Seniory navštěvují klauni i v léčebnách dlouhodobě nemocných.