Cena náhradní matky? Až půl milionu.

Zájem o náhradní mateřství v Česku roste. Zákon není proti, odborníci však varují před riziky. Lékaři sice upozorňují, že důvod využití náhradního mateřství musí být medicínský, a nikdy jen kosmetický, ale realita center reprodukční medicíny je jiná.

Těhotenství - ilustrační | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Těhotenství - ilustrační | foto: Shutterstock
Těhotenství - ilustrační

Jmenujeme se Lucie a Jan, je nám 29 a 30 let. Okolnosti nás přinutily brouzdat po internetu a hledat možná právě vás. Ženu, která by nám pomohla od našeho trápení a byla by ochotná odnosit nám vytoužené miminko.

Těmito slovy zareagoval pár na inzerát ženy, která se nabízela jako náhradní matka. V diskusních fórech se podobné příspěvky objevují často. A podle center reprodukční medicíny počet případů, kdy se obě strany nakonec dohodnou, v tuzemsku roste.

„Důvodem je nárůst patologických stavů u žen, jejichž řešením je náhradní mateřství,“ sdělila LN Milada Brandejská, vedoucí IVF programu kliniky Gennet.

Statistiky, kolik žen odnosí dítě jinému páru, neexistují. Podle odhadů jde dosud o stovky případů. Náhradní matky se hlásí hlavně kvůli finančnímu benefitu. Odměna je různá, hovoří se o 300 až 500 tisících korunách. Jen v ojedinělých případech jde o ryzí pomoc.

Nic nelegálního, ale...

Páry pak hledají náhradní matku například kvůli tomu, že má děloha ženy vadu nebo jí byla odejmuta. „Jindy jde o závažné chronické onemocnění, třeba srdeční,“ vysvětluje LN Kateřina Veselá, šéfka brněnského centra Repromeda. Podle ní k tomuto trendu přispívá i to, že možnost léčby neplodnosti je limitovaná věkem a podmínky adopce nebo osvojení dítěte jsou komplikované.

I když ale obě strany uzavřou dohodu, odborníci popisují náhradní mateřství jako riziko. Hlavně kvůli emocím, jež celý proces provázejí.

I v brněnském centru potvrzují vyšší zájem. „Souvisí zejména s novelizací občanského zákoníku, díky níž už náhradní mateřství není nic nelegálního,“ sdělila Veselá. V novele z roku 2014 se této problematiky týká jediná zmínka. „Říká, že osvojení je vyloučeno mezi osobami příbuznými v přímé linii a sourozenci, což není případ náhradního mateřství,“ vysvětluje mluvčí ministerstva spravedlnosti Kristina Labohá. Biologická matka si tedy dítě, které porodila ta náhradní, může osvojit.

I když ale obě strany uzavřou dohodu, odborníci popisují náhradní mateřství jako riziko. Hlavně kvůli emocím, jež celý proces provázejí. „S dítětem jsou pochopitelně spojeny emoce. Může nastat tolik nepředvídaných okolností. V mamince se probudí láska a řekne, že si dítě nechá. Vztah smluvních rodičů se rozpadne nebo jeden z nich prohlásí, že nechtěl holčičku, ale kluka,“ jmenuje obtíže expertka na rodinné právo Daniela Kovářová.

Přesto nepovažuje za problém, jak stroze nový občanský zákoník řeší náhradní mateřství. „Nezastávám názor, že by celý lidský život musel být upraven v zákoně. Ten má upravovat jen to nejnutnější, bez čeho se reálný život neobejde,“ myslí si Kovářová.

Žena, která přijme cizí uměle oplodněné vajíčko, tak uzavírá s potenciálními rodiči dohodu. „Je třeba domluvit s právníkem zabývajícím se touto problematikou podmínky následného předání dítěte a péče o ně,“ uvedla Brandejská z kliniky Gennet.

Platí i podání ruky

Někteří si podle Kovářové podají jen ruku. „To samozřejmě také platí, ale u soudu se špatně dokazuje. Riziko rovněž je, že i velmi propracovaná mnohostránková smlouva může narazit na nesoulad se zákonem. Dokonce už by mohlo jít o obchodování s dětmi nebo otázky nemorálnosti té smlouvy,“ vysvětlila.

Když vše dopadne dobře, náhradní matka se hned po porodu vzdá rodičovských práv a povinností. Dítě do péče dostává otec a biologická matka požádá o osvojení. Než to soud potvrdí, uplyne v průměru několik měsíců.

