Neochota k odvádění DPH odráží neochotu lidí důvěřovat své vládě. Pouhé...