Dozvuky kauzy Madoff

JPMorgan Chase Bank uznala své selhání v kauze Madoff a souhlasila s vyměřenými pokutami v celkové výši 2,05 miliardy dolarů.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ReutersČeská pozice

FinCEN je úřad ministerstva financí USA zaměřený proti praní peněz, financování terorismu a finanční kriminalitě. Je to obdoba našeho Finančního analytického útvaru (FAÚ).

V úterý 7. ledna 2014 oznámila jeho ředitelka Jennifer Shasky Calveryová, že JPMorgan Chase Bank uznala své selhání v kauze Madoff (ČESKÁ POZICE referovala jak o ní a jejích důsledcích, tak o knize na toto téma), a souhlasila s vyměřenými pokutami v celkové výši 2,05 miliardy dolarů.

Bernard Madoff rozvinul takzvané Ponziho schéma do nevídaných rozměrů, čímž způsobil škody za více než 65 miliard dolarů. Do svého zatčení v roce 2008 šéfoval své společnosti Bernard L. Madoff Investment Securities, kterou založil v roce 1960. Lze tedy bez větší nadsázky dovodit, že Madoffovi se dařilo provozovat Ponziho schéma téměř 50 let! A kdo ví, jak dlouho by to ještě vydrželo, nebýt finanční krize v roce 2008. Ta však dopadla na některé Madoffovy klienty natolik tíživě, že se pokusili od Madoffa stáhnout své investice. Dělalo to v krátkém časovém rozmezí dohromady sedm miliard a pyramidová hra se rázem zhroutila jako domeček z karet.

Madoff nebyl žádný zvláštní finančník, ale dokázal zhmotnit fikci, že peníze, jsou-li v dostatečném počtu, začnou se samy množit. Jeho podnikání bylo přitom ale složené pouze z podezřelých komponent:

  • Velké stabilní zisky Madoff Investment Securities, údajně dosahované tajnými investičními schématy, byly podrobeny konkurenční matematické analýze, která vedla k závěru, že jde buď o „insider trading“, nebo o „Ponziho schéma“. Analýzu dostala americká Komise pro burzu a cenné papíry (SEC), ale Madoff díky svému renomé a „stykům“ vždy dokázal zabránit hloubkové prověrce své firmy.
  • Provoz Madoff Investment Securities byl zajišťován personálně i odborně naprosto nedostatečným týmem.
  • Auditorskou zprávu bez výhrad k činnosti Madoff Investment Securities posílala každoročně na SEC účetní firma Friehling & Horowitz, která neměla žádné zaměstnance, přičemž každoročně oznamovala Americkému institutu certifikovaných veřejných auditorů (AICPA), že nevykonala žádný audit, aby se vyhnula kontrole.
Banka a její zájmy

Podívejme se, jak banka JPMorgan porušila zákon (Bank Secrecy Act, BSA). V roce 2007 banka pojala podezření, že Madoff Investment Securities „jede“ v něčem nekalém. Toto podezření v následujícím roce potvrdilo několik nepřehlédnutelných signálů (red flags).

  • Madoffovy investice byly dlouhodobě příliš výnosné, aby to mohla být pravda.
  • Madoffovy obchodní zvyklosti a investiční aktivity postrádaly z hlediska banky (princip „know your customer“) potřebnou srozumitelnost.
  • Firmu Madoff Investment Securities auditovala malá, neznáma společnost Friehling & Horowitz.
  • Madoff opakovaně odmítal vyčerpávajícím způsobem odpovídat na dotazy banky JPMorgan v rámci prováděné „due diligence“.

