Materiál vycházející z vědeckého grémia Bankovní asociace doporučuje změny v aktivní politice zaměstnanosti.