Radim Palouš přednáší 29. listopadu 2007 na Univerzitě Pardubice o Sókratově...