Napětí na VŠE: Děkan Ševčík pod petiční palbou

Části osazenstva Národohospodářské fakulty se nezdají důvody pro odvolání vedoucího katedry. Hrozí snad odchod pedagogů?

Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry. | foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice
Podle kritiků a 150 internetových petičníků konal děkan Miroslav Ševčík z pražské VŠE netransparentně, když odvolal z postu pověřeného vedoucího katedry.

Nezvykle ostrá slova padají na adresu známého ekonoma Miroslava Ševčíka, předsedy správní rady Liberálního institutu a děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Pravděpodobným „spouštěčem“ kritiky byla událost z 29. června, kdy Ševčík odvolal pověřeného vedoucího katedry institucionální ekonomie (KIE) Davida Lipku. Dle děkana selhal a nepravdivě informoval zaměstnance katedry o výplatě odměn. Lipkovo odvolání a další údajné „nepodložené útoky“ se nelíbí části fakulty. Pod internetovou „peticí“ na webu Zatransparentnivedeni.cz jsou již podpisy (nebo iniciály) více než 160 osob.

„Děkan Ševčík svými netransparentními kroky a zákulisní politikou zničil dlouho budované prostředí důvěry, které přivádělo na Národohospodářskou fakultu mladé talentované vědce, jež šířili dobré jméno fakulty doma i v zahraničí. V důsledku své krátkozrakosti rozvrátil katedru, kterou jsem zakládal a budoval, a postavil proti sobě stovky studentů i světově uznávané profesory z evropských i amerických univerzit,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Josef Šíma, který na KIE učí a je též rektorem vysoké školy CEVRO Institut.

Docent Ševčík výtky odmítá; odvolání vedoucího Lipky kvůli manažerským pochybením je skutečně v jeho gesci, stejně jako nahrazení novým šéfem Miroslavem Zajíčkem (mimo jiné děkanovým doktorandem), jehož si považuje pro odborné i manažerské kvality. „Vlastním fundraisingem pomohl (Miroslav Zajíček – pozn. red.) založit a vybavit laboratoř experimentální ekonomie na VŠE. Její založení konzultoval s Vernonem L. Smithem, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2002, který se dokonce účastnil i jejího otevření,“ říká ke změně Ševčík.

Petičníci, kteří zveřejnili svou výzvu na internetu a Facebooku 4. října, požadovali po Ševčíkovi zdůvodnění, proč odvolal šéfa katedry, dále aby vysvětlil podstatu předmětného selhání a objasnil kritéria pro jmenování nového vedení. „Vzhledem k závažnosti změn, jejichž příčiny si nedokážeme vysvětlit, věříme, že naše žádost je jedinou možností, jak přispět k zachování dobrého jména Národohospodářské fakulty,“ píší autoři webové petice.

Učitelé na odchodu? Někteří asi ano.

Podle některých zdrojů hrozí odchod několika pedagogů, včetně profesora Šímy nebo Pavla Chalupníčka (napsali i svá ostrá stanoviska). Ti patří mezi osm učitelů, kteří 3. října zveřejnili otevřený dopis, jenž musel být posléze stažen – dle vyjádření Josefa Šímy ze Zajíčkova podnětu – z internetových stránek katedry a její členové prý načas ztratili i administrátorská práva pro vkládání dokumentů.

V dopise píší: „Katedra institucionální ekonomie byla po řadu měsíců terčem nepodložených útoků a situace se dodnes nikterak nezlepšila. Lipka, který svou činností významně kvalitu KIE posunul, před pár dny veřejně ohlásil odchod z katedry i fakulty a jeho postoj není ojedinělý. KIE ve své původní podobě je proto minulostí a my na ,nové´ katedře bohužel nevidíme svou budoucnost,“ píše se v kritickém listu zveřejněném na stránkách Zatransparentnivedeni.cz, kde je mezi petičníky pod číslem 107 kuriózně zapsán i jistý „M. Š., Praha 2, 54 let, děkan“.

„K dnešnímu (čtvrtečnímu) poledni nebyla zatím podána ani jedna výpověď z katedry KIE. Naopak bylo potvrzeno, že v příštím semestru bude většina z podepsaných dále pokračovat ve výuce. Toto zatím nepotvrdil pan Lipka a ti, co jsou v současné době v zahraničí,“ řekl ČESKÉ POZICI děkan Ševčík, jenž naší redakci poskytl ve formátu PDF i obsáhlou polemiku s dopisem odvolaného Davida Lipky (přikládáme též v PDF).

Davida Lipku jsem odvolal, jelikož jeho komunikace již neumožňovala další vzájemnou efektivní spolupráci při řízení fakulty, říká děkan ŠevčíkBlíže nám také vysvětlil důvody, proč vedoucího odvolal. „Davida Lipku jsem odvolal, jelikož jeho komunikace již neumožňovala další vzájemnou efektivní spolupráci při řízení fakulty. K tomuto přispělo, mimo jiné, také následující. Lipku jsem požádal v listopadu 2011, aby se zabýval podnětem docentky Antonie Doležalové, která nesouhlasila s finančním ohodnocením její publikační činnosti,“ říká Ševčík. Podle něj Doležalová v letech 2006 a 2010 získala pro katedru 215,35 takzvaných RIV bodů v rejstříku vědeckých výsledků z celkových 539,94 bodu. To je čtyřicet procent výkonu katedry, upozorňuje děkan.

