Budoucí rektor VŠCHT: Naše absolventy čekají pěkné výplaty

Profesor Karel Melzoch je zastáncem rozumného školného. Dobrým studentům by se podle něj měla investice v rámci stipendií vracet.

„Jsem jednoznačně pro, aby VŠCHT byla výzkumnou univerzitou. A pokud jí nebude, tak je někde chyba,“ míní profesor Karel Melzoch. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy „Jsem jednoznačně pro, aby VŠCHT byla výzkumnou univerzitou. A pokud jí nebude, tak je někde chyba,“ míní profesor Karel Melzoch. | foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice
„Jsem jednoznačně pro, aby VŠCHT byla výzkumnou univerzitou. A pokud jí nebude, tak je někde chyba,“ míní profesor Karel Melzoch.

Mezi české rektory míří nováček. Profesora Karla Melzocha zvolil akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) kandidátem na tuto funkci koncem října. Teď jej čeká jmenování prezidentem republiky, úřadu by se měl ujmout 1. ledna.

VŠCHT má z celkových 3700 studentů plných 700 doktorandů„Naším špičkovým produktem musejí být doktorandi. Máme 3700 studentů a z toho je 700 doktorandů, což je na české poměry hodně. Budeme i nadále menší, ale výzkumně orientovanou univerzitou,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Karel Melzoch (53), jenž od roku 2006 zastával post děkana na Fakultě potravinářské a biochemické technologie a je též vedoucím ústavu kvasné chemie a bioinženýrství.

VŠCHT má čtyři fakulty. „Myslím, že škola je z pohledu fakult stabilizovaná, a troufnu si říci, že fakulty nikdy dříve takhle dobře nespolupracovaly. S nějakým slučováním fakult nepočítám; není mou ambicí měnit počty ústavů a pokud by k tomu mělo docházet, tak by mělo jít o záležitost akademické obce, cestou odspoda, než aby někdo ,osvícený´určoval, že budou dvě tři fakulty nebo ještě jednu přidáme,“ říká odborník na biopaliva, biomasu a biotechnologie, jenž na VŠCHT působí nepřetržitě od roku 1984.

Slučování s ČVUT? Předčasné

O možnostech slučování se sousedící ČVUT, jak počátkem roku ČESKÁ POZICE informovala, hovoří podobně. Skutečně se tehdy mezi oběma rektory – Václavem Havlíčkem za ČVUT a předchůdcem z VŠCHT Josefem Koubkem – jednalo o fúzi v jednu pražskou supertechniku?

„Možná, že diskuse skutečně byly, je otázka mezi kým. A mezi pány rektory určitě byly. Akademická obec o tom příliš nevěděla, ale téma slučování škol je trochu předběžné. VŠCHT se cítí, jak říkáme, bohatou nevěstou. Nicméně chápu důvody, které nám přednesl pan rektor Havlíček; z jeho pohledu jsou naprosto logické a být v jeho funkci, asi bych to říkal také,“ usmívá se Melzoch, jenž má profesuru od roku 2007.

Sám Melzoch v budoucnu nevylučuje jistou volnější formu sdružování, nikoliv však slučování škol. „Umím si představit model nějaké konfederace, jako tomu je někdy na Západě, kdy samostatné školy budou tvořit větší celek, který je zastřešuje navenek. Nedokážu si představit, že bychom měli jedno IČO nebo že by značka VŠCHT zanikla. To, co říká rektor ČVUT, mít pro zahraniční účely společný znak lvíčka s kružítkem, proč ne, ale v našich oborech – v chemii, potravinářských a biologických vědách ČVUT prakticky nikdo nezná,“ doplňuje nastupující rektor Melzoch, jehož menší škola je prý díky své kompaktnosti daleko akceschopnější než mamutí ČVUT.

Celkově jde kvalita českého školství dolů... A my můžeme jen stěží držet úroveň tak vysoko, jak bývalo na VŠCHT zvykem v inženýrském studijním cykluMelzochovou nejbližší prioritou jsou pedagogické záležitosti a příprava rozpočtu na další rok; o dvou ze čtyř budoucích prorektorů má již jasnou představu. Rád by investoval do budov, které fungují od roku 1927 a potřebovaly by „totální repasi“. Jenže Praha jako region byla vyloučena z čerpání prostředků z výzkumných fondů Evropské unie. Byť ministerstvo školství slíbilo pražským vysokým školám jisté kompenzace, v porovnání s miliardami putujícími do regionů jde o pouhé drobné...

Je jisté, že VŠCHT zůstane menší školou se specializací na výzkum. „Škola by mohla být otevřenější, ale zůstane malá. I prostory mají jistou kapacitu a výrazně více studentů ani nezvládneme. Populační křivka silně klesá a druhým faktorem je též nezájem maturantů o technické obory, včetně chemie. Snažíme se počty udržet, vcelku se to daří, ale jde hlavně o kvalitu. A na rovinu: celkově jde kvalita českého školství dolů... My můžeme jen stěží držet úroveň tak vysoko, jak bývalo na VŠCHT zvykem, když ještě existoval pětiletý inženýrský program. Trojstupňové rozdělení podle Boloňského procesu není pro technickou školu našeho typu zrovna nejšťastnější variantou,“ upozorňuje stávající děkan.

Nový VŠ zákon nezákon...

K věcnému záměru nového zákona o vysokých školách, o němž ČESKÁ POZICE detailně informovala, má připomínky. „Příprava vysokoškolského zákona je už tříletým čtyřletým úsilím, ale nyní mi přijde, že se práce vrátily tak trochu na začátek... Onen věcný záměr, který byl v září vypuštěn, měl být buď více obecný, anebo naopak konkrétnější, ale nyní je to něco mezi. Postrádám například přesnější definice výzkumných univerzit,“ říká Melzoch.

VŠCHT to pochopitelně enormně zajímá; právě pražská chemie patří k univerzitám, které mají nejvyšší vědecký výkon. I s ohledem na její velikost, respektive nevelikost.

„Jsem jednoznačně pro, aby VŠCHT byla výzkumnou univerzitou. Škola na to má. A pokud ani VŠCHT výzkumnou nebude, tak je někde chyba. Otázka ale bude, podle čeho se bude takový status univerzity vybírat,“ říká Melzoch, jenž je zastáncem školného.

„Že bude bariérou, to bych se nebál. Jsem pro zavedení rozumného školného, které by nemělo dobré studenty odrazovat a myslím, že těm dobrým by se investice v rámci stipendií měly vracet,“ říká profesor a dodává: „O naše absolventy je pořád zájem. V žebříčcích platů po pěti letech od vystudování patřily naše obory do horní čtvrtiny. Je na lidech, aby zvážili svou budoucnost, kterou technické obory mají... Ostatně: chemie je všude kolem nás.“

Počet příspěvků: 6, poslední 6.8.2013 06:45 Zobrazuji posledních 6 příspěvků.