Nová epizoda kauzy Opencard: Policie šetří nejvyšší pražské politiky

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřuje okolnosti smlouvy, kterou v dubnu 2012 uzavřela Praha s firmou Haguess.

Ondřej Koutník 26.3.2013
 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) vyšetřuje okolnosti smlouvy, kterou v dubnu 2012 uzavřelo hlavní město s firmou Haguess. Kontrakt se týká údržby a správy softwaru pro Opencard. Jak vyplývá z dokumentů, která má ČESKÁ POZICE k dispozici, policie se případem zabývá na základě trestního oznámení, které směřuje proti členům nynější rady pražského zastupitelstva. Členové rady již byli na policii podat vysvětlení.

V dubnu roku 2012 rada rozhodla formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), že společnost Haguess dostane zakázku na zajištění základní a rozšířené podpory programového vybavení Servisního kartového centra, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby držitelům Opencard. Právě jednací řízení bez uveřejnění je první problém. Členové rady, kteří jsou o případu ochotni hovořit, však tvrdí, že neměli na vybranou, neboť firma Haguess je výhradním držitelem licencí a jako jediná může práci vykonávat.

Druhým kritizovaným faktorem je cena zakázky. Původní servisní smlouva byla s firmou Haguess uzavřená v roce 2006 a její hodnota na čtyři roky činila zhruba 18 milionů korun. Dle nové smlouvy z roku 2012 dosahuje cena za základní podporu přibližně 2,4 milionu korun měsíčně (tedy za dva roky zhruba 57 milionů) a cena za rozšířenou podporu činí za dva roky 16,5 milionu korun. Tyto služby mají být čerpány pouze na základě objednané a následně odvedené práce.

Cenový skok by bylo možné vysvětlit masivním nárůstem počtu uživatelů (ze zhruba 2 tisíc na více než milion) a rozšířením aplikací (elektronické platby parkování, přístup do knihovny apod.). Tím se změnily i rozsah a skladba celého systému Servisního kartového centra, což se mohlo projevit na ceně.

V každém případě rada hlavního města měla při schvalování dne 3. dubna 2012 k dispozici posudek advokátní kanceláře Abbot Legal, který říká, že „uvedená veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.“

A přišlo trestní oznámení

Policie však obdržela trestní oznámení na radní hlavního města; informace o tom, kdo jej podal, není k dispozici. Týká se všech členů rady, výjimkou je pouze radní za ODS Aleksandra Udženija, která inkriminovaného 3. dubna 2012 na zasedání chyběla.

Radní dle oznámení postupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jelikož zakázka byla zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, ačkoliv důvod pro zadání v tomto režimu dán nebyl. V oznámení se píše:

„Předně předmětnou veřejnou zakázku zadala (rada hlavního města – pozn. red.) v JŘBU, v důsledku čehož hlavní město Prahu připravila o možnost vybrat nejvhodnější nabídku na základě srovnání nabídek více uchazečů a přivedla ji do situace, kdy bylo možno, pokud měla být smlouva uzavřena, pouze akceptovat jediným osloveným zájemcem nabízené řešení bez ohledu na jeho kvalitu a výhodnost.“

Dle oznamovatele radní spáchali trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Dále je v trestním oznámení napadena cena zakázky:

„Výsledná celková cena za předmět plnění více než trojnásobně přesahuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky kalkulovanou dle naprosto obsahově shodné smlouvy z roku 2006. V daném případě je tedy rovněž nepochybné, že hlavnímu městu Praze coby zadavateli vznikla škoda vyšší než 5 milionů korun, tj. škoda velkého rozsahu, a naproti tomu společnosti Haguess uvedené jednání ve stejném rozsahu přineslo neopodstatněný prospěch.“

Radní se dle trestního oznámení dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku.  

Nezůstalo jen u trestního oznámení. ČESKÁ POZICE má k dispozici dokument, který potvrzuje, že českobudějovická expozitura ÚOOZ loni v listopadu vyzvala odbor informatiky pražského magistrátu k vydání písemností, dokumentů a audio-video nahrávek týkajících se zmiňované veřejné zakázky.

Radní: Je to boj staré politické party

Radní pro informatiku Eva Vorlíčková (TOP 09), do jejíž gesce problematika Opencard spadá, ČESKÉ POZICI nastínila celou situaci jiným pohledem. „Pokud se vyšetřováním zjistí významné porušení zákona, může se podle uvedených právních posudků týkat jen bývalého vedení města v čele s primátorem Pavlem Bémem.“ Jeden z právních posudků, na který Vorlíčková pro dokumentaci svého tvrzení odkazuje, poskytla poradenská společnost SUB S.A. Konstatuje:

„Zastáváme názor, že předchozí smlouvy byly uzavírány zřejmě v rozporu s platnými zákony (je předmětem vyšetřování Policie ČR) a tím došlo k tomu, že společnost Haguess je výhradním autorem Servisního kartového centra a výhradním držitelem licencí a s ohledem na autorská práva může jako jediná vykonávat údržbu a úpravu software a tím ‚nepřímo‘ zneužít svého výlučného postavení k diktování i nepřiměřené ceny. Společnost Haguess je si plně vědoma svého postavení a ví, že ukončením spolupráce by došlo k zániku již fungujícího projektu, což by z hlediska ekonomického, ale i politického bylo neúnosné.“

Vorlíčková podotýká: „V průběhu složitých jednání s Haguessem se mi podařilo snížit cenu o 11 procent u základní podpory a o pět procent u rozšířené podpory. Jsem si jista, že vyšetřování prokáže správnost a nutnost postupu současné rady, bez něhož by došlo k nenapravitelným škodám.“

Radní Vorlíčková dále ČESKÉ POZICI řekla: „Dělá to na mě dojem, že jde o politický boj staré party. Snažím se o nové, pro Prahu a její občany výhodnější dlouhodobé řešení a stále jsem důrazně upozorňována, abych na Opencard nesahala! Nedivím se, že jsou na mě činěny tlaky, vždyť v minulém roce jsme na IT zakázkách ušetřili 600 milionů korun. Navíc jsme ukončili zcela nefunkční projekt Bezdrátová Praha a podali v této kauze trestní oznámení.“

Lidé z okolí primátora Bohuslava Svobody (ODS) se v pátek k věci nechtěli vyjádřit, neboť prý zatím není k čemu. Jak ale naznačila radní Vorlíčková, trestní oznámení může být jen snahou vyvolat spory v koalici ODS a TOP 09, či vyvinout tlak na jednotlivé radní.

Počet příspěvků: 3, poslední 11.3.2013 09:10 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.