Kněz: Uspořádání svateb se mění. Snoubenci ne

Snoubencům předávám hlavně to, že jako manželé k sobě musí chovat úctu. Teprve s úctou má totiž láska pravou hloubku, říká duchovní Romuald Štěpán Rob z Římskokatolické farnosti Karlovy Vary – Rybáře.

Svatba - ilustrační foto. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Svatba - ilustrační foto. | foto: Shutterstock
Svatba - ilustrační foto.

Pořád musíte vyprávět tu samou pohádku, ale musíte si dávat pozor, aby bylo pořád cítit, že je nová, říká v rozhovoru o svatbách duchovní Romuald Štěpán Rob.

LIDOVÉ NOVINY: Jak dlouho oddáváte snoubence a kolik jich zhruba bylo?

ROB: Dvacet let. Vždy je to záležitost poptávky. Když člověk slouží jako kněz, musí být k dispozici lidem, kteří žádají svatbu, ale i zpověď, mši svatou, pohřeb, cokoliv jiného.

LIDOVÉ NOVINY: Pamatujete si první svatbu, kterou jste vedl?

ROB: Podrobně ne, ale byly to jistě nervy. Zároveň však pohoda, protože kněz není ten hlavní, kdo slibuje lásku.

LIDOVÉ NOVINY: Připravujete si vždy individuálně řeč ke snoubencům?

Co se týče církevního sňatku, vždy musí proběhnout individuální příprava. To znamená několik setkání kněze se snoubenci, aby je trochu osobně poznal. Může jim dobrou přípravu na manželství doporučit, případně ji s nimi sám absolvuje. Tato příprava je společné podtržení manželské komunikace, vzájemného ocenění, odpuštění.

ROB: Co se týče církevního sňatku, vždy musí proběhnout individuální příprava. To znamená několik setkání kněze se snoubenci, aby je trochu osobně poznal. Může jim dobrou přípravu na manželství doporučit, případně ji s nimi sám absolvuje. Tato příprava je společné podtržení manželské komunikace, vzájemného ocenění, odpuštění. Je ale i o tom, aby si snoubenci řekli, čeho si na sobě navzájem váží nebo co je naopak už nyní překážkou. Nejenže ale konkrétní páry uzavírají manželství, ale konkrétní lidé se mají stát mámami a táty. Řešíme, že obraz rodičovství si přenášíme ze svých rodin. I když si vždy říkáme, že to budeme dělat jinak než naši rodiče, ve skutečnosti zažitý vzor opakujeme. Snoubence seznamujeme i s obřadem. Kněz by měl pár vést k tomu, aby se co nejvíce svatebčanů zapojilo do obřadu. Aby to byla společenská a rodinná záležitost.

LIDOVÉ NOVINY: Vybíráte si nějak snoubence, které takto budete připravovat na manželství? Stalo se vám někdy, že jste někoho z jakéhokoliv důvodu odmítl?

ROB: Vybírat si nelze. Kněz se musí z podstaty svého povolání a poslání věnovat každému, kdo zaklepe na jeho dveře. Musíte pracovat s těmi lidmi, kteří vás osloví, a vlastně ani nesmíte odmítnout.

LIDOVÉ NOVINY: Přestože by byl mezi snoubenci vidět evidentní rozkol?

ROB: V takovém případě jim můžete klást sokratovské otázky, ale z principu je nemůžete odmítnout, pokud chtějí uzavřít manželství. Jsou samozřejmě lidé, kteří přicházejí a z podstaty věci nejsou schopni uzavřít manželství. Třeba proto, že nemají vyřízenou svou minulost, ať už se státem, nebo s církví.

LIDOVÉ NOVINY: Máte pocit, že se za těch 20 let snoubenci nějak výrazně změnili?

ROB: Kdepak, láska je pořád stejná. Způsob uspořádání svateb se mění, ale samotní snoubenci ne.

LIDOVÉ NOVINY: To znamená, že ani obsah vaší řeči neakcentuje již trochu jiné záležitosti vzhledem k době, ve které žijeme?

Já hodně zdůrazňuju, že jsou si snoubenci rovni. I jako manželé si budou rovni. Dávám důraz také na úctu. Teprve s úctou má láska pravou hloubku.

ROB: Pořád musíte vyprávět tu samou pohádku, ale musíte si dávat pozor, aby bylo pořád cítit, že je nová. (smích) Když vezmete do ruky knihu o svatebních obřadech, kterou publikovala katolická církev, najdete v ní mnoho variant, jak vést obřad svatby. Je také mnoho textů z Bible, které dávají vidět mnoho pohledů na manželství. Já hodně zdůrazňuju, že jsou si snoubenci rovni. I jako manželé si budou rovni. Dávám důraz také na úctu. Teprve s úctou má láska pravou hloubku.

LIDOVÉ NOVINY: Zvládají snoubenci před samotným dnem D vůbec vnímat ve sledu všech povinností, jak se naplňuje jejich partnerství?

ROB: Je tu samozřejmě pokušení, aby se snoubenci nechali polapit přípravami na svatbu. V tomto ohledu jim vysvětluji, že je to především jejich den a všichni, včetně Pána Boha, jsou jen hosté. Tuto myšlenku snoubenci vždycky ocení.

LIDOVÉ NOVINY: Zmínil jste, že láska je pořád stejná, co ale manželství jako takové?

ROB: Pořád je to sázka do loterie, jak se říká. Musí se v něm komunikovat, hovořit o špatných věcech, tedy vynášet odpadky ze vztahu. Nesmí se zapomínat na dobré věci, které si ti lidé dávají navzájem. Někdy bereme dobré věci jako samozřejmost. Musí si také umět vážit vzájemně svých rodičů, ať už jsou jacíkoliv, přivedli na svět jejich životní lásku. Papež František dal návod na šťastné manželství. Říkal, že takové se odehrává velmi jednoduše a zároveň velmi složitě ve třech slovech, která musí zaznívat z obou stran. První je mohu/smím – tedy zdvořile žádat o dovolení. Druhé: děkuji. Třetí: promiň. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem.

LIDOVÉ NOVINY: Jak hodnotíte současného papeže s ohledem na jeho projevy a rady, a to nejen vůči manželství?

Média a někteří lidé se z něho snaží udělat revolucionáře, katolického Che Guevaru, ale tak to není. Je naprosto naukově přesně podobný svým předchůdcům. Ale způsob, jakým hovoří k lidem, je úžasný. A to je ovlivněno Latinskou Amerikou, která je bezprostřední.

ROB: Média a někteří lidé se z něho snaží udělat revolucionáře, katolického Che Guevaru, ale tak to není. Je naprosto naukově přesně podobný svým předchůdcům. Ale způsob, jakým hovoří k lidem, je úžasný. A to je ovlivněno Latinskou Amerikou, která je bezprostřední. Dokáže náročné věci předat způsobem, který je pochopitelný. V tom je geniální.

LIDOVÉ NOVINY: Jak jsou na tom faráři v této zdatnosti?

ROB: Farářů v České republice jsou dva tisíce, já jich znám třeba 300. Dělat nějaké soudy tedy nejde. Jsou prostě magoři a jsou dobří lidé. To je všude stejné.

LIDOVÉ NOVINY: V Česku se rozpadá každé druhé manželství. Jak na tento stav nahlížíte?

ROB: V případě státem uzavíraných manželství neexistuje absolutně žádná příprava. Což se někdy týká i církevních sňatků, pokud faráři na tuto přípravu kašlou. A když je nedostatečná, jsou vždycky problémy. Někdy když se lidé rozcházejí, je to špatně. Někdy je to ale dobře. Pokud se uzavře manželství, které nesplňuje určité podmínky, v podstatě nenastalo. Jeden nebo druhý byl uveden v omyl tím druhým. Pokud dochází k přílišnému ubližování, násilí, je jednoznačné, že ti lidé se musí rozejít. Je to samozřejmě alarmující, ale to, že někdo vstoupí do manželství, ještě neznamená, že skutečně nastalo.

LIDOVÉ NOVINY: Jak by měla probíhat příprava u civilních sňatků?

ROB: To se ptejte těch oddávajících. Radních, starostů, kteří to spíše berou jako vykonání nějakého anonymního obřadu. Je to ale i otázka na školství, především na rodiny. Snoubenci mohou mít velmi dobrou přípravu ze svých rodin, ale celkově co se týká státu a školství, etika a občanská nauka jsou hrubě zanedbány.

LIDOVÉ NOVINY: Jsou páry, které se kvůli svatbě v kostele nechají i krátce před obřadem pokřtít? Je úlohou faráře takové lidi přivést na cestu víry?

Každý, kdo zaklepe na dveře kněze, je pro kněze příležitostí. Ten by měl být služebníkem, ne soudcem.

ROB: Každý, kdo zaklepe na dveře kněze, je pro kněze příležitostí. Ten by měl být služebníkem, ne soudcem. Ke každému musíme přistupovat individuálně. A to je velmi náročné.

LIDOVÉ NOVINY: Co je největší zkouška manželství? Jsou to děti?

ROB: Ty samozřejmě vyzkouší vztah. Je obecně chybou myslet si, že zachrání manželství. Ale asi největší zkouškou jsou situace, kdy si musí lidé odpustit, pokud je to ještě možné.

LIDOVÉ NOVINY: Vrací se k vám již manželé, kteří mají ve vztahu potíže?

ROB: Určitě se to stává, někdy se ozvou i přes Facebook.

LIDOVÉ NOVINY: Co rozvod církevně uzavřeného manželství? Jak probíhají církevní soudy, před kterými se vedle běžných soudů takový rozchod řeší?

I v rámci církve dochází k soudnímu líčení a jednání, co se týče platnosti či neplatnosti uzavření manželství. Akorát že církevní soud jde velmi do hloubky.

ROB: To je v podstatě stejné, jako když probíhá soud světský. I v rámci církve proto dochází k soudnímu líčení a jednání, co se týče platnosti či neplatnosti uzavření manželství. Akorát že církevní soud jde velmi do hloubky. A může to být v mnoha ohledech zraňující. Hlavně v případech domácího násilí pro oběti. Proto papež František udělal zjednodušení tohoto řízení, aby skrze oficiální postupy církve došlo k minimalizaci zraňování.

LIDOVÉ NOVINY: Kdo u takového soudu sedí?

ROB: Je to opravdu velmi podobné těm světským. Jsou tam advokáti, svědci obou stran a soudci.

LIDOVÉ NOVINY: Oddával jste již někoho, kdo měl už jednou svatbu v kostele?

ROB: Ano. Ale muselo dojít k oficiálnímu prohlášení, že manželství kvůli těm a těm překážkám vlastně nikdy nenastalo.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.