JPMorgan podala příslušné hlášení FinCENu až po zatčení Madoffa, což bylo platné asi jako mrtvému zimníkJPMorgan po vyhodnocení těchto kritických příznaků ve svých krocích selhala. Učinila totiž opatření, aby ochránila pouze své vlastní zájmy, aniž by přitom podle zákona (BSA) uvědomila prostřednictvím oznámení o podezřelých aktivitách (Suspicious Activity Report) příslušný státní orgán (FinCEN). Jisté oznámení ale banka učinila, když podobné oznámení postoupila Serious Organized Crime Agency (SOCA), britskému partnerovi amerického FinCENu. Tato aktivita ale selhání banky vůči americkému zákonu nemohla kompenzovat. JPMorgan podala příslušné hlášení FinCENu až po zatčení Madoffa, což bylo platné asi jako mrtvému zimník.

  • V mezidobí mezi vznikem podezření vůči Madoffovi a jeho zatčením banka JPMorgan stáhla 275 milionů dolarů vlastních investic z Madoffových fondů (takže po Madoffově zatčení odepsala ztrátu pouze 40 milionů dolarů).
  • Madoff zase na revanš vyvedl miliardy dolarů ze svých účtů u JPMorgan. O těchto transakcích banka FinCEN neinformovala, přestože jejich smysl musel být všem zúčastněným tentokrát až příliš zřejmý.

Od Madoffova zatčení uběhlo již hodně vody, ale nakonec se i kauza banky JPMorgan dostala do finální fáze vyšetřování. Banka si asi spočítala, na kolik by přišlo její vláčení tiskem při soudním projednávání, a proto souhlasila s vyměřenými pokutami.

Úřad prokurátora vyměřil bance JPMorgan pokutu ve výši 1,7 miliardy dolarů na pokrytí škod obětí Madoffova podvodu. Úřad kontrolora oběživa pak přidal ještě dalších 350 milionů dolarů pokuty. FinCEN určil pokutu ve výši 461 milionů dolarů, ale shledal dostatečným, když je zahrne do částky, vyměřené prokurátorem, aby se tím dostalo maximum prostředků pro odškodnění obětí Madoffova „letadla“.

Lehkovážné oběti

Dodejme, že obětí poněkud lehkovážných. Finanční gramotnost, jak vidno, není v USA větší než v Albánii a Rusku, kde „spadla“ podobná investiční letadla nedlouho předtím. Toto Madoffovo letadlo však letělo půl století stabilně, a jeho pád nezaviněla činnost systému, který měl americký finanční trh chránit, ale dá se říci vlastně náhoda. Již dlouho se proto otřásají základy regulace amerického finančního trhu, jak vycházejí najevo další a další velmi nemilé podrobnosti této kauzy.

Madoff je geniální psycholog. Natolik famózní, že s tím možná měli soudci trochu problém, jak to měl propracované.A ještě něco je třeba dodat. Když Madoff nebyl nijak zvláštní finančník, v čem bylo tajemství jeho úspěchu? Madoff je geniální psycholog. Natolik famózní, že s tím možná měli soudci trochu problém, jak to měl propracované.

Madoff, když svůj systém založil, neškudlil. Prvním klientům vyplácel velmi tučné „výdělky“ (pochopitelně z vkladů druhé a dalších garnitur investorů). Zisky klientů byly natolik stabilní a vysoké, že se na něho začali další investoři obracet sami, když od investorů stávajících dostávali na Madoffa velmi diskrétní tip. Madoff tedy vlastně v pozdější době peníze od nikoho nežádal. Naopak, uzavíral investiční možnosti, takže se začaly jevit, že jsou jen protekční. A investoři se začali hrnout tím více, a sami mu cpali peníze. O mnohých napálených se proto vůbec nedá říci, že by to byly oběti, které naletěly na Madoffovy falešné sliby! Oni si ty představy vygenerovali sami.

O to palčivější to muselo být prozření. Tomu se říká draze zaplacená zkušenost! Bylo by dobře, aby se z tohoto příběhu poučilo mnoho lidí u nás doma. Příběh je to dobrý, snadno se zapamatuje, a má jednu neocenitelnou přednost – je to zadarmo!