Expert na ústavní právo z pražské právnické fakulty Jan Kysela.