupráci se státní správou v mnoha oblastech fungují mnohem lépe, než by to zvládl stát sám. Kupříkladu terénní práci si bez neziskovek nedovedu představit. Za dvacet let jsme vybudovali funkční systém, jehož případné problémy jsou řešitelné. A jako konzervativní člověk zdůrazňuji, že to co funguje, se má rozvíjet a ne zásadně měnit.“

Na jedné straně tak máme  ODS Ivany Řápkové, apelující, aby se neziskovky dostaly pod důkladnější kontrolu, na straně druhé ODS Petra Nečase, zdůrazňující, že neziskovky fungují dobře a systémově měnit jejich nastavení netřeba... I takové jsou v dnešní ODS spory, které si strana řeší ve veřejném prostoru.

Nehledě na to je legislativní úprava a praxe výplat sociálních dávek nepochybně legitimním tématem a politici by se jím měli zabývat. Ale co je hlavní – téma by mělo být uchopeno seriózně, nikoli paušálně obviňovat svět „některých“ neziskových organizací.

Počet příspěvků: 2, poslední 30.5.2013 09:23 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.