Černobylský sarkofág, jenž má zakonzervovat jaderný reaktor.