Pokud by tedy jedna ze stran nedodržela slovo nebo smlouvu, mohl by spor dospět k soudu, možná až k tomu Ústavnímu. Žádný takový ale podle Kovářové ještě Česko nezažilo. „Pamatuji si, když jsem tuto debatu před šesti lety s tehdejší ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou otevírala. Říkaly jsme si, že to přijde. Uplynulo ale šest let a žádná katastrofa se nekoná,“ dodala. Na zákoně, který by řešil vyloženě náhradní mateřství, by proto netrvala. Podle mluvčí Labohé resort ani úpravu nového občanského zákoníku nepřipravuje. „Jakákoliv podrobnější zákonná úprava by musela být připravována ve spolupráci a po dohodách s ministerstvem zdravotnictví, do jehož gesce spadá zákon o péči o zdraví lidu a zákon o zdravotních službách,“ připomněla Labohá.

Když vše dopadne dobře, náhradní matka se hned po porodu vzdá rodičovských práv a povinností. Dítě do péče dostává otec a biologická matka požádá o osvojení. Než to soud potvrdí, uplyne v průměru několik měsíců.

Komplikovaná může být situace, kdy je náhradní matka vdaná. V tu chvíli je automaticky za otce dítěte považován právě její manžel. Některé kliniky ovšem v těchto případech podle dostupných informací umělé oplození náhradních matek neprovádějí.

Vždy jen ze zdravotních důvodů

Lékaři upozorňují, že důvod využití náhradního mateřství musí být vždy medicínský a nikdy jen kosmetický. Převážně do center reprodukční medicíny ale docházejí páry z jiných důvodů. „Mnoho starších dvojic, které objektivně nemohou donosit dítě a byly dříve odkázány pouze na adopci, tak častěji volí cestu náhradního mateřství,“ sdělila Veselá, ředitelka brněnského centra Repromeda.

Kliniky každý případ posuzují zvlášť a mají i etickou komisi, která potenciální náhradní matku a důvody rodičů schvaluje. „Náhradní matku si pár vybírá sám, lékař posoudí její zdravotní a psychickou způsobilost před zahájením léčby,“ řekla Brandejská z kliniky Gennet.

Pár nezaplatí jen finanční odměnu ženě, která mu porodí dítě. Uhradit musí i kompletní vyšetření náhradní matky, náklady na léky, konzultace a samozřejmě také samotné umělé oplodnění.

Podle informací z Repromedy jsou i ženy, které se sem přihlásí s tím, že by chtěli dítě odnosit jinému páru. Koordinátorky pak hledají ty, kteří by touto cestou chtěli dítě. „Komunikace se zájemci o náhradní mateřství i s potenciální náhradní matkou je vedena velmi citlivě s ohledem na diskrétnost celé záležitosti,“ dodala Veselá.

Pár nezaplatí jen finanční odměnu ženě, která mu porodí dítě. Uhradit musí i kompletní vyšetření náhradní matky, náklady na léky, konzultace a samozřejmě také samotné umělé oplodnění. Obě strany se ale mohou dohodnout i na proplácení cestovného na kliniku, ošacení v době těhotenství a dalších výdajů.

První klinikou, která umožňovala tento způsob léčby, bylo Centrum reprodukční medicíny ve Zlíně. V současné době ho umožňuje podle dostupných informací polovina ze čtyř desítek takových klinik.

Riskantní proces

  • Pár najde náhradní matku, například na internetu nebo klinice asistované reprodukce.

  • Etická komise kliniky individuálně posoudí, zda je tento případ vhodný pro institut náhradního mateřství. Žena, která touží po dítěti, má zdravotní handicap. Nejčastěji má nefunkční dělohu nebo jiná chronická onemocnění. Musí jít tedy o medicínský důvod, ne kosmetický. Lékař vyhodnotí zdravotní a psychickou způsobilost náhradní matky. Uzná potenciální náhradní matku jako nezpůsobilou.

  • Pár s náhradní matkou navštíví právníka a uzavírají smlouvu. V ní jsou stanoveny podmínky, předání dítěte i finanční odměna. Ta se obvykle pohybuje okolo 300 až 500 tisíc korun. Pár platí kompletní vyšetření náhradní matky, léky, konzultace s klinikou i samotné umělé oplodnění. Riziko: nedohodnou se na podmínkách.

  • Dochází k léčbě a umělému oplodnění. Náhradní matce je implantováno vajíčko ženy z páru, které je oplodněno mužem z páru.

  • Náhradní matka je těhotná a muž z páru uznává otcovství. Pokud je ale vdaná, je za otce považován automaticky její manžel, což může být komplikace.

  • Náhradní matka porodí a vzdává se dítěte. Muž z páru dostane dítě do péče. Riziko: náhradní matka dítě nebude chtít předat.

  • Žena z páru požádá o osvojení dítěte a celou věc řeší soud. Podle právníků trvá v průměru několik měsíců. I po tu dobu se ale žena z páru o dítě může starat. Riziko: náhradní matka si i v této fázi může vše rozmyslet.