„Musel jsem konstatovat, že její celkové ohodnocení nebylo spravedlivé. Bohužel k vyřešení celé situace nedošlo až do konce funkčního období vedoucího katedry, pana doktora Lipky. V případě další nečinnosti by byla fakulta ohrožena případným soudním sporem,“ tvrdí Ševčík. Podle informací ČESKÉ POZICE děkan skutečně takový dopis, týkající se požadovaných odměn za vědeckou činnost docentky Doležalové, letos v květnu obdržel.

Spiklenec proti děkanovi?

O komentář jsme požádali i doktora Lipku. „Byl jsem odvolán 29. června a důvod mi nebyl sdělen žádný. Odvolání mého zástupce dr. Chalupníčka je v tomto případě automatické... Dne 2. října na schůzce s děkanem a několika dalšími lidmi uspořádané na žádost profesora Šímy, bývalého vedoucího katedry a jejího zakladatele, mi bylo řečeno, že jsem manažersky selhal. Žádné další upřesnění jsem neobdržel ani předtím, ani potom,“ řekl ČESKÉ POZICI David Lipka.

Podle něj e-mailová korespondence týkající se údajně nepravdivých výroků o výplatách, na kterou se děkan mimo jiné odvolává, žádná pochybení nedokazuje. Lipka měl dle svých slov s děkanem dlouhodobě přátelské vztahy, byť byl i kritický k jeho některým krokům.

„Vše se zhoršilo po (dubnových) volbách do Akademického senátu Národohospodářské fakulty. Já byl tou dobou na tříměsíční stáži na univerzitě v Turíně a moji studenti mi v předvečer voleb poslali e-mail syna profesora Holmana studentům fakulty, kde jsem byl obviněn, že organizuji spiknutí proti děkanovi. V reakci na to jsem poslal panu děkanovi a několika dalším lidem, kteří jsou mně a děkanovi blízcí, dopis, kde vyvracím jakékoli spekulace o nějakém spiknutí a ohrazuji se proti tomuto způsobu předvolebního boje,“ tvrdí mladý vědec, jenž nechce hovořit o jménech lidí z různých kateder, kteří prý Národohospodářskou fakultu VŠE opustí.

Šlamastyka s mezikontinentální tečkou

Na podporu Lipky se už v dalším otevřeném dopise ze 7. října vyjádřili ekonomové ze zámoří: konkrétně z George Mason University. „Jednání, kterému byl náš přítel a kolega Lipka vystaven, se nám jeví jako zjevně nespravedlivé, ostudně nespravedlivé. Pokládáme obvinění vznesené proti Lipkovi o jeho údajně špatné komunikaci za zinscenovaný nesmysl. Známe Davida dobře. Víme, že je v jádru čestný člověk. A jsme silně znepokojeni tím, co hrozí těm, kteří mu statečně přispěchali na pomoc,“ stojí v textu, pod nějž se podepsali například editoři oborových časopisů a profesoři Daniel Klein či Deirdre McCloskeyová.

„Nebudu soudit, kdo je v právu a jak. Považuji však za nešťastné, aby šest osobností takto psalo na hlavičkovém papíru své univerzity děkanovi VŠE káravý dopis,“ říká jeden z nezávislých zdrojů.

Josef Šíma: Doufám, že se v okolí děkana najde někdo, kdo na rozdíl od něj bude chápat, že politika síly a zastrašování na akademickou půdu nepatříPodle informací ČESKÉ POZICE už také vedení fakulty reagovalo a ve čtvrtek do USA odeslalo dopis, v němž chtějí vysvětlení takové intervence. Pod listem jsou nejspíše podepsáni nejen děkan Ševčík, ale i někteří proděkani či vedoucí osmi kateder pražské fakulty.

Ševčík, jenž je mezi českými ekonomy svého druhu celebritou, už v minulosti upozornil, že odvolání Lipky z postu vedoucího katedry nebrání další spolupráci a jeho vědecké činnosti; dokonce hovořil o jeho případné habilitaci. „Každý může pokračovat v pedagogické a vědecké práci tak, jak tomu bylo doposud. Nikdo není odvoláván z výuky, ani nikdo nedostal výpověď,“ uvedl děkan v jedné ze svých prvních reakcí. Nyní se ale zdá, že vzájemná důvěra je vážně otřesena a o dalším směřování všech zmiňovaných osob rozhodne i zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty, které se bude konat příští týden.

Josef Šíma, jenž se zatím ještě podepisuje coby profesor katedry institucionální ekonomie, říká: „Doufám, že se v okolí děkana najde někdo, kdo na rozdíl od něj bude chápat, že politika síly a zastrašování  na akademickou půdu nepatří, a přesvědčí ho, že jako děkan zcela selhal. Cenou za jeho setrvání na pozici děkana totiž jinak bude rozvrat nejlepší ekonomické fakulty v zemi.“

Počet příspěvků: 39, poslední 15.11.2012 10:44 Zobrazuji posledních 39 příspěvků.