Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze.