Dokument v kauze Opencard: Co řešili pražští radní na osudném jednání?

Ze stenografického zápisu jednání rady města nevyplývá, že by radní jednali s úmyslem poškodit město předraženou zakázkou.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © Česká PoziceČeská pozice

Na ten den pražští radní vedení primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) hned tak nezapomenou. Dne 3. dubna 2012 Rada hlavního města Prahy schválila kontrakt s firmou Haguess na úpravu a údržbu softwaru k Opencard, za což ke konci března roku 2013 její členové (s výjimkou Aleksandry Udženiji) „vyfasovali“ od policie obvinění. Podali proti němu stížnost a navíc existuje podezření, že v pozadí je politický souboj mezi starým „Bémovým“ a novým pražským vedením.

Proto je vhodné se zabývat tím, co se vlastně na osudovém jednání rady odehrálo. ČESKÁ POZICE získala přepis jednání, na kterém byla smlouva s Haguess byla radou schválena (podepsána byla o tři dny později).

Nejprve si připomeňme, co v obvinění napadla českobudějovická expozitura Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu:

  • cenu zakázky, která podle zadávací dokumentace měla činit 24 milionů korun, výsledná cena však byla 74 milionů;
  • formu zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění;
  • absenci oponentních posudků.

A nyní k dokumentu, který zachycuje inkriminované jednání radních.

Haguess je klíště

Předkladatelka návrhu, radní pro informatiku Eva Vorlíčková (TOP 09), na začátku uvedla, že Servisní kartové centrum (SKC), jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby držitelům Opencard, je od května 2011 provozováno bez řádného smluvního zajištění. To podle radní například bránilo prodloužení platnosti karet či výměně současných karet za nový typ s bezpečnějším zajištěním.

„Protože společnost Haguess je výhradním autorem systému SKC, je jediným subjektem, který je schopen poskytovat technickou podporu tohoto systému. Proto bylo dne 12. března 2012 vyhlášeno jednací řízení bez uveřejnění,“ uvedla Vorlíčková. Na to se primátor Svoboda zeptal, proč původní cena 24 milionů korun ze zadávací dokumentace vyskočila na 74 milionů. Odpověděl ředitel odboru informatiky Jan Teska. Uvedl, že do jednacího řízení se společností Haguess město vstupovalo s informacemi starými tři roky, které nereflektovaly aktuální potřeby pro správné fungování karty. Proto podle něho cena oproti původně plánovaným 24 milionům korun musela být navýšena.

„My jsme tedy na základě toho, že jsme se neshodli na začátku, volili jsme metodu, kdy jsme cenu rozpitvali na úplné detaily a bavili jsme se skutečně o jednotlivých drobných položkách, které opravdu potřebujeme a nepotřebujeme, a tam se nám bohužel podařilo, to je v důvodové zprávě uvedeno, bohužel sundat asi 11 procent celkem z ceny, víc se nám prostě nepodařilo,“ poznamenal Teska.

Po chvíli dodal: „Odhad (ceny v zadávací dokumentaci – pozn. red.) byl udělán na základě nedostatečných informací. Odhad dělali manažeři, a když jsme to potom rozebírali, tak skutečně přiznali, že řadu věcí tam neměli zahrnutou v tom odhadu, a hlavně tedy my jsme vycházeli z toho, že nemůžeme jít pod cenu, která byla v poslední době placena. Tady je problém, že celý provoz Opencard se prodražuje, a s tím bude potřeba něco udělat.“

Teskova slova odpovídají názoru radní Vorlíčkové, který ČESKÉ POZICI sdělila v polovině března (tehdy jsme zjistili, že se policie o zakázku zajímá). „V průběhu složitých jednání s Haguessem se mi podařilo snížit cenu o 11 procent u základní podpory a o pět procent u rozšířené podpory,“ řekla nám radní. Cenový skok vysvětlovala jednak masivním nárůstem počtu uživatelů Opencard (z původních zhruba dvou tisíc na více než milion) a rozšířením aplikací (elektronické platby parkování, přístup do knihovny apod.). Tím se změnily i rozsah a skladba celého systému Servisního kartového centra, což se podle radní podepsalo na výši ceny.

Tehdejší předseda zastupitelského výboru pro informatiku Jan Kalousek (ODS) komplikovanou situaci s Opencard na jednání rady zase komentoval slovy: „Já to beru tak, že firma Haguess je klíště. Vztah s hlavním městem Prahou není vyrovnaný, a já si myslím, že bychom měli zahájit kroky k aktivitám, které by vedly k ukončení toho vztahu.“ Podobně jako zastupitel Kalousek, ale názorněji, kritický stav Opencard popsal první náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09):

„My jsme vyjeli s nějakou škodovkou a ona se nám zastavila. Teď nejedeme vůbec. Teď musíme opravit škodovku nějak svépomocí a poté musíme přijet do nějaké autoprodejny a koupit lepší auto. Myslím si, že to nelze jinak, protože pěšky nedojdeme k lepšímu autu v tuto chvíli. Není to možné, protože nemůžeme si troufnout teď 1,2 milionům Pražanů říct: Podívejte se, tady je takový problém, a výsledkem toho je, všichni honem naběhněte a vyměňte si papíry, kartičky a tak dále. Byť by to každý správný hospodář měl udělat a všechny, kdo za to jsou zodpovědní, veřejně lynčovat, aby se počet křížů na Staroměstském náměstí o něco zvýšil, tak to nejde.“

Ředitel odboru informatiky Teska dále zdůraznil, že je nutné předložit strategii a koncepci rozvoje informatiky v hlavním městě, což potvrdil i primátor Svoboda. Vorlíčková strategii města v oblasti informatiky Efektivní informatika předložila letos v lednu.

Tudíž: z přepisu důležitého jednání vyplývá, že politici a úředníci si při schvalování smlouvy uvědomovali komplikovanost vztahu s firmou Haguess. Byli přesvědčení, že není jiné cesty než v zájmu správného fungování „Karty Pražana“ uzavřít smlouvu s firmou Haguess na údržbu a správu softwaru Opencard. Ze stenografického zápisu  jednání nevyplývá, že by někdo z radních jednal s úmyslem poškodit město cenovou výší zakázky – naopak za pozitivum radní Vorlíčková a úředník Teska považovali skutečnost, že cenu se městu podařilo srazit o jedenáct procent.

Škodovka, Bentley a kontrola dokladů

Hudečkův příměr Opencard k rozbité a drahé škodovce se během jednání asi zalíbil zastupiteli Kalouskovi, který kontroval přirovnáním k jinému vozu: „Já bych k tomu jenom dodal, že ta škodovka stála cenu Bentley a že žere 35 litrů (…).“ Načež Svoboda se ve vtipu přidal: „Bentley není nic moc, kromě toho, že má velkou spotřebu a ledničku.“

Proč zde diskusi o „škodovce“ a „Bentley“ uvádíme? Zřetelně to dokumentuje fakt, že radní na jednání dne 3. dubna 2012 řešili zejména otázku ceny zakázky a posléze nutnost vytvořit novou koncepci vývoje IT v Praze. Dle přepisu jednání se však nikdo nepozastavoval nad absencí oponentního posudku, ač dle rozhodnutí radních z prosince roku 2011 měl odbor informatiky k zakázkám v hodnotě nad dva miliony korun přikládat oponentní posouzení.

Nikdo se nepídil, zda je správné postupovat při zadání zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění. Chybějící posudek a forma zadání představují body, o které policie vedle výše ceny opírá své obvinění radních. Minimálně absence posudku byla velká politická chyba Svobodovy koalice.

Primátor dubnové setkání radních zakončil slovy: „Myslím si, že jsme se konečně jednou významně posunuli s Opencard.“ Tehdy netušil, že o necelý rok později jejich „škodovku“ zastaví po cestě policisté k nepříjemné kontrole „dokladů“.

Obvinění pražských politiků v případu Opencard jsme se věnovali v těchto článcích: