Vladimír Tošovský, bývalý ministr průmyslu a obchodu