Noví soudci vzejdou z konkurzu. Hrozí konec nezávislé justice?

Ministerstvo spravedlnosti chce nově soudce vybírat skrze výběrová řízení. Zajistí to transparentnost výběru, anebo se tím zpolitizuje justice?

Vliv předsedů krajských soudů na výběr nových soudců má být definitivně omezen. S touto informací přišly v pondělí Lidové noviny. Ministerstvo spravedlnosti  již dokončilo změny ohledně otevřeného výběrového řízení soudců, veřejnosti je zatím nepředstavilo. „Vše je vymyšleno na 98 procent,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer pro LN. Nově má rozhodovat o výběru soudců komise, v níž budou mít většinu ministerstvem vybraní zástupci.

Jenže právě nevyváženost komise od počátku kritizuje odborná veřejnost. Jak pro ČESKOU POZICI uvedl Tomáš Novosad, viceprezident Soudcovské unie, pokud by zůstalo zastoupení členů soudů a ministerstva nevyvážené, obává se zpolitizování justice. Politici by totiž získali velký vliv na výběr soudců. Nově má rozhodovat o výběru soudců komise, v níž budou mít většinu zástupci ministerstva spravedlnosti

Starý model nefunguje

Doposud platil nepsaný úzus, že nové soudce najmenoval předseda krajského soudu ministerstvu, které nominace většinou bez problémů přeposlalo rovnou na Hrad prezidentovi ke schválení. Předsedové nominovali buď justiční čekatele nebo asistenty soudců. Justiční čekatel byl vybírán na základě centrálního výběru, který relativně snižoval možnost protekce. Takto vybraní čekatelé pak prošli náročnou přípravnou službou a justičními zkouškami, po dobu nejméně tří let působili u konkrétního soudu, kde byla sledována jak jejich práce, tak jejich chování, osobnost, smysl pro spravedlnost či zodpovědnost. Od tohoto principu, který byl léta funkční, však začalo ministerstvo ustupovat. A to bez zřejmého důvodu, jak uvedl Novosad.

V praxi tak byli justiční čekatelé nahrazeni asistenty. Ti sice oficiálně zdrojem pro výběr nových soudců být nemají, avšak ve skutečnosti tomu tak je. Podle LN se většina z nich dokonce rozhodla dělat asistenty (práce za zhruba 20 tisíc korun hrubého měsíčně) výhradně proto, aby se vysněnému taláru přiblížila. Právě z nejlepších asistentů a čekatelů předsedové krajských soudů vybírali ministerstvu spravedlnosti kandidáty na nové soudce.

To se má však změnit. Ministerstvo spravedlnosti chce omezit možnosti soudců si své kolegy vybírat. Napříště by všichni noví soudci měli vzejít výhradně z ministerstvem centrálně pořádaných výběrových řízení. „Cílem připravované změny, tedy otevřených výběrových řízení, je zajistit otevřenost a transparentnost výběru soudců,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

V prvních dvou písemných kolech konkurzu bude muset uchazeč prokázat kupříkladu znalost cizích jazyků či schopnost připravit rozsudek. Ve třetím kole bude pohovor a psychotesty. Právě v ústní části bude rozhodovat pětičlenná komise, soudci zastoupená v menšině. Dle informací LN bude soudce reprezentovat předseda krajského soudu (pod kterým budou vybraní soudci pracovat) a jím druhý vybraný soudce. Zbylé tři členy jmenuje ministr spravedlnosti. Pozice asistentů soudců a justičních čekatelů úplně zanikne

Pozice asistentů soudců a justičních čekatelů úplně zanikne. Současní justiční čekatelé budou jmenováni ještě postaru nebo budou u konkurzu nějakým způsobem zvýhodněni. Ovšem asistenti nebudou mít výhodu vůbec žádnou. „Žádné preferování tu nebude, dokonce bychom chtěli obligatorně zavést povinnost mimojustiční praxe,“ řekl pro LN Melzer. Jinak řečeno, asistenti by po justičních zkouškách možná museli chvíli pracovat, například v advokátní kanceláři. Výhodou by mohlo být působení v akademické sféře či publikační činnost.

Novosad s ministerstvem souhlasí v tom, že současný stav je potřeba změnit. Starý model totiž řadu let nefunguje, a tak v současnosti dle Novosada není jasné, kdo nové soudce vybírá. Třeba Městský soud v Praze již tři roky od ministerstva spravedlnosti nedostal nového čekatele.

Rozhodovat by měla Nejvyšší rada soudnictví

Ministerstvem navrhovaný model otevřeného výběrového řízení nevidí Soudcovská unie jako dlouhodobé řešení. Podle Novosada by bylo ideální, kdyby nové soudce vybírala Nejvyšší rada soudnictví, o jejímž zřízení se již delší dobu jedná. Konkrétní výsledky však zatím nejsou. „V této chvíli se stále diskutuje o kompetencích a pravomocích nové rady a definitivní stanovisko předsedy vlády k této věci zatím není,” uvedl na dotaz ČESKÉ POZICE mluvčí vlády Jan Osúch.

Podle Soudcovské unie by bylo ideální, kdyby nové soudce vybírala Nejvyšší rada soudnictví, o jejímž zřízení se již delší dobu jedná

„Nejvyšší rada soudnictví  by byl nezávislý smíšený ústavní orgán složený ze soudců a dalších osobnostní, jehož obdoba je obvyklá ve většině moderních demokracií. Takový orgán nepodléhá změnám, k nimž pravidelně dochází po každých volbách a které justici rozhodně nepomáhají, neboť jedna koncepce střídá druhou, jeden nápad druhý. Soudnictví potřebuje více než co jiného stabilitu,“ vysvětluje Novosad.

Do doby, než k ustavení Nejvyšší rady soudnictví dojde, Soudcovská unie si uvědomuje nutnost zavést dočasnou průhlednou proceduru, podle níž budou noví soudci vybíráni. Ovšem nesouhlasí s tím, že by měly při výběru rozhodovat kritéria jako jazykové schopnosti či publikační činnost. „Zdůrazňujeme, že státní jazyková zkouška a vějíř titulů a publikovaných článků v žádném případě nezajišťuje dobrého soudce na rozdíl od dostatku zdravého rozumu, smyslu pro spravedlnost a velkorysosti,“ uvedl Novosad.

Také složení dočasné výběrové komise, stejně jako i složení Nejvyšší rady soudnictví, je nutné dobře prodiskutovat. Podle odborníků by mělo být vyvážené. „Rozhodně v ní nemohou mít většinu ministerští úředníci, jak ostatně bylo ze strany ministerstva při rozhovorech se zástupci Soudcovské unie v minulosti uznáno,“ dodává Novosad.

Pokud by ministerstvo mělo nad soudci navrch, hrozilo by, že by si politici začali do soudů dosazovat politicky spřízněné kandidáty. Navíc, ministr má v ruce zásadní pojistku. Totiž to, že komisí vybraného kandidáta nenavrhne prezidentovi ke jmenování. K domu Novosad dodává: „Není důvod, aby již nyní ministerstvo spravedlnosti předjímalo, jaký typ osob bude vybírán a kdo bude či nebude mít výhody. Opakujeme, že klíčem je složení výběrových komisí a způsob rozhodování v nich. Pokud budou obsazeny nezávislými osobnostmi, pak jistě vhodné adepty vyberou.“

Počet příspěvků: 2, poslední 12.1.2012 07:28 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.