Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.