Miroslav Svoboda, vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity.